• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Enstitümüz 1983 yılında Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun 3/1, 19, 50 ve 65’ inci maddelerinde yer alan hükümler gereğince Tıp ve Eczacılık Fakültelerinin ilgili anabilim dallarında yapılacak lisansüstü öğrenimlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulmuştur. 1993 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kurulması nedeniyle Anadolu Üniversitesi’nden ayrılan Enstitümüz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı 14 Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim ve Öğretimi yaptırmak üzere yeniden teşkilatlanmıştır. Kuruluşundan bugüne kadar 254 adet Yüksek Lisans ve 127 adet Doktora öğrencisi (Toplam 381 öğrenci) mezun eden Enstitümüz, Sağlık Bilimleri alanında ülkemize bilgili, araştırmacı ve yetenekli öğretim üyeleri yetiştirmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve diğer fakültelerinde, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde ve diğer birçok Üniversitede Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Öğretim Görevlisi olarak akademik kadrolarda görev yapan mezunlarımız ve Rektörlerin bulunması, Enstitümüzde yapılan Lisansüstü Eğitim kalitesini ortaya koymaktadır. Enstitümüzde yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 381 adet Yüksek Lisans ve Doktora tezi hazırlanmış olup, bunların bir kısmı araştırma projesi olarak değerlendirilmiş, bir kısmı ulusal ve uluslararası dergilerde makale olarak yayınlanmıştır.

 

Anabilim Dalları

Anatomi

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Biyofizik

Fizyoloji

Histoloji ve Embriyoloji

Hemşirelik

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Tıbbi Farmakoloji

Tıbbi Genetik

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Biyoloji

Tıp Tarihi ve Etik

Disiplinlerarası Sinir Bilimleri

 

 

Bölümler
;