• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Nanobilim ve Nanoteknoloji Doktora Programı

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)

ÖÇ1

Nanobilim ve Nanoteknolojiyle ilgili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme

ÖÇ2

Nanobilim ve nanoteknolojide yeni bir yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme  yada bilinen bir yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme becerisi

ÖÇ3

Uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçip uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini üst düzey saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

ÖÇ4

Nanobilim ve nanoteknolojiyle ilgili disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme

ÖÇ5

Nanobilim ve nanoteknolojiyle ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme

ÖÇ6

Geliştireceği uzmanlık konularında üst seviye eleştirel değerlendirme yapabilme ve özgün alternatif sunabilme yetkinliği

ÖÇ7

Türkçe sözlü ve yazılı üst seviye iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dili ileri seviye kullanabilme yetkinliği

ÖÇ8

Nanobilim ve nanoteknoloji uygulamalarında karşılaşılan topkumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişiminin destekleyebilme


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;