• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Yüksek Lisans Programı

1. Genel Bilgi

1993 yılında eğitim ve öğretime başlayan Matematik bölümü 2009 yılında, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü adını alarak,

 • Cebir ve Sayılar Teorisi
 • Topoloji
 • Geometri
 • Uygulamalı Matematik
 • Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
 • Matematik Temelleri ve Matematik Lojik
 • Bilgisayar Bilimleri

anabilim dallarıyla birlikte yeniden yapılandırılmıştır.

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünün genel olarak iki amacı vardır. Modern matematiğin farklı anabilim dallarındaki temel kavramları öğreterek matematik altyapısı sağlam bilgisayar bilimciler ve ayrıca bilgisayar bilimleri dersleriyle de, bilişim teknolojilerinin altyapısını oluşturan, veri tabanı uygulaması ve yazılım konusundaki gereksinimleri karşılayabilen üretici matematikçiler yetiştirebilmektir.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanında yüksek lisans / doktora diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisansüstü

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için olan genel kabul şartları, programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ VE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin aldığı tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması, yüksek lisans ve doktora için alması gereken kredi miktarlarını tamamlamış ve gerekli diğer seminer / tez izleme / yeterlilik / tez savunma sınavı gibi şartarını da yerine getirmiş olması gerekmektedir. Ayrıca genel not ortalamasının da 4.00 üzerinden en az 3.00 ortalama şartını da sağlamalıdır.

 

7. Program Profili (Amacı)

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünün amacı, bilgisayar bilgisi yüksek matematikçiler ve matematik bilgisi yüksek bilgisayarcılar yetiştirmektir. Geniş yelpazede sunulan lisans üstü metematik ve bilgisayar dersleri ile potansiyel bilgisayar bilimcilerine kendi konularının matematiksel temellerini daha derinden anlama, potansiyel matematikçilere de problem çözümlerinde bilgisayar bilimlerini daha etkin olarak kullanma imkanı sunmaktadır.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)

ÖÇ1

Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

ÖÇ2

Alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

ÖÇ3

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri birarada kullanabilir.

ÖÇ4

Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.

ÖÇ5

Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

ÖÇ6

Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlama ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirme becerisi.

ÖÇ7

Kuramsal, deneysel  ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.

ÖÇ8

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.

ÖÇ9

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

ÖÇ10

Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

ÖÇ11

Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etki değerleri gözetir.

ÖÇ12

Alanı için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları ileri düzeyde kullanma becerisi kazanır.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Programdan başarı ile mezun olan öğrenciler;

 • Akademisyen
 • Yönetici
 • Bankacılık ve finans sektöründe uzman, yönetici veya müfettiş
 • Çeşitli kamu kurumları ve bakanlıklarda uzman veya müfettiş
 • Yazılım firmalarında proje yöneticisi ve geliştiricisi
 • Bilgisayar firmalarında sorumlu yönetici
 • Sistem analisti
 • Yazılım geliştirici
 • Web tasarımcısı
 • Bilgisayar firmalarında teknik ya da yazılım sorumlusu ve yetkilisi
 • Bankalar ve bankaların bilgi işlem merkezlerinde program geliştirici
 • Optimum kaynak kullanımı, planlama ve insan kaynakları ile ilgili birimlerde uzman
 • Sigortacılık sektöründe aktüerya departmanlarında uzman
 • Borsa ve Menkul Kıymetler ile ilgili kuruluşlarda uzman

olarak çalışma imkanına sahiptir.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlardaki doktora programlarında öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Zekeriya ARVASİ

 •  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi /  Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü /  F-1 Blok No: 231
 •  0222 – 239 37 50 Dahili: 2231
 •  zarvasi@ogu.edu.tr

 

Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Alper ODABAŞ

 •  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi /  Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü /  F-1 Blok No: 209
 •  0222 – 239 37 50 Dahili: 2209
 •  aodabas@ogu.edu.tr

 

Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Özcan GELİŞGEN

 •  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi /  Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü /  F-1 Blok No: 238-A
 •  0222 – 239 37 50 Dahili: 2117
 •  gelisgen@ogu.edu.tr

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü bünyesindeki öğretim üyesi ve yardımcılarının sayısı

 • 9    Profesör
 • 11  Doçent
 • 5    Yardımcı Doçent
 • 1    Öğretim Üyesi
 • 11  Araştırma Görevlisi

şeklindedir.

 

Ayrıca yine bölümün kullanımında olan 4 lisans dersliği, 60 kişi kapasiteli bir bilgisayar laboratuvarı ve 2 de lisansüstü dersliği mevcuttur. Bu dersliklerin her birinde ayrı ayrı projeksiyon cihazları ve ayrıca lisansüstü dersliğinde de akıllı tahta mevcuttur.

 

16. Akademik Personel

Prof. Dr. Zekeriya ARVASİ

Prof. Dr. Rüstem KAYA

Prof. Dr. Mahmut KOÇAK

Prof. Dr. Şükrü OLGUN

Prof. Dr. M.Naci ÖZER

Prof. Dr. İdris DAĞ

Prof. Dr. Ali GÖRGÜLÜ

Prof. Dr. İsmail KOCAYUSUFOĞLU

Prof. Dr. Münevver ÖZCAN

Doç. Dr. Ziya AKÇA

Doç. Dr. Nevin Gürbüz

Doç. Dr. Dursun ESER

Doç. Dr. Ayşe BAYAR

Doç. Dr. Bülent SAKA

Doç. Dr. Ahmet BEKİR

Doç. Dr. İbrahim GÜNALTILI

Doç. Dr. Süheyla EKMEKÇİ

Doç. Dr. Cumali EKİCİ

Doç. Dr. Filiz TAŞCAN

Doç. Dr. Özcan GELİŞGEN

Yrd. Doç. Dr. İ. İlker AKÇA

Yrd. Doç. Dr. Ummahan Ege ARSLAN

Yrd. Doç. Dr. Dursun IRK

Yrd. Doç. Dr. Alper ODABAŞ

Yrd. Doç. Dr. Enver Önder USLU

Öğr. Gör. Melis Zorşahin GÖRGÜLÜ

Arş. Gör. Temel ERMİŞ

Arş. Gör. Ahmet Faruk ASLAN

Arş. Gör. Sait SAN

Arş. Gör. Özlem ERSOY

Arş. Gör. Ömer ÜNSAL

Arş. Gör. Hatice GÜLSÜN

Arş. Gör. Zuhal KURT

Arş. Gör. Kadir EMİR

Arş. Gör. Elif ILGAZ

Arş. Gör. Elis SOYLU

Arş. Gör. Melike KAPLAN

 


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;