• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Yüksek Lisans Programı

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)

ÖÇ1

Toprak bilimi ve bitki besleme alanlarında temel ve güncel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir ve geliştirir.

ÖÇ2

Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği ile yeni bilgi üretme yeteneği kazanır.

ÖÇ3

Bilgi teknolojilerini genel ve mesleki alanda kullanma becerisi kazanır

ÖÇ4

Alanında veya çok disiplinli konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır

ÖÇ5

Ziraat mühendisliği meslek anlayışı ve etik sorumluluğu kazanır

ÖÇ6

Toprak bilimi ve bitki besleme konularında sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi hususunda insiyatif kullanır

ÖÇ7

Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur

ÖÇ8

Tanımlayıcı toprak, bitki ve su analizlerini yapar ve analiz sonuçlarını toprak verimliliği, gübreleme, haritalama, toprak-su koruma konularında kullanır

ÖÇ9

Uzmanlık alanıyla ilgili arazi ve laboratuvarda çalışma becerisi kazanma ve elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirebilme

ÖÇ10

Disiplinler arası takım çalışması, ulusal ve uluslararası düzeyde literatürleri takip edebilme

ÖÇ11

Sorumluluk alma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanma

ÖÇ12

Alanında öğrendiği ve geliştirdiği bilgileri bilim ve toplum yararına kullanabilme


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;