• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Fizyoloji Doktora Programı

1. Genel Bilgi

Fizyoloji Anabilim Dalı 1981 yılında kurulmuştur.Başlangıçta sadece 80 öğrenciye eğitim verirken bugün; yaklaşık 250 öğrenciye eğitim verebilmektedir.

Anabilim dalının bilimsel olanakları 7 farklı fizyoloji laboratuvarında araştırma yapma imkanı tanımaktadır.

Günümüzde anabilim dalımız toplam 11 akademik personelimizle eğitim-öğretm ve araştırmasını devam ettirmektedir.

Anabilim dalımızda bulunan 7 farklı araştırma laboratuarı bilimsel araştırmalara olanak sağlar (bakınız anabilimdalı olanakları).

2. Kazanılan Derece

Öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrencilere Fizyolog diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Fizyoloji doktorası

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuralları geçerlidir.

Öğrencinin Fizyoloji Anabilim Dalı’nda doktora programına kabul edilebilmesi için, hekim, diş hekimi, veteriner, fizyoloji yükseklisans derecesi, tıbbi biyoloji ve genetik yükseklisans derecesi veya bunların dışındaki dereceler için fizyoloji hazırlık programını bitirmiş olmak.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Fizyoloji AbD Akademik Kurulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci danışmanı tarafından belirlenen tüm dersleri başarıyla geçmeli ve bu derslerden en az lisans derecesiyle başlayanlardan 240 AKTS, yüksek lisans derecesiyle başlayanlardan 180 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Bu derslerden alınan notların ortalamasının 3.00’dan az olmaması gerekir. Öğrenci doktora yeterlik sınavını geçmek zorundadır. Fizyolojik bir konu üzerinde araştırma yaparak doktora tezini tamamlamalıdır.

7. Programın Amacı

Bu program öğrencilerin fizyoloji bilgisinin derinleştirilmesini sağlar. Program ayrıca öğrencileri fizyolojik düşünme yeteneği ve kendi başına fizyolojik teknikleri uygulayarak araştırma yapmasını öğretir.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Program sonunda öğrenciler güncel, tıbbi ve bilimsel kaynaklardan fizyoloji konularını takip edebilir duruma gelir. Ayrıca bilgilerini üniversite öğrencilerine meslektaşlarına aktarmayı, kendi alanında yapacağı araştırmaları tasarlama, bitirme ve yazma yeteneğini kazanır.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Çeşitli enstitü, fakülte ve özel sektör de araştırmacı ve/veya öğretim elemanı olarak iş bulabilirler.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı tamamlayan öğrenciler, ilgili doktora sonrası programlara devam edip akademik personel olabilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklanmıştır.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Yarı veya tam zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 26480 Meşelik Eskişehir-TÜRKİYE

Tel: +90 222 239 29 79-4570

Anabilim Dalı Başkanı:Prof.Dr.Ruhi UYAR

15. Anabilim Dalı Olanakları

Anabilim dalımız, farklı fizyolojik alanlarda ve farklı yöntemler kullanarak araştırma yapma olanakları sağlar;

-         İzole-perfüze kalpde kardiyovasküler araştırmalar

-         Mikrodiyaliz yöntemiyle beyinde nörofizyolojik araştırmalar

-         Data-acquisition sistemi kullanarak in vivo ve in vitro ortamlarda kan basıncı, kalp hızı ve düz kas çalışmaları

-         Kardiyorenal sistem araştırmaları

-         PCR kullanarak gen ekspresyon araştırmaları

-         Hücre kültürü laboratuarında in vitro olarak glia, glioma, mercek epiteli ve fibroblast ile araştırmaları

16. Akademik Personel

Prof.Dr. Ruhi UYAR

Prof.Dr. Ziya KAYGISIZ

Prof.Dr. Neşe TUNÇEL

Prof.Dr. Kubilay UZUNER

Prof.Dr. Yasemin AYDIN

Prof.Dr. Nilüfer ERKASAP

Prof.Dr Selda KABADERE

Uzm. Dr. Orhan Tansel KORKMAZ

Araş. Gör. Mete ÖZKURT

Araş. Gör. Rumeysa ÖZYURT(ÖYP)

Araş Gör. Abdullah KARADAĞ(ÖYP)


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;