• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Kimya Yüksek Lisans Programı

1. Genel Bilgi

Bölümüzün, geleneksel ve güncel yöntemlerin gereken yer ve ağırlıkta kullanıldığı ders ve laboratuarlarımızda temel kimya bilgi ve becerilerinin kazandırılması, artırılan seçmeli ders sayısı ile öğrencilerin daha geniş bakış açısına sahip olmalarının sağlanması hedeflenmiştir. Bölümümüz öğrencileri Kimya alanında güncel akademik ve mesleki temel eğitimi almakta ve mezun olduklarında araştırmacı, endüstriyel kuruluşlarda uygulamacı veya eğitimci olarak çalışabilmektedirler.

Uluslararası bilimsel bağlantıları ve araştırmaları bulunan bölümümüz öğretim üyeleri, NATO, TÜBİTAK ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nce desteklenen birçok projeyi, lisanüstü programları, yurtdışından ve yurtiçinden ortak çalışma projeleri de yürütmektedir. Başlıca çalışma alanları:

(i)                Suda çözünebilir yeni tip yüzey aktif blok kopolimerlerin sentez ve karakterizasyonları,

(ii)              bazı organik bileşikler (heterosiklik bileşikler) üzerine deneysel ve teorik çalışmalar,

(iii)            fungal kültürlerin biyoteknolojik uygulamaları (biyosorpsiyon ve biyotransformasyon),

(iv)            bazı organik maddelerin metallerin korozyonu üzerine inhibitör etkilerinin incelenmesi,

(v)              tıbbi önemi olan bazı heterosiklik ve heteroaromatik bileşiklerin sentezi ve aktivitelerinin araştırılması,

(vi)            alunit ve kil minerallerinin özelliklerinin belirlenmesi ve uygulama alanlarının araştırılması.

  

Bölümümüz akademik faaliyetleri ile bilimsel alanda birçok ödül sahibi olmuştur. Bölümümüzün kazandığı ödüller:

2008 yılı Popüler Bilim Dergisi Temel Bilimler Dalı Bilim Ödülü: Ulusal ve uluslararası bilime yaptığı katkılar nedeniyle Popüler Bilim Dergisi Büyük Jürisi tarafından verilmiştir (Prof.Dr.Vural BÜTÜN).

2006 yılı 2006 Tunç Savaşçı Polimer Bilim ve Teknoloji Ödülü: “Polimer bilimi ve teknolojisine yaptığı üstün katkılardan dolayı” Türkiye Polimer Bilim ve Teknolojisi Derneği tarafından verilmiştir (Prof.Dr.Vural BÜTÜN).

2005 yılı PAGEV Plastik Teknoloji 2005 Araştırma Birincilik Ödülü: “Yeni tip şizofrenik davranışlı ABC triblok kopolimerin sentezi, karakterizasyonu ve yeni tip çapraz bağlı misellerin sentezi” konulu proje ile ödüle layık görülmüştür (Prof.Dr.Vural BÜTÜN).

2004 yılı TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü: 2004, TUBİTAK ve TWAS (Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi) tarafindan 2004 yılı genç bilim adamları ödülü: “Kimya alanında, suda çözünebilen yeni tip (ko)polimerler ile SCL nanokürelerinin sentezleri ve karakterizasyonları konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmalar” nedeniyle ödüle layık görülmüştür (Prof.Dr.Vural BÜTÜN).

TÜBİTAK Teşvik Ödülü: 2004, “Kimya alanında, suda çözünebilen yeni tip (ko)polimerler ile SCL nanokurelerinin sentezleri ve karakterizasyonları konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmalar” nedeniyle ödüle layık görülmüştür (Prof.Dr.Vural BÜTÜN).

TÜBA-GEBİP Ödülü: 2004 Üstün Başarılı Seçkin Genç Bilimci Bursu Ödülü (3 yıl) polimer kimyası alanındaki üstün nitelikli uluslararası düzeydeki çalışmaları nedeniyle ödüle layık görülmüştür (Prof.Dr.Vural BÜTÜN).

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere kimya alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

 •  Kimya ile ilgili konularda bilgi sahibi olan, bilim ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak bilgiye ulaşabilen, sorgulayan, bilgi birikimi ve becerilerini Kimya Sektöründe uygulayabilen, ülkenin doğal kaynaklarının önemini kavramış, kimyagerlik etiğine sahip nitelikli kimyagerler yetiştirmek,
 •  Üniversite-sanayi işbirliğine önem vermek, sanayinin sorunlarına çözüm üretmek, bilgi birikimini ve deneyimini paylaşarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak,
 •  Teorik ve uygulamalı olarak kazandığı bilgi, birikim, deneyim ve becerilerini; iş hayatına ve kimyagerlik mesleği ile ilgili süreçlerin her adımına uygulayabilmek,
 •  Takım çalışmasına yatkın,  paylaşımcı, ülkenin doğal kaynaklarının işlenerek uç düzeyde kimyasallar sentezleyerek ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek kimyagerler yetiştirmek.
 •  Kimya ile ilgili detaylı konularda her alanda Kimya Eğitimi verebilecek kimyagerler yetiştirmek.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)

ÖÇ1

Öğrencinin edindiği lisans bilgilerini lisansüstü alanlarda kullanabilme.

ÖÇ2

Mesleki sorumluluk bilinci ile birlikte bir araştırmacı vasfına sahip olabilme.

ÖÇ3

Bilim ve teknolojinin gelişimi için önemli olan Kimya temel biliminin önemini kavrayarak yenilikleri takip edip kendini geliştirebilme.

ÖÇ4

Bireysel çalışma becerisini kullanarak seminer, kongre, sempozyum, çalıştay v.b. gibi çeşitli iletişim ortamlarında çalışmalarını ve fikirlerini paylaşabilme.

ÖÇ5

Öğrencinin lisans ve lisansüstü çalışmalarından kazandığı bilgi ve deneyimlerini kullanarak bilimsel bir yayın hazırlayabilme.

ÖÇ6

Kimyanın hem ulusal ve hem de uluslararası alanlardaki gelişmelerini yakından izleyebilme.

ÖÇ7

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleme ve çözümleme becerisi.

ÖÇ8

Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme.

ÖÇ9

Kaynak tarama, sunum yapabilme, bir deney düzeneği hazırlayabilme, uygulayabilme ve ilgili sonuçları yorumlayabilme.

ÖÇ10

Bağımsız davranarak inisiyatif alabilme ve kullanabilme.

ÖÇ11

Bilimsel ve mesleki etik anlayışına sahip olma ve bu anlayışı her türlü ortamda savunabilme.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bu bölümden mezun olanlar, alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi, ilaç, tekstil, seramik, gıda, kozmetik, otomotiv alanındaki çeşitli kamu kurum  ve kuruluşların araştırma/geliştirme laboratuvarlarında iş bulabilmektedir. Ayrıca tezsiz yüksek lisans eğitimi alarak eğitim kurumlarında Kimya Öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler. Çağdaş ve modern koşullarda öğrencilerimiz laboratuarlarda kendilerini yetiştirme imkanları sunulmaktadır.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları veErasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Bölümü

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Tel 222 239 37 50 / 2860

Prof. Dr. Tevfik GEDİKBEY (Bölüm Başkanı) Dahili: 2874

Doç. Dr. Necmettin CANER (Bölüm Başkan Yardımcısı ve

Erasmus Koordinatörü) Dahili: 2416

Yard. Doç. Dr. Tufan GÜRAY (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 2877

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Kimya Bölümünde 7 Profesör, 8 Doçent, 7 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 22 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 8 öğretim yardımcısı, 1 uzman ve 3 idari personel görev yapmaktadır.

Kimya Bölümün de toplam  460 m2 kullanım alanında  26  adet ofis ve 6 adet derslik (4 adet F5 blok ve 2 adet F2 blok), 3 adet laboratuvar (F5 blokta) ve 1 adet mini bilgisayar laboratuvarı (F5 Blok) 1620  m2

Araştırma lab.16 adet 540  m2

 

16. Akademik Personel

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. Tevfik GEDİKBEY (Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Sibel Tunalı AKAR

Doç. Dr. Ebru BİRLİK ÖZKÜTÜK

Yrd. Doç. Dr. Erol AÇIKKALP

Yrd. Doç. Dr. Tufan GÜRAY

Araş. Gör. Fatih SAYIN

 

Anorganik Kimya Anabilim Dalı

Doç. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL (Anabilim Dalı Başkanı)

Araş. Gör. Dr. Murat DURAN

Araş. Gör. Hakan ERER

Araş. Gör. Mürsel ARICI

 

Biyokimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. İsmail KIRAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Tamer AKAR

Araş. Gör. Dr. Kamuran GÖRGÜN

Araş. Gör.  Özge ÖZŞEN

 

Fizikokimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. Vural BÜTÜN (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Gözen  BEREKET

Prof. Dr. Aysel YURT ECE

Doç. Dr. Necmettin CANER

Doç. Dr. Evrim HÜR

Yrd. Doç. Dr. Arzu PINARBAŞI

Araş. Gör. Dr. Berrin DURAN

Araş. Gör. Cansel TUNCER

Uzman Sami AVCUOĞLU

 

Organik Kimya Anabilim

Prof.Dr. Sevim BİLGİÇ (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Selma Yarlıgan UYSAL

Doç. Dr. Taner ARSLAN

Doç. Dr. Funda TAY

Yrd. Doç. Dr. Devrim ÖZÖĞÜT

Yrd. Doç. Dr. Handan Can SAKARYA

Yrd. Doç. Dr. Müjgan ÖZKÜTÜK

Yrd. Doç. Dr. Murat GÜNDÜZ

Öğr. Gör. Dr. Nimet KARAKOÇ


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;