• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

1.Genel Bilgi

Makine Mühendisliği Bölümü ilk kez 1970 yılında Eskişehir, Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi olarak kurulan Akademi bünyesinde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlamıştır. 1982 -1993 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü olarak eğitim vermiştir. 1993 yılından itibaren de Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesine katılmıştır.

Bölümümüzde yaklaşık olarak 40 yıldan beri 2700 civarında Makine Mühendisi mezun olmuştur.

Makine Mühendisliği Bölümümüzde, beş ana bilim dalı bulunmaktadır. Bu ana bilim dalları Mekanik, Termodinamik, Enerji, Konstrüksiyon ve İmalat, Makine Teorisi ve Dinamiği'dir. Bu anabilim dalları da bilim dallarına ayrılmaktadır.

Bölümümüzde Normal Öğretimde 500, II. Öğretimde 500 öğrenci olmak üzere toplam 1000 öğrenci eğitim görmektedir. Ayrıca yaklaşık 100 adet Makine Mühendisi de Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi olarak Fen Bilimleri Enstitüsü'ne kayıtlıdır. Bu öğrencilere her yıl belirlenen kontenjanlarla yenileri eklenmektedir.

Bölümümüzde Malzeme, Isı Tekniği, Takım Tezgâhları, Hidrolik Makineler, Motor ve Motorlu taşıtlar, CAD Laboratuarları bulunmaktadır. Bölümümüzde 6 Profesör, 4 Doçent, 13 Yardımcı Doçent ve 8 öğretim elemanı ile 3 Laboratuar Teknisyeni görev yapmaktadır.

Bölümümüzde 2008-2009 Akademik yılından itibaren  %38 İngilizce eğitime başlanmış olup, 1 yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı zorunlu tutulmaktadır.

2.Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere  Makine Mühendisliği  alanında lisans ve yüksek lisans diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Lisans/ Yüksek Lisans/Doktora

4.Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

5.Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240/120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. 30 günü atölye 30 günüde işletme staj olmak üzere toplam 60 gün staj zorunluluğu vardır.

7. Program Profili (Amacı)

ESOGÜ Makina Mühendisliği lisans programı mezunları,

1.    Mesleki konularda önderlik ve öncülük yeteneklerine sahip, yaratıcı ve girişimci bireyler olarak, yeni teknoloji ve/veya ürün geliştirebilmek,

2.    Sağlam mühendislik temeli, yaşam boyu öğrenme alışkanlıkları, ileri teknolojiye hakimiyetleri ve araştırma yetenekleri ile mühendislik problemlerini tanımlayıp çözmekte bilimsel yaklaşım kullanmak,

3.    Çalışmalarında, sosyal, çevre, ekonomik ve etik boyutlarını da göz önüne alarak rasyonel çözümler yapabilmek.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

1.    Matematik, fen bilimleri ve Makine Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi,

2.    Makine mühendisliği ve ilgili alanlarda karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerileri,

3.    Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda karmaşık bir sistemi, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında modern tasarım yöntemlerini de uygulayarak tasarlama becerisi,

4.    Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanma becerisi,

5.    Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,

6.    Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi,

7.    Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerileri ve yabancı dil bilgisini kullanma/geliştirme becerisi,

8.    Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

9.    Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

10.Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık,

11.Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile standartlar hakkında ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusundafarkındalık.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Mezunlarımızın geniş bir sektörde istihdam olanağı bulunmaktadır.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

11.  Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Batı-Meşelik 26480 Eskişehir

Tel 222 239 37 50 / 3364

Prof. Dr. Zekeriya ALTAÇ (Bölüm Başkanı) Dahili: 3365

Prof. Dr. Necati MAHİR (Bölüm Başkan Yardımcısı ve Farabi Koordinatörü) Dahili: 3371

Yrd. Doç. Dr. Nihal UĞURLUBİLEK (Bölüm Başkan Yardımcısı): 3375 

Doç. Dr. Mustafa Ertunç TAT (Erasmus Koordinatörü) Dahili: 3372

15. Bölüm/Program Olanakları

Hidrolik Laboratuvarı

Hidrolik Laboratuarında Makine Laboratuarı I ve II dersleri kapsamında; pompa karakteristik deneyleri, vantilatör karakteristik deneyleri, orifisten akış deneyleri, ventürimetre deneyi, manometrelerin kalibrasyonu, üniversal kayıp katsayılarının tayini, basınç merkezi tayin deneyi, savaklarda debi tayini deneyleri yapılmaktadır.

Laboratuarda ayrıca PVC boru ve fittings uygunluk deneyleri, Makine Projesi ve Makine Mühendisliği uygulamaları ve Yüksek Lisans tez çalışmaları için prototip deney setleri kurularak akışkanlar mekaniği uygulamaları konusunda deneysel çalışmalar yapılmaktadır

Motor Laboratuvarı

Makine laboratuarı I ve II dersleri kapsamında, motor ve motor parçaları hakkında genel bilgiler verilmekte ayrıca, dinamometre, fren, moment ve güç ölçümü, yakıt sarfiyatı ölçümü deney setlerinde, deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Tank-Orifis metodu kullanılarak volümetrik verim hesab, egzost gazı ve soğutma suyu ile dışarı atılan enerji hesabı, yakıt donanımı, regülatörler, ve regülatör karakteristiklerinin çıkarılması deneyleri yapılmaktadır.

Takım Tezgahları Laboratuvarı

Takım Tezgahları Laboratuarımızda 2 adet konvensiyonel torna tezgahı, 1 freze tezgahı, 1 planya tezgahı ve 1 matkap tezgahının yanısıra, eğitim amaçlı EMCO Compact CNC torna tezgahı ve EMCO Compact F1 CNC freze tezgahı vardır. Ayrıca esnek imalat sistem modülüde mevcuttur. Laboratuar çalışmalarında öğrencilere takım tezgahlarının statik duyarlılık deneyleri ve torna tezgahı ile ilgili dinamik duyarlılık deneyleri, CNC tezgahlarının programlanması ve uygulamaları deneyleri yaptırılmaktadır. Ayrıca esnek imalat sistemi ile ilgili deneysel çalışmalar yapılmaktadır. MALZEME LABORATUARIMalzeme Laboratuarında, Malzeme Bilimi, Makine Laboratuarı I ve II dersleri kapsamında, Çekme-Basma deneyleri ve uygulamaları, Metalografik inceleme, Makroskobik inceleme yöntem ve uygulamaları, Çentik darbe deneyi, Burulma deneyi, Sürünme deneyi, Yorulma deneyi, Sertlik ölçme deneyleri, Deformasyon sertleşmesi deneyleri, Metallerin kaynaklanabilirliği ve kaynak sonrası oluşan ısı etkili bölgenin incelenmesi, Yeniden kristalleşme deneyleri, Jominy sertleşebilirlik deneyleri, Jominy deneyleri uygulamaları, Döküm deneyleri, kalıp ve maça kumu deneyleri yapılmaktadır.

Isı Laboratuvarı  

Isı Laboratuarında, akışkan yatak ve ısı transferi uygulaması, gazların termal kondüksiyonu ve gaz ünitesi ısıl iletkenlik katsayılarının gazlar için ölçümü deneyleri yapılmaktadır. Ayrıca laboratuarda, ısı kondüksiyon ünitesi, soğutma deney ünitesi, kaynama ısı transfer ünitesi, doğal ve zorlanmış konveksiyon deney ünitesi, çapraz akış ısı değiştirgeci ünitesi, güneş pili deney ünitesi, absorbsiyonlu soğutma demonstrasyon ünitesi ve klima deney seti üzerinde de deneyler yapılamaktadır.      

Pnömatik Laboratuvarı  

Pnömatik laboratuarı'nda vantilatör deneyi, hava tüneli deneyi, vantilatör tasarımları, pnömatik devre tasarımı, kompresör ve basınç deneyleri bulunur.

16. Akademik Personel

ANABİLİM DALI

ADI-SOYADI

 

KONSTRÜKSİYON ve İMALAT

 

Prof. Dr. Nejat KIRAÇ

Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK

Doç. Dr. Melih Cemal KUŞHAN

Doç. Dr. Mustafa ULUTAN

Yrd. Doç. Dr. Evren YASA

Öğr. Gör.Dr.A. Nafi PEKÖZCAN

Yrd. Doç. Dr. Koray KILIÇAY (50/d)

Arş. Gör. Dr. Abdullah SERT

Arş. Gör. Dr. Gökçe Mehmet AY(ÖYP 33. Madde)

Arş. Gör. İsmail BAYAR(ÖYP 35. Madde)

Arş. Gör. Esad KAYA

MEKANİK

Yrd. Doç. Dr. Onur ARSLAN

ENERJİ

Prof. Dr. Zekeriya ALTAÇ

Prof. Dr. L. Berrin ERBAY

Prof. Dr. Haydar ARAS

Doç. Dr. Mesut TEKKALMAZ

Yrd. Doç. Dr. Nihal UĞURLUBİLEK

Yrd. Doç. Dr.Özge ALTUN

Yrd. Doç. Dr. Zerrin SERT

Arş. Gör. Özge YETİK(ÖYP 33. Madde)

Arş. Gör. Gökhan HAYDARLAR (ÖYP)

MAKİNE TEORİSİ ve DİNAMİĞİ

Prof. Dr. Naci ZAFER

Yrd. Doç. Dr. Sezan ORAK

Yrd. Doç. Dr. Ümit ER

Yrd. Doç. Dr. Sezcan YILMAZ

Arş. Gör. Dr. Serdar ARAR

Arş. Gör. M. Alper SOFUOĞLU(33.Madde)

 

TERMODİNAMİK

 

Prof. Dr. Necati MAHİR

Doç. Dr. Mustafa Ertunç TAT

Yrd. Doç. Dr. H. Sevil ERGÜR

Yrd. Doç. Dr. Çisil TİMURALP

Yrd. Doç. Dr. Bahadır DOĞAN


;