• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Tıbbi Biyokimya Doktora Programı

1. Genel Bilgi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Yerleşkesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde Nisan 1977 tarihinden itibaren hizmet vermekte olan Biyokimya Laboratuarımıza, mikrobiyolog Prof. Dr. Filiz AKŞİT ve patalog merhum Prof. Dr. Kemal BAYRI vekaleten başkanlık yapmışlardır. Anabilim Dalı olmasının ardından Doç. Dr. Kural GÜLBAHAR, Prof. Dr. K. Muzaffer ÜSTDAL, merhum Prof. Dr. Ekin ÖNDER, Prof. Dr. Mine ERDEN İNAL ve Prof. Dr. Ömer ÇOLAK Anabilim Dalı Başkanlığı görevini üstlenmişlerdir. 03.10.2009 tarihinden itibaren Başkanlık görevi Prof. Dr. İ. Özkan ALATAŞ tarafından yürütülmektedir.

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı akademik kadrosunda dördü Profesör, biri Doçent ve biri de Yardımcı Doçent olmak üzere altı öğretim üyesi ve altı araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Anabilim Dalında ayrıca doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve laboratuvar teknisyenleri de yer almaktadır.

Anabilim Dalımızda, Tıp Fakültesi 1., 2. ve 3. sınıf  öğrencilerine teorik ve pratik Biyokimya dersleri verilmesinin yanı sıra Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi ve Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Biyokimya derslerinin verilmesine de destek sağlanmıştır. Halen ESOGÜ Eskişehir Sağlık Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu ve Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki teorik ve/veya uygulamalı Biyokimya dersleri verilmeye devam edilmektedir.

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra 7 gün 24 saat klinik laboratuvar hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca, Anabilim Dalımızda bulunan araştırma laboratuarlarımızda bilimsel çalışmalar ve projeler sürdürülmektedir.

2. Kazanılan Derece

T.Biyokimya Bilim Doktoru

3. Derecenin Düzeyi

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere T.Biyokimya alanında doktora diploması verilir.

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına başvurabilmek için adayın bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması ve başvurduğu programın puan türünde 55 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 70) standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olması gerekir. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için ALES yerine; 50 puandan az olmamak koşulu ile Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) temel tıp puanı da kullanılabilir. Doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan alınması zorunludur.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini en az 3.00 not ortalaması ile başarmış olması, asgari 63 AKTS kredisini sağlaması, yeterlilik sınavından başarılı olması ve başarılı bir doktora tezi vermiş olması gerekmektedir.

7. Program Profili (Amacı)

T.Biyokimya doktora programı, kariyer amacı T.Biyokimya da araştırma ve eğitim yapmak olan öğrenciler için açılmaktadır.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Bu programın sonunda öğrencilerin; tıbbi ve bilimsel literatürde yer alan tüm anatomik konular hakkında bilgi sahibi olmaları, bu bilgileri hem öğrenciler, hem de diğer uzmanlarla paylaşabilmeleri, kendi ilgi sahalarında bilimsel araştırma planlayabilmeleri, eleştirel düşünme ve yazma yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Çeşitli Enstitü, Fakülte ve Yüksekokullarda araştırmacı ve/veya öğretim elemanı olarak istihdam olabilirler.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı tamamlayan öğrenciler; doktora sonrası programlarına başvurabilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, 26480 Meşelik Eskişehir.

Tel 222 239 29 79 -4520

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr.Özkan ALATAŞ Dahili : 4526

Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı: Prof.Dr.Ömer ÇOLAK Dahili : 3200

Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı: Prof.Dr.Sema USLU Dahili : 4521

15. Bölüm/Program Olanakları

Anabilim Dalı bünyesinde; bilimsel çalışmalara yönelik olmak üzere; UV spektrofotometre, ELİSA reader, HPLC cihazı ve tam otomatik cihazların bulunduğu uluslar arası standartlarda çalışan Klinik Biyokimya Laboratuarı bulunmaktadır.

16. Akademik Personel

Prof.Dr. İ.Özkan ALATAŞ (AB Başkanı)

Prof.Dr. Ömer ÇOLAK

Prof.Dr. Güngör KANBAK

Prof.Dr. Sema USLU

Doç.Dr. Emine Sütken DEMİRKAN

Yrd.Doç.Dr.Fahrettin AKYÜZ

Arş.Gör.Betül CAN

Arş.Gör.Türkan GÜNEY

Arş.Gör. Dr.Evin KOCATÜRK

Arş.Gör. Dr.Müge BEKMEZ

Arş.Gör. Dr.Canan BAYRAK

Arş.Gör. Dr.Ağgül CANİK

 


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;