• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Kimya Doktora Programı

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)

ÖÇ1

Öğrencinin edindiği lisans ve yüksek lisans bilgilerini lisansüstü alanlarda kullanabilme.

ÖÇ2

Mesleki sorumluluk bilinci ile birlikte bir araştırmacı vasfına sahip olabilme.

ÖÇ3

Bilim ve teknolojinin gelişimi için önemli olan Kimya temel biliminin önemini kavrayarak yenilikleri takip edip kendini geliştirebilme.

ÖÇ4

Bireysel çalışma becerisini kullanarak seminer, kongre, sempozyum, çalıştay v.b. gibi çeşitli iletişim ortamlarında çalışmalarını ve fikirlerini paylaşabilme.

ÖÇ5

Öğrencinin lisans ve lisansüstü çalışmalarından kazandığı bilgi ve deneyimlerini kullanarak bilimsel bir yayın hazırlayabilme.

ÖÇ6

Kimyanın hem ulusal ve hem de uluslararası alanlardaki gelişmelerini yakından izleyebilme.

ÖÇ7

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleme ve çözümleme becerisi.

ÖÇ8

Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme.

ÖÇ9

Kaynak tarama, sunum yapabilme, bir deney düzeneği hazırlayabilme, uygulayabilme ve ilgili sonuçları yorumlayabilme.

ÖÇ10

Bağımsız davranarak inisiyatif alabilme ve kullanabilme.

ÖÇ11

Bilimsel ve mesleki etik anlayışına sahip olma ve bu anlayışı her türlü ortamda savunabilme.

 


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;