• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

ÖÇ1

Bilgisayar Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi.

ÖÇ2

Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ve bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olma, ihtiyaç duyulan yeni uygulamaları inceleme ve öğrenme becerisi.

ÖÇ3

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri bilimsel yöntemlerle tamamlama ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanma becerisi.

ÖÇ4

Bilgisayar Mühendisliği problemlerini ileri düzeyde tanımlama ve çözme becerisi.

ÖÇ5

Yeni ve özgün fikirler ve yöntemler geliştirme; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirme becerisi.

ÖÇ6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme, bu tür takımlarda liderlik yapabilme; bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi.

ÖÇ7

Bir yabancı dili ileri düzeyde kullanabilme, çalışmalarını sözlü veya yazılı olarak aktarabilme becerisi.

ÖÇ8

Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik ve hukuk boyutları ile proje yönetimi konularında farkındalık.

ÖÇ9

İleri düzeyde mesleki ve etik sorumluluk bilinci


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;