• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Tarla Bitkileri Doktora Programı

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)

ÖÇ1

Yüksek Lisans seviyesinde kazandığı alanı ile ilgili yeterlilikleri uzmanlık düzeyinde geliştirme, genişletme ve derinleştirme becerisi

ÖÇ2

Tarla Bitkileri Anabilim Dalının çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan karmaşık problemleri tanımlama, analiz etme ve çözümleme becerisi

ÖÇ3

Alanı ile ilgili bilimsel bir çalışmayı planlama, yürütme ve elde edilen verileri analiz ederek yayınlayabilme becerisi

ÖÇ4

Alanı ile ilgili modern teknik ve araçları kullanarak yeni fikir ve düşünce geliştirebilme becerisi

ÖÇ5

Farklı alanlarda kullanılan bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve kendi alanına uygulama becerisi

ÖÇ6

Tarla Bitkileri alanında ve farklı alanlarda çalışanlarla en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme

ÖÇ7

Hayat boyu öğrenmenin önemini, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme

ÖÇ8

Edindiği bilgileri akademik ortama ve pratiğe aktarma, toplumu bilinçlendirme ve hayata geçirebilme

ÖÇ9

İnisiyatif kullanma, bağımsız karar verebilme, takım çalışmalarında liderlik yapma ve yaratıcılık kazanma becerisi


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;