• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Hemşirelik Doktora Programı

1. Genel Bilgi

Ülkemizde doktora diplomasına sahip hemşire sayısı son derece azdır. Diğer taraftan, hemşire ihtiyacını karşılamak üzere sayıları gittikçe artan Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde bu alanda yeterli öğretim üyesi de bulunmamaktadır.

Hemşirelik Doktora Programında ulusal ve uluslararası bilimsel alanda etkin akademisyenler yetiştirme gerekliliği vardır. Tüm bunlar neticesinde bilgi üretimi ve hizmetlerin kalitesinin artırılabilmesi için yasal mevzuat çerçevesinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hemşirelik Anabilim Dalında Doktora eğitim-öğretim programının açılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Hemşirelik doktora programı; Halk Sağlığı Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği bilim dallarını kapsamaktadır.

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere hemşirelik alanında doktora diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Doktora

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde ki genel kabul şartları ve hemşirelik lisans programı mezunu olma şartı programa başlamak için geçerlidir.

Hemşirelik doktora programına başvurabilmek için Hemşirelik bölümünde lisans eğitimi almak ve üzerine Hemşirelik veya hemşirelik ile ilgili herhangi bir programda (Halk Sağlığı Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği vb.) yüksek lisans yapmış olmak şartı aranmaktadır.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirilmektedir.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Zorunlu koşullar dışında anabilim dalının eğitim ve öğretimiyle ilgili diğer faaliyetlerin de yerine getirilmesi gerekir.

7. Programın Amacı

 • Bilimsel anlayış kazanmış ve hemşirelik alanındaki bilgilerini uzmanlık alanında beceriye dönüştürebilen, kapsamlı ve çağdaş bilgi ve beceri donanımına, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, sağlığı koruma, geliştirme ve sağlık sorunlarının çözümüne yönelik toplum destekli, multidisipliner yaklaşımlı yöntemleri hemşirelik alanında kullanabilen,
 • Hemşireliğin kavram, ilke ve yöntemlerine ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına ve hemşirelik esasları öğretimine aktarabilen, öğretim ilke ve yöntemlerini hemşirelik alanında kullanabilen bilim uzmanı yetiştirmektir.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Mezunlarımız;

1.     Bağımsız olarak araştırma planlayıp uygulayabilir, elde ettiği sonuçları değerlendirebilir ve insanlığın yararına sunabilir.

2.     Hemşirelikle ilgili yönetim-idari görevlerinde çalışabilir.

3.     Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili gereksinimlerini belirleyebilir,

4.     Hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen gereksinimler çerçevesinde hemşirelik bakımını planlayabilir,

5.     Hemşirelik bakımını uygulayabilir,

6.     Hemşirelik bakımını denetleyebilir,

7.     Hemşirelik bakımını değerlendirebilir,

8.     Hasta ve sağlıklı bireyin sağlık alanı ile ilgili eğitim gereksinimini belirleyebilir,

9.     Belirlenen gereksinime uygun eğitim planı hazırlayabilir,

10.    Planlanan eğitimi uygulayabilir,

11.    Sonuçlarını değerlendirebilir,

12.    Acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulayabilir,

13.    Aile hekimliği uygulamasında yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri yapabilir.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Sağlık Bakanlığı’nda hemşirelik, Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadroda, özel sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde uzman hemşire olarak görev yapabilir.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu

Meşelik Kampüsü/Eskişehir Tel : 022202393750

 Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU(Hemşirelik ABD Başkanı) -Dahili No:1544

15. Bölüm/Program Olanakları

Hemşirelik bölümünde 1 profesör, 4 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi, 4 öğretim elemanı, 6 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Eskişehir Sağlık Yüksek Okulu’nda 580 m² ‘lik toplamda 450 öğrenci kapasitesine sahip 8 derslik, 230 m² ‘lik toplamda 220 öğrenci kapasitesine sahip 2 amfi, 125 m² ‘lik toplamda 70 öğrenci kapasitesine sahip 3 mesleki beceri laboratuvarı, 31 m² ‘lik toplamda 24 öğrenci kapasitesine sahip 1 bilgisayar laboratuvarı, 77 m² ‘lik 1 adet sosyal mekân bulunmaktadır.

16. Akademik Personel

 Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLUHemşirelik Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Güler BALCI ALPARSLAN

Yrd. Doç. Dr. Ayfer AÇIKGÖZ (Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcısı)

 Doç. Dr. Özlem ÖRSAL

Yrd. Doç. Dr. Elif GÜRSOY

Öğretim Görevlisi Şenay DURKAYA

Öğretim Görevlisi Dilruba BİNBOĞA

Öğretim Görevlisi Özlem ÇAĞAN

Öğretim Görevlisi Yeliz KAYA

Araştırma Görevlisi Berrak MIZRAK

Araştırma Görevlisi İlkay ÇULHA

Araştırma Görevlisi Burcu BABADAĞ

Araştırma Görevlisi Pınar DURU

Araştırma Görevlisi Hülya KÖK

Araştırma Görevlisi Esen ÖNGÜN

Araştırma Görevlisi Fatma ZEREN

Araştırma Görevlisi Semra KARACAOĞLU


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;