• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Maden Mühendisliği Doktora Programı

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)

ÖÇ 1

Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden Mühendisliği (maden işletme ve cevher hazırlama/zenginleştirme) problemlerinin uzmanlık düzeyi çözümünde kullanma becerisi kazanacak.

ÖÇ 2

Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilecek.

ÖÇ 3

Alanı ile ilgili teorik ve deneysel çalışmaları uzmanlık düzeyinde tasarlama, yürütme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olacak.

ÖÇ 4

Maden işletme, cevher hazırlama/zenginleştirme süreçleri geliştirebilecek, proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek.

ÖÇ 5

Bir konuda bağımsız olarak uzmanlık düzeyinde bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek.

ÖÇ 6

Maden işletme veya cevher hazırlama/zenginleştirme projelerinin geliştirilmesinde ve uzmanlık düzeyinde mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.

ÖÇ 7

Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.

ÖÇ 8

Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.

ÖÇ 9

Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinler arası çalışma yetisine sahip olacak.

ÖÇ 10

Maden işletme ve cevher hazırlama alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;