• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programı

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)

ÖÇ1

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında sahip oldukları bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bu alanda yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme

ÖÇ2

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde yeni bir yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme yada bilinen bir yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme becerisi

ÖÇ3

Uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçip uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini üst düzey saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

ÖÇ4

Modern tasarım yöntemlerini uygulayarak karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak üst düzey ve özgün tasarlama becerisi

ÖÇ5

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğiyle ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme

ÖÇ6

Geliştireceği uzmanlık konularında üst seviye eleştirel değerlendirme yapabilme ve özgün alternatif sunabilme yetkinliği

ÖÇ7

Türkçe sözlü ve yazılı üst seviye iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dili ileri seviye kullanabilme yetkinliği

ÖÇ8

Mühendislik ve işletme uygulamalarında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;