• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Anatomi Doktora Programı

1. Genel Bilgi

Anatomi Anabilim Dalı 1980 yılında Doç. Dr. Haluk Kiper tarafından Anatomi Kürsü'sü olarak kurulmuştur. Kuruluşu ile birlikte kürsünün başına, aynı zamanda Cerrahi Kürsü Başkanı olan vekâleten getirilmiştir. Başlangıçta sadece 80 kişilik öğrenci topluluğuna cevap verebilen bir disseksiyon salonu bulunan Anatomi Anabilim Dalın'da bugün; yaklaşık 200 öğrenciye imkân sağlayan disseksiyon salonları ve öğretime yönelik kapalı devre çalışan bir monitör sistemi ile öğretim ve eğitim yapılmaktadır.

Anabilim Dalı bünyesinde; bilimsel çalışmalara yönelik olmak üzere; Scanning elektron mikroskopik araştırmalarda istifade edilen modem bir doku hazırlama ünitesi, TEM araştırmaları için blok hazırlama imkânları ve bütün teknik araç-gereçleri ile ışık mikroskobu ve immunohistokimya çalışmalarının yapılabileceği modern bir laboratuvar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra bilgisayar destekli modern bir stereoloji ve morfometri ünitesi Anatomi Anabilim Dalın'da hizmet vermektedir.

Anabilim Dalımız kadrosundaki 6 öğretim üyesi ve 6 araştırma görevlisi ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

2. Kazanılan Derece

Anatomi Bilim Doktoru

3. Derecenin Düzeyi

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Anatomi alanında doktora diploması verilir.

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına başvurabilmek için adayın bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması ve başvurduğu programın puan türünde 55 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 80) standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olması gerekir. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için ALES yerine; 50 puandan az olmamak koşulu ile Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) temel tıp puanı da kullanılabilir. Doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan alınması zorunludur.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini en az 3.00 not ortalaması ile başarmış olması, asgari lisans derecesiyle doktoraya başlayanlardan 240 AKTS, yüksek lisans derecesiyle başlayanlardan 180 AKTS kredisini sağlaması, yeterlilik sınavından başarılı olması ve başarılı bir doktora tezi vermiş olması gerekmektedir.

7. Program Profili (Amacı)

Anatomi doktora programı, kariyer amacı anatomide araştırma ve eğitim yapmak olan öğrenciler için açılmaktadır.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Bu programın sonunda öğrencilerin; tıbbi ve bilimsel literatürde yer alan tüm anatomik konular hakkında bilgi sahibi olmaları, bu bilgileri hem öğrenciler, hem de diğer uzmanlarla paylaşabilmeleri, kendi ilgi sahalarında bilimsel araştırma planlayabilmeleri, eleştirel düşünme ve yazma yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Çeşitli Enstitü, Fakülte ve Yüksekokullarda araştırmacı ve/veya öğretim elemanı olarak istihdam olabilirler.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı tamamlayan öğrenciler; doktora sonrası programlarına başvurabilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, 26480 Meşelik Eskişehir.

Tel 222 239 37 50-4430

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr.Ferruh YÜCEL Dahili : 4433

Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı: Prof.Dr.Hilmi ÖZDEN Dahili : 4434

Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı: Prof.Dr.Emel ULUPINAR Dahili : 4436

15. Bölüm/Program Olanakları

Anabilim Dalı bünyesinde; bilimsel çalışmalara yönelik olmak üzere; Scanning elektron mikroskopik araştırmalarda istifade edilen modem bir doku hazırlama ünitesi, TEM araştırmaları için blok hazırlama imkânları ve bütün teknik araç-gereçleri ile ışık mikroskobu ve immunohistokimya çalışmalarının yapılabileceği modern bir laboratuvar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra bilgisayar destekli modern bir stereoloji ve morfometri ünitesi Anatomi Anabilim Dalın'da hizmet vermektedir.

16. Akademik Personel

Prof.Dr. Ferruh YÜCEL,

Prof.Dr. Nedim ÜNAL,

Prof.Dr. Hilmi ÖZDEN,

Prof.Dr. Emel ULUPINAR,

Prof.Dr. Yüksel AYDAR

Yrd.Doç.Dr.Hakan AY

Arş.Gör.Dr.Erdem SÖZTUTAR

Arş.Gör.Bengi YEĞİN

Arş.Gör.Meltem ALPAY

Arş. Gör.Duygu TOPAL(ÖYP)

Araş.Gör. Abdullah ORTADEVECİ (ÖYP)

Araş.Gör. Hilal PEKER (ÖYP)

 

 

 

 

 


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;