• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Makine Mühendisliği Doktora Programı

1. Genel Bilgi

Makine Mühendisliği Bölümü ilk kez 1970 yılında Eskişehir, Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi olarak kurulan Akademi bünyesinde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlamıştır. 1982 -1993 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü olarak eğitim vermiştir. 1993 yılından itibaren de Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesine katılmıştır.

Bölümümüzde yaklaşık olarak 40 yıldan beri 2700 civarında Makine Mühendisi mezun olmuştur.

Makine Mühendisliği Bölümümüzde, beş ana bilim dalı bulunmaktadır. Bu ana bilim dalları Mekanik, Termodinamik, Enerji, Konstrüksiyon ve İmalat, Makine Teorisi ve Dinamiği'dir. Bu anabilim dalları da bilim dallarına ayrılmaktadır.

Bölümümüzde Normal Öğretimde 500, II. Öğretimde 500 öğrenci olmak üzere toplam 1000 öğrenci eğitim görmektedir. Ayrıca yaklaşık 100 adet Makine Mühendisi de Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi olarak Fen Bilimleri Enstitüsü'ne kayıtlıdır. Bu öğrencilere her yıl belirlenen kontenjanlarla yenileri eklenmektedir.

Bölümümüzde Malzeme, Isı Tekniği, Takım Tezgâhları, Hidrolik Makineler, Motor ve Motorlu taşıtlar, CAD Laboratuarları bulunmaktadır. Bölümümüzde 11 Profesör, 2 Doçent, 10 Yardımcı Doçent ve 11 öğretim elemanı ile 3 Laboratuar Teknisyeni görev yapmaktadır.

Bölümümüzde 2008-2009 Akademik yılından itibaren  %38 İngilizce eğitime başlanmış olup, 1 yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı zorunlu tutulmaktadır.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere  Makine Mühendisliği  alanında lisans ve yüksek lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans/ Yüksek Lisans/Doktora

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240/120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. 30 günü atölye 30 günüde işletme staj olmak üzere toplam 60 gün staj zorunluluğu vardır.

 

7. Program Profili (Amacı)

ESOGÜ Makina Mühendisliği lisans programı mezunları,

(a)   mesleki konularda önderlik ve öncülük yeteneklerine sahip, yaratıcı ve girişimci bireyler olarak, yeni teknoloji ve/veya ürün geliştirebilmek,

(b)   sağlam mühendislik temeli, yaşam boyu öğrenme alışkanlıkları, ileri teknolojiye hakimiyetleri ve araştırma yetenekleri ile mühendislik problemlerini tanımlayıp çözmekte bilimsel yaklaşım kullanmak,

(c)    çalışmalarında, sosyal, çevre, ekonomik ve etik boyutlarını da göz önüne alarak rasyonel çözümler yapabilmek.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)

ÖÇ1

Makine mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

ÖÇ2

Karmaşık makine mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

ÖÇ3

Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

ÖÇ4

Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

ÖÇ5

Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

ÖÇ6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

ÖÇ7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.

ÖÇ8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

ÖÇ9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

ÖÇ10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

ÖÇ11

Makine Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Mezunlarımızın geniş bir sektörde istihdam olanağı bulunmaktadır.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11.  Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. 

 Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Batı-Meşelik 26480 Eskişehir

Tel 222 239 37 50 / 3364

 

Prof. Dr. Zekeriya ALTAÇ (Bölüm Başkanı) Dahili: 3365

Doç. Dr. Necati MAHİR (Bölüm Başkan Yardımcısı ve Farabi Koordinatörü) Dahili: 3371

Yrd. Doç. Dr. İrfan ÜREYEN (Bölüm Başkan Yardımcısı): 3372 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ertunç TAT (Erasmus Koordinatörü) Dahili: 3378

 

15.Bölüm/Program Olanakları

HİDROLİK LABORATUARI

Hidrolik Laboratuarında Makine Laboratuarı I ve II dersleri kapsamında; pompa karakteristik deneyleri, vantilatör karakteristik deneyleri, orifisten akış deneyleri, ventürimetre deneyi, manometrelerin kalibrasyonu, üniversal kayıp katsayılarının tayini, basınç merkezi tayin deneyi, savaklarda debi tayini deneyleri yapılmaktadır.

Laboratuarda ayrıca PVC boru ve fittings uygunluk deneyleri, Makine Projesi ve Makine Mühendisliği uygulamaları ve Yüksek Lisans tez çalışmaları için prototip deney setleri kurularak akışkanlar mekaniği uygulamaları konusunda deneysel çalışmalar yapılmaktadır

MOTOR LABORATUARI

Makine laboratuarı I ve II dersleri kapsamında, motor ve motor parçaları hakkında genel bilgiler verilmekte ayrıca, dinamometre, fren, moment ve güç ölçümü, yakıt sarfiyatı ölçümü deney setlerinde, deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Tank-Orifis metodu kullanılarak volümetrik verim hesab, egzost gazı ve soğutma suyu ile dışarı atılan enerji hesabı, yakıt donanımı, regülatörler, ve regülatör karakteristiklerinin çıkarılması deneyleri yapılmaktadır.

TAKIM TEZGAHLARI LABORATUARI

Takım Tezgahları Laboratuarımızda 2 adet konvensiyonel torna tezgahı, 1 freze tezgahı, 1 planya tezgahı ve 1 matkap tezgahının yanısıra, eğitim amaçlı EMCO Compact CNC torna tezgahı ve EMCO Compact F1 CNC freze tezgahı vardır. Ayrıca esnek imalat sistem modülüde mevcuttur. Laboratuar çalışmalarında öğrencilere takım tezgahlarının statik duyarlılık deneyleri ve torna tezgahı ile ilgili dinamik duyarlılık deneyleri, CNC tezgahlarının programlanması ve uygulamaları deneyleri yaptırılmaktadır. Ayrıca esnek imalat sistemi ile ilgili deneysel çalışmalar yapılmaktadır. MALZEME LABORATUARIMalzeme Laboratuarında, Malzeme Bilimi, Makine Loboratuarı I ve II dersleri kapsamında, Çekme-Basma deneyleri ve uygulamaları, Metalografik inceleme, Makroskobik inceleme yöntem ve uygulamaları, Çentik darbe deneyi, Burulma deneyi, Sürünme deneyi, Yorulma deneyi, Sertlik ölçme deneyleri, Deformasyon sertleşmesi deneyleri, Metallerin kaynaklanabilirliği ve kaynak sonrası oluşan ısı etkili bölgenin incelenmesi, Yeniden kristalleşme deneyleri, Jominy sertleşebilirlik deneyleri, Jominy deneyleri uygulamaları, Döküm deneyleri, kalıp ve maça kumu deneyleri yapılmaktadır.

 

ISI LABORATUARI  

Isı Laboratuarında, akışkan yatak ve ısı transferi uygulaması, gazların termal kondüksiyonu ve gaz ünitesi ısıl iletkenlik katsayılarının gazlar için ölçümü deneyleri yapılmaktadır. Ayrıca laboratuarda, ısı kondüksiyon ünitesi, soğutma deney ünitesi, kaynama ısı transfer ünitesi, doğal ve zorlanmış konveksiyon deney ünitesi, çapraz akış ısı değiştirgeci ünitesi, güneş pili deney ünitesi, absorbsiyonlu soğutma demonstrasyon ünitesi ve klima deney seti üzerinde de deneyler yapılamaktadır.      

 

PNÖMATİK LABORATUARI  

Pnömatik laboratuarı'nda vantilatör deneyi, hava tüneli deneyi, vantilatör tasarımları, pnömatik devre tasarımı, kompresör ve basınç deneyleri bulunur.

 

16. Akademik Personel

ANABİLİM DALI

ADI-SOYADI

Konstrüksiyon ve İmalat

Prof.Dr. Nejat KIRAÇ (27.08.2009)

Prof.Dr. Macit YAMAN

Prof.Dr. Nermin KURŞUNGÖZ

Yrd.Doç.Dr. Melih Cemal KUŞHAN

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ULUTAN

Öğr.Gör.Dr. Nafi PEKÖZCAN

Arş.Gör. Abdullah SERT  

Arş.Gör. Koray KILIÇAY  

Arş.Gör. Mustafa GÜLEŞEN  (35.madde)

Mekanik

Öğr.Gör.Dr. Ramazan UĞURLUBİLEK

Öğr.Gör. Dr.Özge ALTUN  

 

Enerji

Prof.Dr. Tahir KARASU

Prof. Dr. Kemal TANER

Prof.Dr. Yaşar PANCAR

Prof. Dr. Berrin ERBAY

Prof.Dr. Zekeriya ALTAÇ

Prof. Dr. Haydar ARAS

Öğr.Gör.Dr. İrfan ÜREYEN

Öğr.Gör.Dr. Nihal UĞURLUBİLEK (Kendi Kadrosunda)

Arş.Gör. Çisil TİMURALP (33.madde)

Arş.Gör. Zerrin SERT (50/d)

Arş.Gör. Bahadır DOĞAN (50/d)

Arş.Gör. Hasan Donat YILDIZAY (35.madde)

Arş.Gör. Özge YETİK (ÖYP 33.madde)

Makine Teorisi ve Dinamiği

Prof.Dr. Bilal PAR (2.12.2008)

Prof.Dr. Soner ALANYALI

Doç.Dr. Naci ZAFER

Yrd.Doç.Dr. Sezan ORAK

Yrd.Doç.Dr. Ümit ER

Arş.Gör.Dr. Serdar ARAR (33.madde)

Arş.Gör. Sezcan YILMAZ (33.madde)

Termodinamik

Doç.Dr. Necati MAHİR (24.5.2011)

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ertunç TAT

Yrd.Doç.Dr. Osman Nuri ÇELİK

Yrd.Doç.Dr. H.Sevil ERGÜR


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;