• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1. Genel Bilgi

Psikiyatri Anabilim Dalı 1977 yılında Dr.Tayyar GÜRKAN ve Dr.Gülsen CAN’ın kuruculuğunda faaliyete geçmiştir. Anabilim Dalı Başkanlığı görevini;  1983-1993 yılları arasında Prof.Dr.Durmuş TEKİN, 1993-2010 yıları arası Prof.Dr.Cem KAPTANOĞLU yürütmüştür. Ayrıca Anabilim Dalının kurulmasında ve gelişmesinde Prof.Dr.Psk.Gülten SEBER’in görev yaptığı 1981-2010 yılları arasında önemli katkıları olmuştur.

Psikiyatri Anabilim Dalının Tıp Fakültesi Hastanesinin 10. katında 23 yataklı kapalı  bir servisi bulunmaktadır. Servis içinde bir Acil Hasta Kabul Odası,  EKT (Elektro Konvülsif Tedavi ) Odası, Müzik Yayın Odası,  Kitap Odası, Meşguliyet salonu, Dinlenme Odası, Toplantı Salonu ve 3 adet görüşme odası bulunmaktadır.

Psikiyatri Anabilim Dalı poliklinik ünitesinde, iki genel psikiyatri polikliniği bulunmaktadır. Ayrıca duygudurum bozuklukları, psikotik bozukluklar, anksiyete bozuklukları, alkol-madde bağımlılığı ve cinsel işlev bozukluğu ayaktan tedavi programlarına ilave olarak toplum psikiyatrisi, konsültasyon-liyazon psikiyatrisi, acil psikiyatri ve adli psikiyatri alanlarında hizmetler verilmektedir. Psikanaliz ve kültür çalışmalarının yanı sıra psikodinamik psikoterapi, destekleyici psikoterapi, bilişsel-davranışçı psikoterapi, cinsel terapiler ve aile-eş terapileri uygulanmaktadır. Poliklinik ünitemizde bulunan tek yönlü aynalı oda, asistan ve öğrencilerin eğitim ve süpervizyonunda kullanılmaktadır.

Psikoloji laboratuarında ise;   tanı, tedavi ve araştırmalara destek vermek amacı ile zeka, kişilik, projektif ve nöropsikolojik testler  uygulanmaktadır. Ayrıca, bilişsel –davranışçı teknikler çerçevesinde gevşeme egzersizi ve öfke kontrolü eğitimleri verilmektedir.  Yetişkinlere yönelik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Anabilim Dalımız öğretim üyeleri, Tıp Fakültesi 1.,3.,5. ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik davranış bilimleri, iletişim becerileri, ruh sağlığı ve hastalıkları alanında dersler vermektedir. Diş Hekimliği Fakültesi 1.sınıf öğrencilerine yönelik davranış bilimleri dersinin yanı sıra 1983 yılından bu yana Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tıbbı Psikoloji Lisansüstü eğitim programı da yürütülmektedir.

Anabilim Dalımızda ruh sağlığı ve hastalıkları alanında çeşitli bilimsel araştırmalar yapılmakta, toplantı ve kurslar düzenlenmektedir. Ayrıca kronik hastalara yönelik ruhsal rehabilitasyon  çalışmaları, toplum psikiyatrisi birimi ve “Küçük Ev” projesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Tıbbi Psikoloji alanında yüksek lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Yüksek lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 90 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Tıbbi psikoloji ile ilgili konularda bilgi sahibi olan, bilgi birikimi ve becerilerini alanına uygulayabilen, bilisel metodolojiyi kullanabilen psikologlar yetiştirmek.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 

1)    Karşılaştığı problemleri analitik bir yaklaşımla tanımlayabilecek ve çözümüne yönelik kararlar alarak uygulayabilecek;

2)    Takım çalışmasına yatkın, mesleki ve sosyal açıdan etkin iletişim becerisine sahip olacaktır.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bu yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler kamuya ve özel sektöre ait sağlık kuruluşlarında görev alabilmektedirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

Batı-Meşelik 26480 Eskişehir

Tel 222 239 29 79 / 3600

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Psikiyatri Anabilim Dalı’nda 2 Profesör, 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Psikiyatri Anabilim Dalının Tıp Fakültesi Hastanesinin 10. katında 23 yataklı kapalı  bir servisi bulunmaktadır. Servis içinde bir Acil Hasta Kabul Odası,  EKT (Elektro Konvülsif Tedavi ) Odası, Müzik Yayın Odası,  Kitap Odası, Meşguliyet salonu, Dinlenme Odası, Toplantı Salonu ve 3 adet görüşme odası bulunmaktadır.

Psikiyatri Anabilim Dalı poliklinik ünitesinde, iki genel psikiyatri polikliniği bulunmaktadır. Ayrıca duygudurum bozuklukları, psikotik bozukluklar, anksiyete bozuklukları, alkol-madde bağımlılığı ve cinsel işlev bozukluğu ayaktan tedavi programlarına ilave olarak toplum psikiyatrisi, konsültasyon-liyazon psikiyatrisi, acil psikiyatri ve adli psikiyatri alanlarında hizmetler verilmektedir. Psikanaliz ve kültür çalışmalarının yanı sıra psikodinamik psikoterapi, destekleyici psikoterapi, bilişsel-davranışçı psikoterapi, cinsel terapiler ve aile-eş terapileri uygulanmaktadır. Poliklinik ünitemizde bulunan tek yönlü aynalı oda, asistan ve öğrencilerin eğitim ve süpervizyonunda kullanılmaktadır.

Psikoloji laboratuarında ise;   tanı, tedavi ve araştırmalara destek vermek amacı ile zeka, kişilik, projektif ve nöropsikolojik testler  uygulanmaktadır. Ayrıca, bilişsel –davranışçı teknikler çerçevesinde gevşeme egzersizi ve öfke kontrolü eğitimleri verilmektedir.  Yetişkinlere yönelik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

 

16. Akademik Personel

Prof.Dr. Gökay AKSARAY (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof..Dr. Cem KAPTANOĞLU

Prof.Dr. Çınar YENİLMEZ

Doç.Dr. Altan EŞSİZOĞLU

Doç.Dr. Gülcan GÜLEÇ

Yrd.Doç.Dr. Ferdİ KÖŞGER

 

17. Dersler – AKTS Kredileri

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;