• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Mimarlık Yüksek Lisans Programı

ÖÇ1

Mimarlık problemlerinin incelenmesi için tasarlama, yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama bilgisi.

ÖÇ2

Mimarlık ve ilgili alanlarda farklı mimari problemlerini saptama, tanımlama, ve uygun analiz ve tasarım yöntemlerini seçip uygulama bilgisi.

ÖÇ3

Mimarlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanma bilgisi.

ÖÇ4

Mimarlık alanında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mimarlık problemlerini sorgulanması, araştırması ve çözme için uygulayabilme becerisi.

ÖÇ5

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerileri ve yabancı dil bilgisini kullanma/geliştirme becerisi.

ÖÇ6

Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.

ÖÇ7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

ÖÇ8

Proje ve uygulama gibi değişiklik yönetimlerin iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

ÖÇ9

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

ÖÇ10

Mimari uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile standartlar hakkında ve mimarlık çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;