• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı

ÖÇ1

Bir yabancı dili yeterli düzeyde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurma.

ÖÇ2

Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarma.

ÖÇ3

Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme.

ÖÇ4

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümleme ve irdeleme.

ÖÇ5

Tarımsal Biyoteknoloji alanında bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanma ve yeterli düzeyde kullanma.

ÖÇ6

Tarımsal Biyoteknoloji alanında karşılaştığı sorunları tespit etme ve çözmek için yeni yöntemler geliştirme ve uygulama becerisine sahip olma.

ÖÇ7

Tarımsal Biyoteknoloji alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olma, ihtiyaç duyduğunda bunları inceleme ve öğrenme.

ÖÇ8

Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme

ÖÇ9

Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlama ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirme.

ÖÇ10

Ziraat mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilme ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtlar hakkında farkında olma.

ÖÇ11

Ziraat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında karşılaştırma yapabilme bilgisine sahip olma.


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;