• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Fizyoloji (Yüksek Lisans Programı)

1. Genel Bilgi

Fizyoloji Anabilim Dalı 1981 yılında kurulmuştur. Başlangıçta sadece 80 öğrenciye eğitim verirken bugün; yaklaşık 250 öğrenciye eğitim verebilmektedir. Anabilim dalının bilimsel olanakları 7 farklı fizyoloji laboratuarında araştırma yapma imkanı tanımaktadır. Günümüzde anabilim dalımız toplam 10 akademik personelimizle eğitim-öğretim ve araştırmasını devam ettirmektedir. Anabilim dalımızda bulunan 7 farklı araştırma laboratuarı bilimsel araştırmalara olanak sağlar (bakınız anabilim dalı olanakları).

 

2. Kazanılan Derece

Öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrencilere Fizyolog diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Fizyoloji yüksek lisansı

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuralları geçerlidir.

Öğrencinin Fizyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için, biyoloji, tıbbi biyoloji, kimya veterinerlik mezunu olması gerekir veya bilimsel hazırlık okumak şartıyla bu bölümler dışındaki ilgili bölümlerden mezun öğrencilerde başvurabilir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Fizyoloji Ab.D. Akademik Kurulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci danışmanı tarafından belirlenen tüm dersleri başarıyla geçmeli ve bu derslerden en az 90 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Bu derslerden alınan notların ortalamasının CC’den az olmaması gerekir. Öğrenci fizyolojik bir konu üzerinde araştırma yaparak yüksek lisans tezini başarılı bir şekilde tamamlamalıdır.

 

7. Programın Amacı

Bu program öğrencilere hem temel tıp bilimlerinde hem de fizyolojide önceden sahip olduğu bilgilerini geliştirme olanağı verir. Ayrıca bu program fizyolojik düşünme yeteneği kazandırır ve modern fizyolojik araştırma tekniklerini öğretir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Programı tamamlayan öğrenciler, temel fizyolojik bilgileri, modern fizyolojik araştırma metotlarını öğrenebilir ve kendilerini akademik bir kariyere hazırlayabilir duruma gelir.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Çeşitli enstitü, fakülte ve özel sektör de araştırmacı ve/veya öğretim elemanı olarak iş bulabilirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı tamamlayan öğrenciler, ilgili doktora programlarına başvurabilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklanmıştır.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Yarı veya tam zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 26480 Meşelik Eskişehir-TÜRKİYE

Tel: +90 222 239 29 79 / 4570

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ruhi UYAR

 

15. Anabilim Dalı Olanakları

Anabilim dalımız, farklı fizyolojik alanlarda ve farklı yöntemler kullanarak araştırma yapma olanakları sağlar;

-         İzole-perfüze kalpte kardiyovasküler araştırmalar

-         Mikrodiyaliz yöntemiyle beyinde nörofizyolojik araştırmalar

-         Data-acquisition sistemi kullanarak in vivo ve in vitro ortamlarda kan basıncı, kalp hızı ve düz kas çalışmaları

-         Kardiyorenal sistem araştırmaları

-         PCR kullanarak gen ekspresyon araştırmaları

-         Hücre kültürü laboratuarında in vitro olarak glia, glioma, mercek epiteli ve fibroblast ile araştırmaları

 

16. Akademik Personel

Prof. Dr. Ruhi UYAR

Prof. Dr. Ziya KAYGISIZ

Prof. Dr. Neşe TUNÇEL

Prof. Dr. Kubilay UZUNER

Prof. Dr. Yasemin AYDIN

Prof. Dr. Nilüfer ERKASAP

Prof. Dr. Selda KABADERE

Yrd.Doç.Dr. Orhan Tansel KORKMAZ

Araş. Gör. Mete ÖZKURT

Araş. Gör. Rumeysa ÖZYURT (ÖYP)

Araş.Gör. Abdullah KARADAĞ (ÖYP)


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;