• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Polimer Bilim ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı

ÖÇ1

Polimer bilimi ve teknolojisi  alanında etkin literatür taraması ve araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yordama ve uygulama becerisi

ÖÇ2

Alanıyla ilgili uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olma.

ÖÇ3

Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme; araştırma sürecinde karşılaşılan  karmaşık sorunlara yenilikçi/alternatif çözümler geliştirme becerisi.

ÖÇ4

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleme ve çözümleme becerisi.

ÖÇ5

Bir yabancı dili yeterli düzeyde kullanarak, okuduğunu anlama, sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi.

ÖÇ6

PBT alanında öne çıkan ileri teknolojilere aşina olma ve kısmen kullanabilme becerisi kazanma

ÖÇ7

Polimer Bilimi ve Teknolojisi ile ilgili problemleri tanımlama ve formüle etme becerisi, bu problemleri çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi.

ÖÇ8

Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarma becerisi.

ÖÇ9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme, bu tür takımlarda liderlik yapabilme ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme; bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi.


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;