• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bugünkü adı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1980 yılında Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Fakültesi olarak akademik faaliyetlerine başlamıştır. 

Ülkemizde Yükseköğretim Kurumları 6 Kasım 1981’de yayımlanan 2547 Sayılı “Yükseköğretim Kanunu” ve bu Kanunu değiştiren 17 Ağustos 1983 tarihli 2880 Sayılı Kanun ile yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede yer alan değişikliklerden birisi de eskiden her fakültenin kendi bünyesi içinde yürütülen lisansüstü öğretim ve eğitim faaliyetlerinin, artık üniversite rektörlüklerine bağlı enstitüler tarafından yürütülmesi hususudur. Bu değişikliklere uygun olarak Anadolu Üniversitesi bünyesinde Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri kurulmuş olup, 1982-1983 öğretim yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmeye başlamışlardır.  

18 Ağustos 1993 tarih ve 496 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile oluşturulan (Eskişehir) Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi’nden ayrılması ile Fen Bilimleri Enstitüsü Osmangazi Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir.

Fen Bilimleri Enstitüsü 1993 yılında Osmangazi Üniversitesinin kurulması ile Çamlık yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır. 2005 yılında Meşelik Yerleşkesine taşınarak hizmet vermeye devam etmiştir. 31.12.2008 tarihinde meşelik yerleşkesi M3 blok’a taşınarak daha iyi fiziksel olanaklara kavuşmuştur. Enstitü bünyesinde tahakkuk servisi, öğrenci işleri ve diğer sekretarya işleri yürütülmektedir. 2009 yılında M3 blokta 25 kişilik bir toplantı salonu hizmete açılmıştır. Bu salon, toplantı, seminer ve tez savunma sınavları yapılabilecek alt yapıya sahiptir.  Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrencilerine etkin bir hizmet sunabilmek amacı ile yaygın ağ sayfasını sürekli güncellemektedir. Yaygın ağ sayfasına fbe.ogu.edu.tr veya http://www2.ogu.edu.tr adreslerinde ulaşılabilmektedir.  Lisansüstü tez çalışmaları ilgili anabilim dallarının sahip olduğu laboratuar alt yapısı kullanılarak gerçekleştirilmektedir

 

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları

1. Genel Bilgi

Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı . 17 Anabilim Dalı ve Disiplinlerarası 4 Anabilim Dalı eğitim vermektedir. Her yıl güz ve bahar yarıyıl başlangıçlarında adı geçen bilim dalları tarafından bildirilen kontenjanlara Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kabul ve kayıt koşullarına uygun olarak yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınmaktadır

 

2. Kazanılan Derece

Tezli yüksek lisans programını tamamlayanlara, tezli yüksek lisans diploması, doktora programını tamamlayanlara ise doktora diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Tezli Yüksek Lisans Programı: Tezli Yüksek Lisans Derecesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Tezsiz Yüksek Lisans derecesi

Doktora Programı: Doktora derecesi

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Her yarıyıl öncesinde öğretim üyelerinin öğrenci talepleri ve danışmanlık yükleri dikkate alınarak, bilim dallarına alınacak öğrenci sayıları belirlenir. Bu sayılar gazete ilanıyla potansiyel adaylara duyurulur. Başvuran adayların ALES, ÜDS/KPDS, ve diploma puanları sırasıyla %50, %25 ve %25 oranlarında alınarak aday sıralaması yapılır. Duyurulan kontenjanlara göre asıl ve yedek adaylar belirlenir.

Lisans üstü programlar arasında yatay geçiş yapmak da mümkündür.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrencinin başka eğitim kurumlarından almış olduğu lisansüstü düzeydeki bazı dersleri, öğrenci başvurusu ve danışman ve ana bilim dalı başkanları onayıyla öğrencinin kayıtlı olduğu derece programına sayılabilir.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

a.    Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ders Yükü ve Mezuniyet: Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam 36 krediden az olmamak koşulu ile en az 12 (oniki) adet ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 

b.    Tezli Yüksek Lisans Programı

Ders Yükü ve Mezuniyet: Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 (yedi) adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.  Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.   

c.     Doktora Programı

Ders Yükü ve Mezuniyet: Doktora Programı, toplam 24 krediden az olmamak koşulu ile en az 8 (sekiz) adet ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.  Yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Fen bilimleri Enstitüsünde yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora  programlarının amacı; akademik özelliğe sahip, araştırma, geliştirme bilgi ve becerileriyle donatılmış lisansüstü öğrencilerin yetiştirilmesidir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

      1)Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini ilgili anabilim dallarında ve bilim dallarında uzmanlık düzeyinde geliştirir.

2)Alan bilgisi ve teknolojilerini eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygular.

3)Araştırma yöntemlerini kullanarak alanı ile ilgili sorunlara özgün çözümler üretebilir.

4)Çalışma alanındaki konularda/uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik değerlere sahip bir bireydir.

5)Alanındaki kazanımlarını disiplinler arası çalışmalarda kullanma yetkinliğine sahiptir.

6)Bilimsel yayınlara erişme, okuma, anlama ve yorum yapabilme becerisine sahiptir.

7)Proje tabanlı çalışma yönünde tutum geliştirir.

8)Alanındaki güncel gelişmeleri ve/veya kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü, görsel ve uygulamalı olarak sistemli biçimde aktarır.

9)  Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini alan amaçları doğrultusunda ileri düzeyde kullanabilir.

10)Avrupa Dil Portföyü’ndeki bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

11)Akademik ve kültürel birikimi ile bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.

12)Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Alanında araştırmacı akademisyen olarak,

Alanıyla ilgili olarak Eğitim, Sanayi Alanlarında ve Kamu Sektöründe görev alabilirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayanlar, gerekli şartları sağlamaları durumunda doktora eğitimine devam edebilirler.

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademisyen, veya kamu veya özel  kuruluşlarda uygun pozisyonlar için başvurabilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı/Yarı Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Meşelik Kampüsü Merkez Eskişehir 26480 Türkiye

Tel: 0 222 2393750

Prof. Dr. Hürriyet ERŞAHAN (Enstitü Müdürü) Dahili: 3636

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Enstitümüz bünyesinde 2 profesör, 1 doçent  görev yapmaktadır.

 

16. Akademik Personel

Prof. Dr. Hürriyet ERŞAHAN

Prof. Dr. Ahmet ÇABUK

Doç.Dr. M.Ertunç TAT

 

Bölümler
;