• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans Programı

1. Genel Bilgi

1995 yılında kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi’nin, Bahçe Bitkileri Bölümü 2006 yılında aktif hale geçmiştir. Bölüm, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Yükseklisans düzeyinde eğitime başlamıştır.  Lisans düzeyinde eğitim-öğretime ise 2011-2012 döneminde başlanmış olup, bölümde 1 Doçent, 3 Yardımcı doçent, 3 Araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Bölümümüz, Bağ Yetiştirme ve Islahı, Meyve Yetiştirme ve Islahı, Sebze Yetiştirme ve Islahı ve Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı olmak üzere dört anabilim dalını içermekte ve bu anabilim dallarında akademik faaliyet ve çalışmalarına devam etmektedir.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Bahçe Bitkileri alanında Yüksek Lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 60AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Eğitimde, Bahçe Bitkileri alanında çevreye duyarlı, sürdürülebilir tarım esaslarına bağlı, üretim ve yetiştiricilik konularında bilgiye ulaşma ve sentezleyerek kullanabilme yeteneğinde ziraat mühendisi yetiştirmektir. Bilimsel araştırmalar boyutunda ise, saha ile entegrasyonunu gerçekleştirmiş, bölgesel sorunlara ve gelişime katkı sağlayacak, yeniliklere öncelik veren, temel araştırmalar yürütmektir.

Bahçe bitkileri alanında öncelikle yöremiz, bölgemiz ve ülkemizin sorunlarına ve yanı sıra evrensel sorunlara duyarlı yaklaşımlar sergileyen, verdiği eğitimle ulusal ve uluslararası alanda kabul gören teknik elemanlar yetiştiren, araştırmaları ile uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmak hedeflenmektedir.

Doğal çevreye, topluma ve insana duyarlı, mesleğinin toplum için önemini kavramış, sektöre yönelik temel bilgiye ve uygulama becerisine sahip, yaşam boyu öğrenmenin önemini algılamış, dolayısı ile ziraat alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayabilen, bölge ve ülke sektör ve üreticilerine sağlıklı bilgi ulaştıran, bilimsel düşünme biçimini ve insanlığın refahı için çalışmayı benimseyen, ziraat yüksek mühendisleri yetiştirmektir.


Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)

ÖÇ1

Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında ileri teorik ve uygulamalı bilgiye sahip olma, bu bilgileri doğru olarak kullanabilme ve aktarabilme becerisi

ÖÇ2

Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verimin ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve değerlendirebilme becerisi

ÖÇ3

Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynaklar ve çevrenin korunması ile sürdürülebilir kullanımı için yöntemleri uygulama becerisi

ÖÇ4

İyi tarım ve organik tarım uygulamaları konusunda bilgi sahibi olarak, Bahçe Bitkilerinde kültürel işlemlere doğru zamanda karar verme, bahçe bitkilerinde meydana gelen hastalık ve zararlıları tanımlayarak sorunları çözme becerisi

ÖÇ5

Bahçe ürünlerinde derim, derim sonrası ve muhafazada oluşan değişimleri inceleme ve muhafaza koşulları hakkında ileri bilgi sahibi olma ve problemleri çözebilme

ÖÇ6

Bahçe Bitkileri alanında araştırmalarla verileri elde etme, bu verileri değerlendirme, kayıt etme, proje yazma ve uygulama becerisi

ÖÇ7

Bireysel, çoklu ve farklı disiplinli takımlarda etkin çalışabilme ve bu konuda sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip olma

ÖÇ8

Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerileri ve yabancı dil bilgisini kullanma/geliştirme becerisi

ÖÇ9

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

ÖÇ10

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

 

8. Mezunların İstihdam Olanakları

Kamu kurumları, bankalar, tohum ve tarımsal ilaç şirketlerinde, bahçe bitkileri ürünlerini işleyen fabrikalar, ürünlerin depolanması ve muhafazası konusunda çalışan firmalar, tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici ve ihracatçı birlikleri ile kalite kontrol ve ar-ge laboratuvarlarında çalışabilecekleri gibi, birçok firmaya danışmanlık yapabilirler.

Ayrıca çeşitli meyve ve sebze türlerinin ticari yetiştiriciliği, bağcılık, fidancılık, fidecilik, seracılık, süs bitkileri yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, soğuk hava tesisi işletmeciliği, zirai ilaç, tohum, gübre üretimi ve ticareti gibi faaliyetlerde de bulunabilirler.

 

9. Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

 

10. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

11. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

12. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

13. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Adres:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Ali Numan Kıraç Yerleşkesi, Ziraat Caddesi, Kütahya Yolu, 26160 ESKİŞEHİR

Telefon:
+90 222 324 29 91

Belgegeçer:
+90 222 324 29 90

E-Posta:
ziraat@ogu.edu.tr

 

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Evrenosoğlu – Bölüm Başkanı – Erasmus Koordinatörü

Telefon: +90 222 3242991/4817     
yevrenosoglu@ogu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Cenap Yılmaz – Bölüm Başkan Yardımcısı

Telefon: +90 222 3242991/4867  
cyilmaz@ogu.edu.tr

 

14. Bölüm/Program Olanakları

ESOGÜ Ziraat Fakültesi Ali Numan Kıraç Yerleşkesi’nde bölüme ayrılan arazilerde;

 • 70 da muhtelif yumuşak ve sert çekirdekli meyve türlerinden oluşan koleksiyon bahçesi (elma, armut, erik, kiraz, vişne, şeftali, nektarin), 6 dekar elma bahçesi, 1 da üzümsü meyve (çilek) parseli, 10 da sebze parseli bulunmaktadır.
 • 500 m2’lik plastik sera mevcuttur.
 • Ayrıca bilimsel çalışmaların laboratuar boyutunda fizyoloji ve moleküler biyoloji laboratuvarlarından yararlanılmaktadır.

ESOGÜ Ziraat Fakültesi Sarıcakaya - Mayıslar Yerleşkesi’nde Fakültemize ait arazilerde;

 • 400 dekar alanda çeşitli meyve türlerinden oluşan meyve bahçesi bulunmaktadır. Kiraz, nar, zeytin, erik, incir, şeftali, kayısı, Trabzon hurması, Antep fıstığı yetiştirdiğimiz türlerden bazılarıdır.
 • Mayıslar yerleşkesinde yer alan fakültemize ait binada, zeytinyağı sıkma tesisi kurulmuş olup, 2011 yılı sonunda faaliyetine başlamıştır.

Sarıcakaya - Mayıslar yöresi iklim koşulları nedeniyle mikroklima özelliğine sahip olup, Ege-Akdeniz iklimine benzer iklim özelliği taşımaktadır. Bu durum Bahçe Bitkileri yetiştiriciliği açısından büyük bir avantajdır.

Bölümde 1 Doçent, 3 Yardımcı doçent, 3 Araştırma görevlisi bulunmaktadır.


15. Akademik Personel

Bağ Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Evrenosoğlu

Yrd. Doç. Dr. Cenap Yılmaz

Sebze Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Nuray Çömlekçioğlu

Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Sibel Sarıçam


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;