• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Havacılık Bilimi ve Teknolojileri Yüksek Lisans Programı

ÖÇ1

Havacılık Bilimi Teknolojileri Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi.

ÖÇ2

Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri Havacılık Bilimi ve Teknolojileri kapsamında sentezleyerek yeni bilgiler oluşturabilme.

ÖÇ3

Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası uzmanlık düzeyinde çalışabilme becerisi.

ÖÇ4

Modern tasarım yöntemlerini uygulayarak karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak tasarlama becerisi.

ÖÇ5

Geliştireceği uzmanlık konularında eleştirel değerlendirme yapabilme ve alternatif sunabilme yetkinliği.

ÖÇ6

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

ÖÇ7

Bir yabancı dili yeterli düzeyde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi.

ÖÇ8

Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

ÖÇ9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

ÖÇ10

Havacılık Bilimi ve Teknolojileri uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik ve hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilme ve bunların uygulamalara getirdiği kısıtlar hakkında farkındalık


;