• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

İstatistik Doktora Programı

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)

ÖÇ1

Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini ilgili anabilim dallarında ve bilim dallarında uzmanlık düzeyinde geliştirir.

ÖÇ2

Araştırma yöntemlerini kullanarak alanı ile ilgili sorunlara özgün çözümler üretebilir.

ÖÇ3

Çalışma alanındaki konularda/uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik değerlere sahip bir bireydir.

 

ÖÇ4

Alanındaki kazanımlarını disiplinler arası çalışmalarda kullanma yetkinliğine sahiptir.

 

ÖÇ5

Bilimsel yayınlara erişme, okuma, anlama ve yorum yapabilme becerisine sahiptir.

 

ÖÇ6

Proje tabanlı çalışma yönünde tutum geliştirir.

ÖÇ7

Alanındaki güncel gelişmeleri ve/veya kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü, görsel ve uygulamalı olarak sistemli biçimde aktarır.

ÖÇ8

Akademik ve kültürel birikimi ile bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.

ÖÇ9

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;