• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Doktora Programı

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)

 

ÖÇ 1

Biyoteknoloji eğitimi ile kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.

ÖÇ 2

Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.

ÖÇ 3

İlgili endüstriyel faaliyet alanlarında sorunları tespit edebilir,  sürdürülebilir süreçler kapsamında alternatif çözümler üretme becerisi kazanır.

ÖÇ 4

Disiplinler arası ekiplerle çalışabilme ve sorunların çözümlenmesinde sorumluluk alarak liderlik yapabilme becerisi kazanır.

ÖÇ 5

Çalışma ortamının güvenliği ve kalite yönetimi konularında bilinç kazanır.

ÖÇ 6

Biyogüvenlik sorunları hakkında detaylı bilgi sahibi olarak biyoteknoloji uygulamaları ile ilişkili biyogüvenlik sorunlarına çözüm üretebilir.

ÖÇ 7

Araştırıcı, üretici ve girişimci kapasiteye sahip bireyler olarak, yaratıcı ve eleştirel düşünme, insiyatif kullanabilme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanabilme becerisi kazanır.

ÖÇ 8

Ülkemizdeki biyoteknoloji endüstrisinde ihtiyaç duyulan insan gücüne katkı sağlar.

ÖÇ 9

Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olur.

ÖÇ 10

Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri, bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanarak,  izleyebilme, okuma, anlama, yazma ve yorum yapabilme becerisi kazanır.

ÖÇ 11

Sahip olduğu bilgi ve deneyimlerini alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi kazanır.

ÖÇ 12

Elde ettiği bilgileri bilişim teknolojilerini de kullanarak sınayabilme becerisi kazanır.

ÖÇ 13

Avrupa Dil Portföyü’ndeki bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

ÖÇ 14

Ülkesel öncelikleri dikkate alarak toplumsal sorumluluk bilinci ile ilgili projelere katkı sağlar.

ÖÇ 15

Yaşam boyu öğrenim için olumlu tutum geliştirir.


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;