• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Fakültemiz, 1970 yılında Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi olarak kurulmuş olup Makine ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde toplam 160 öğrencisi ile eğitim öğretime başlamıştır.

1982 yılında, 2547 sayılı YÖK yasası ile Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'ne bağlanmış ve eğitim-öğretim Bademlik Yerleşkesinde devam etmiştir.

18 Ağustos 1993 tarihinde 21672 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Tıp, Mühendislik-Mimarlık ve Fen-Edebiyat Fakülteleri ile sağlıkla ilgili meslek yüksek okulları Eskişehir'de yeni kurulan Osmangazi Üniversitesi bünyesine geçmiştir.

1 Temmuz 2005 tarih ve 5379 sayılı kanun ile üniversitemiz adı "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi" olmuştur.

Fakültenin Mimarlık bölümü Bademlik Yerleşkesinde, diğer bölümler ise Meşelik Yerleşkesi’nde faaliyet göstermektedir.

Fakültede 10 bölümde eğitim öğretim yapılmakta olup;

 •  6 bölümde 1980 yılı öncesi,
 •  2 bölümde 1990 yılı öncesi ve
 •  2 bölümde de 2000 yılı öncesi

eğitim öğretim faaliyeti başlamıştır. 5 bölümde ikinci öğretim programı da mevcuttur.

Bölümlerden;

 •  Elektrik-Elektronik Müh. Bölümünde %100 İngilizce
 •  Bilgisayar Müh., Makine Müh. ve Mimarlık Bölümlerinde %30 İngilizce

öğretim yapılmaktadır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin temel amacı, alanlarında yetkin, pratik düşünen, yaratıcı ve bu sayede iş dünyası tarafından tercih edilen mühendis ve mimarlar yetiştirmektir. Fakülte, kurulduğu yıldan bu yana nitelikli mühendislik eğitimi veren köklü bir kurumdur.

Fakülte nitelikli öğretim üyesi bakımından ülkemiz mühendislik fakülteleri arasında çok önemli bir yerde olup, güçlü bir akademik kadroya sahiptir.

Nisan 2013 ayı sonu itibarıyla, Fakülte kadrosunda, 51 Profesör, 23 Doçent ve 70 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 144 öğretim üyesi bulunmaktadır.  Kadromuzdaki 12 Öğretim Görevlisi (5’i Yard.Doç.  kadrosunda), 69 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzman ile birlikte 228 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Öğretim elemanı sayısı açısından Türkiye’de ilk 10 içinde yer almaktadır.

Fakültede 60’ın üzerinde mesleki laboratuarının yanı sıra ortak kullanılan fizik ve kimya laboratuarları da mevcuttur.

MÜDEK, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

MÜDEK, YÖK tarafından eğitimde akredite vermeye yetkili kılınmış olup Akreditasyon Sistemi, mezunların,

 •  Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 •  Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
 •  Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 •  Bireysel, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

gibi 11 maddede belirtilen konularda beceri kazanmalarını ve eğitim kurumlarından bu kazanımları sağladıklarını ispat etmelerini şart koşar.

İlk kez Kimya Mühendisliği Bölümü, 2009 yılında, müfredat ve süreçlerini MÜDEK Akreditasyon koşullarını sağlayacak şekilde düzenlenmiş ve Eylül 2010 - Eylül 212 dönemi için, 2 yıllık süreyle,   akredite olmuştur.

Fakültemiz;

 •  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (Normal Öğretim),
 •  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Normal ve İkinci Öğretim),
 •  Endüstri Mühendisliği Bölümü (Normal ve İkinci Öğretim) ile
 •  Kimya Mühendisliği Bölümü (Normal Öğretim) (Ara Değerlendirme)

MÜDEK tarafından öngörülen Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme ölçütleri doğrultusunda, 2011 yılı başvurusu için çalışmalarını yürütmüşler, 18-20 Aralık 2011 tarihlerinde yapılan denetleme sonucunda;

Ø Kimya Mühendisliği Bölümü için daha önce 30 Eylül 2012 tarihine kadar 2 yıl süre ile verilmiş olan akreditasyon, 30 Eylül 2015 tarihine kadar 3 yıl süreyle uzatılmıştır. Bu programa ayrıca 30 Eylül 2012 tarihinden itibaren 30 Eylül 2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere 3 yıl süreli EUR-ACE etiketi verilmiştir.

Ø Bilgisayar Mühendisliği (Normal Öğretim), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Normal ve İkinci Öğretim) ve Endüstri Mühendisliği (Normal ve İkinci Öğretim) Bölümlerine 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren 30 Eylül 2014 tarihine kadar geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle akreditasyon verilmiştir. Bu programa ayrıca 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren 30 Eylül 2014 tarihine kadar geçerli olmak üzere 2 yıl süreli EUR-ACE etiketi verilmiştir.

 

Fakülte mezunları, kendi alanlarında serbest çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektörde, branşlarında mühendis, mimar ve araştırmacı olarak görev alabilmekte, ayrıca akademik kariyer yapabilmektedirler.

 

Sosyal Seçmeli Dersler

1. Genel Bilgi

Sosyal Seçmeli Dersler herhangi bir bölüme ait olmayıp, Dekanlık kanalıyla her bölümden öğrencilerin alabildiği derslerdir. Bir beceri ya da yöntemi doğdudan öğretmeyen ancak öğrencilerin farklı bakış açıları kazanmalarını ve ilgilendikleri konularda bilgi düzeylerini artırmaları amacıyla açılmıştır. Sosyal Seçmeli Dersler zorunlu değildir. En az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.

 

2. Kazanılan Derece

Dersler öğrencilerin ilgilendikleri belli konularda bilgi düzeylerini arttırmak amaçlıdır. Kredisiz olup, mezuniyet değerlendirmesine katılmaz.

 

3. Derecenin Düzeyi

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

7. Program Profili (Amacı)

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

9. Mezunların İstihdam Olanakları

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,

Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR

Tel: 0.222.2393750 / 3301

Prof. Dr. Emin KAHYA (Dekan ) Dahili: 3301

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı üzerinden güz ve bahar döneminde 11 adet sosyal seçmeli ders verilmektedir.

 

16. Akademik Personel

Sosyal Seçmeli Dersleri veren Öğretim Elemanları

Prof.Dr.Faruk OCAKOĞLU

Prof.Dr.Halim MUTLU

Prof.Halil BUTTANRI

Doç.Dr.Hüseyin ANKARA

Yrd.Doç.Dr.İrfan ÜREYEN

Yrd.Doç.Dr.Selçuk CANBEK

Yrd.Doç.Dr.İlknur ŞENTÜRK

Yrd.Doç.Dr.Hakan ÇALIŞKAN

Yrd.Doç.Dr.Ünal ÖZELMAS

Öğr.Gör.Çağdaş ÇINAR

Öğr.Gör.Nurcan ANIK

Öğr.Gör.Ayhan TÜLEK

Uzman Gökhan ÜLKER

 

Bölümler
;