• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı

1. Genel Bilgi

Anabilim dalımız 1983 yılında Anadolu Üniversitesi (şimdiki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-ESOGÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde Prof. Dr. A. Ergin AÇIKALIN tarafından kurulmuştur.

2. Kazanılan Derece

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora yapıp başarıyla tamamlayan kişilere yüksek lisans ve doktora diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Yüksek lisans (2. Düzey) ve doktora (3. Düzey).

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) sayısal puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen YDS veya YÖKDİL ve lisans not ortalamasına sahip olması gerekir. Lisansüstü programına başvuru puanı oluşturmak için lisans/yüksek lisans not ortalamasının % 25’i, ALES puanının % 50’si ve YDS veya YÖKDİL puanının % 25’i kullanılır.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan yönetmelik ile yükseköğretim kurumlarında yürütülen lisansüstü eğitimi düzenlenmektedir.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans tamamlama süresi azami 3 yıldır (altı yarıyıl). Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 75 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.

7.Program Amacı

 • Tıp fakültemizde lisans ve lisansüstü (Yüksek lisans, doktora ve uzmanlık eğitimi) eğitim alan öğrencilerimize insan hücre ve dokularının yapısal özelliklerini tanıtmak,
 • Histoloji ve embriyoloji alanına ait klasik bilgilerin yeni yetişen tıp fakültesi öğrencilerine en iyi şekilde ulaştırılmasını sağlamak,
 • Yeni çıkan ders kitapları, süreli yayınlar vb. çalışmalar takip edilerek klasik bilgilerin güncellenmesi, bu çerçevede uygulama preparatlarının yenilenmesi,
 • Kullanılan laboratuvarların, hücre kültürü, elektron mikroskobu, immünohistokimya vb. konularda yapılan çalışmaları yakından takip edecek şekilde düzenlenmesi,
 • Histoloji ve embriyoloji alanında uluslararası düzeyde bilimsel çalışmaların yapılması ve yeni histolojik tekniklerin geliştirilmesine katkı sağlanması ana misyonumuzu oluşturmaktadır.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 

 1. Mikroskobik düzeyde hücre yapısı ve işlevi ile ilgili detaylı bilgiye sahip olur.

 

 1. İnsan vücudunu oluşturan doku tiplerini ve bu dokuların histolojik özelliklerini tanır ve değerlendirir.

  

 1. İnsan embriyolojisinin genel özellikleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olur.

  

 1. Vücut sistemlerine ait organların mikroskobik yapısını ve organizasyonunu tanımlar ve değerlendirir.

  

 1. Fertilizasyon ve yardımlı üremede kullanılan laboratuvar yöntemleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olur.

 

 1. Mikroskop çeşitlerini, yapısını, çalışma prensiplerini, kullanım alanlarını ve uygulama yöntemlerini bilir ve uygular.

  

 1. Işık mikroskobu için doku hazırlar. Işık mikroskobunda değerlendirmek üzere preparat hazırlanmasındaki tüm basamakları bilir ve uygular.

  

 1. Elektron Mikroskobunda değerlendirilmek üzere preparat hazırlanmasındaki tüm basamakları bilir ve uygular.

  

 1. Sunum hazırlayabilir, sunum tekniklerini uygulayarak sunum yapabilir.

  

10. Alanı ile ilgili araştırma projeleri planlayıp yürütür, sonuçlandırır ve rapor olarak yazar.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bu programın mezunu, gerekli sertifika programı eğitimlerini de aldıktan sonra kamu ve özel sektörde üremeye yardımcı teknoloji merkezlerinde embriyolog olarak çalışabilir. Bunun yanı sıra Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim üyesi ihtiyacı olan üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde istihdam edilebilirler.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) ilgili alanından geçerli puan almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS, TOEFL vb.) sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her bir ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formunda” ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Meşelik Yerleşkesi, Odunpazarı, 26480 Eskişehir.

Tel 222 239 29 79/4465

Prof. Dr. Varol ŞAHİNTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı) Dâhili: 4465

Yrd. Doç. Dr. Dilek BURUKOĞLU DÖNMEZ (Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı) Dâhili: 4464

Prof. Dr. Mustafa Fuat AÇIKALIN

Doç. Dr. Ayla EKER SARIBOYACI

Yrd. Doç. Dr. Deniz ARIK

Yrd. Doç. Dr. Hakan AY

15. Bölüm/Program Olanakları

Anabilim dalımızda 1 Profesör, 1 Yardımcı Doçent, 5 Araştırma Görevlisi, 1 Laboratuvar Teknisyeni görev yapmaktadır. Anabilim Dalımızın ışık mikroskop laboratuvarlarında; doku takibi, kesit alma ve kesit boyama işlemlerine yönelik otomatik doku takip cihazı, otomatik boyama cihazı, yarı otomatik mikrotom, kriyostat, floresan mikroskobu, dijital kamera ve morfometrik analiz programı, hücre kültüründe kullanılan inkübatör, laminar hava akım kabini ve deneysel in vitro fertilizasyon uygulamalarında kullanılan mikromaniplatör eklenmiş inverted mikroskop sistemi bulunmaktadır.

16. Akademik Personel

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Prof. Dr. Varol ŞAHİNTÜRK

 

AKADEMİK KADRO

Yrd. Doç. Dr. Dilek BURUKOĞLU DÖNMEZ

Araş. Gör. Dr. Erhan ŞAHİN

Araş. Gör. Dr. Nuriye Ezgi BEKTUR

Araş. Gör. Sedat KAÇAR

Araş. Gör. Dr. Rıdvan BAĞCI

Araş. Gör. Dr. Şerife KARAKAYA

 

 


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;