• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Doktora Programı

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)

ÖÇ1

Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

ÖÇ2

Alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında uzmanlık düzeyinde  bilgi sahibidir.

ÖÇ3

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi  tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri birarada kullanabilir.

ÖÇ4

Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.

ÖÇ5

Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

ÖÇ6

Yeni  ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.

ÖÇ7

Kuramsal, deneysel  ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri  irdeler ve çözümler.

ÖÇ8

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.

ÖÇ9

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

ÖÇ10

Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

ÖÇ11

Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etki değerleri gözetir.

ÖÇ12

Alanı için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları  uzmanlık düzeyinde kullanma becerisi kazanır.


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;