• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı

1. Genel Bilgi

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 2547 sayılı yasaya göre hazırlanan 18.02.1982 tarih ve 17609 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanan ve 24.12.1982 tarihinde Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünce onaylanarak yürürlüğe giren Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim ve Bilim Dalları listesi ile Doç. Dr. Ayşe BAŞARAN başkanlığında kurulmuştur.

Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan Tıp Fakültesi’nin 496 sayılı kanun hükmündeki kararname ile 18 Ağustos 1993 tarihinde yeni kurulan Osmangazi Üniversitesi’ne bağlanması ile birlikte, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı da bu üniversitenin bünyesinde yer almıştır.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 1982 yılından bu yana;

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Bünyesinde Tıbbi Biyoloji dersi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Yüksek lisans dersleri, Doktora dersleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Bünyesindeki Tıbbi Laboratuvar ve Radyoloji Birimlerinde Tıbbi Biyoloji dersi ile Deney Hayvanları ve Bakımı dersini yürütmektedir.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’na ait bir Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı, bir Hücre Kültürü araştırma laboratuarı ve bir Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuarda moleküler biyoloji, moleküler genetik, moleküler tanı, biyoteknoloji ve kanser biyolojisi alanlarında; Gen düzeyinde DNA-RNA analizleri, protein inceleme yöntemleri, metabolizma ve kromatografik yöntemler (kağıt,ince tabaka, likit) ile ve gibi model sistemler kullanılarak araştırmalar yapılmaktadır.

2. Kazanılan Derece

Tıbbi Biyoloji Bölümü Yüksek Lisans ve/veya Doktora programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere Tıbbi Biyoloji alanında Yüksek Lisans ve/veya Doktora diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Doktora

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler için Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nce ilan edilen kabul şartları programlara başlamak için geçerlidir.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programındaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Öğrencinin doktora programında asgari 24, yüksek lisans programında asgari 21  kredisini sağlaması ve ders döneminde genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

7. Program Amacı

Tıbbi Biyoloji doktora ve yüksek lisans programlarının eğitim amaçları:

 

 • Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında teorik bilgi ve uygulama deneyimi kazandırmak,
 • Alanımızda araştırmacı, yaratıcı, liderlik görevini üstlenebilen, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek,
 • Mesleğinde topluma yol gösteren, yeni fikirler üretebilen, fikirlerini toplum önünde savunabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayan ve bunu uygulayabilen bireyler yetiştirmektir.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Temel Bilim: Tıbbi ve moleküler biyoloji alanında temel ve yeterli bilgi birikimi sağlama

Laboratuvar Teknikleri: Moleküler biyoloji uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanma becerisi

Test ve Analiz: Tıbbi biyoloji ve moleküler hücre biyolojisi alanında araştırmalar yapmak için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

Grup Çalışması: Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi

İletişim Becerisi: Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerileri ve yabancı dil bilgisini kullanma/geliştirme becerisi

Yaşam Boyu Öğrenme: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

Etik: Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Mezunlarımız kamu kurum ve kuruluşlarında ve üniversitelerde meslekleriyle ilgili alanlarda istihdam olanaklarına sahiptir. Çeşitli Üniversitelerde Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Öğretim Görevlisi olarak akademik kadrolarda görev yapan mezunlarımız mevcut olup, mezunlarımızın çeşitli hastane, laboratuvar ve sağlık alanına ilişkin özel sektörlerde istihdam olanağı vardır.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans diploması alan öğrenciler ALES veya eşdeğer sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilir ya da benzer doktora programlarına, sınavlara kabul edilebilirler.

Doktora programını tamamlayan adaylar Akademik kariyerlerde çalışmalar ve üst dereceler alabilirler. Yönetici olarak ilgili kuruluşlara atanabilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Meşelik 26480 Eskişehir

Tel: 222 239 29 79-4590

Prof. Dr. İrfan DEĞİRMENCİ (Anabilim Dalı Başkanı)

Tel: 222 239 29 79-4593

15. Bölüm/Program Olanakları

Yüksek Lisans ve Doktora programında gelişmiş ileri düzeyde araştırmalar yapmaya imkan veren laboratuvar,  teknik donanımlar ve yazılı kaynaklar bulunmaktadır.

16. Akademik Personel

Prof. Dr. İrfan DEĞİRMENCİ (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ

Doç.Dr. Hülyam KURT

Doç.Dr. Didem TURGUT COŞAN

Yrd.Doç.Dr. M. Cengiz ÜSTÜNER

Arş. Grv. Cansu ÖZBAYER

Arş. Grv. Faruk SAYDAM

Arş. Grv. Tunç TUNCEL

Arş. Grv.Cihan TANRIKUT

Arş. Grv. Emine YAĞCI

Arş. Grv. İ.Uğur ÇALIŞ

Arş. Grv. Umut K. KOLAÇ


;