• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Mimarlık Bölümü

 

1.Genel Bilgi

Osmangazi Üniversitesi Mimarlık bölümü, 1984 yılında Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. 1993 yılında, Anadolu Üniversitesinden ayrılan bölüm, günümüzde Osmangazi Üniversitesi bünyesinde mimarlık eğitimi vermeye devam etmektedir.

Mimarlık Bölümü ana kampüsten ayrı olarak Bademlik Kampüsü’nde eğitim vermektedir. Yerleşke, şehir merkezine yakın bir mesafede konumlanmaktadır. Bademlik kampüsünde yer alan Mimarlık Bölümü binası mimarlık öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre oluşturulmuş olup, diğer bölümlerden farklı bir yapılanmaya sahiptir. Mimarlık Bölümünde verilen eğitim hem teknik bilgiye hem de tasarım bilgisine dayanmaktadır. Bölümün amacı, öğrencilerine 4 yıl boyunca kaliteli ve çağın gereklerine uyabilen bir eğitim ortamı sunmak, ayrıca özgün tasarımlar yapabilen, çağdaş mimarlar yetiştirmektir.

2.Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Mimarlık alanında lisans diploması verilir.

3.Derecenin Düzeyi

Lisans

4.Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

5.Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

6.Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Ayrıca, mimarlık bölümü öğrencileri, 1 haftalık ölçme bilgisi, 30 gün şantiye ve 30 gün ofis stajı yapmakla yükümlüdürler.

7.Program Profili (Amacı)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü mimarlık eğitimi ve pratiği  alanında bilgi üretimine katkıda bulunmayı amaçlar. Mimarlık alanında bilgi üretimi ancak sorumluluk sahibi akademisyenlerin ve mimarların yapılı çevrenin tasarım, inşa ve yorumlanması süreçlerine aktif katılımı söz konusu olabilir. Bu amaç doğrultusunda okulumuz araştırmacı, alternatifler üretebilen, yaratıcı çözümler geliştirebilen, esnek, disiplinler arası çalışma becerisi olan, yenilikleri izleyen, kendini sürekli geliştiren mimar ve akademisyenler yetiştirmeyi; mimarlık alanında eğitim öğrenim ve araştırmalar için etkin ve özgür bir ortam sağlamayı; yayınlar, sergiler ve etkinlikler yoluyla mimarlık eğitimi ve pratiği alanında bilgi üretimine ve paylaşımına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

8.Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık bölümünü kazanan öğrencilerimiz 4 yıllık lisans eğitimi alırlar. İlk seneden itibaren, tasarım ve teknik anlamda gerekli altyapıyı oluşturabilmek adına teorik ve pratik uygulamalar paralel olarak yürütülür. Öğrencilerin proje üretme deneyimini kazandığı stüdyoların yanı sıra, ileride uzmanlaşmak isteyecekleri alana ait, farklı anabilim dallarından seçmeli dersleri de alarak, eğitim süreçlerini en verimli şekilde tamamlamaları hedeflenmektedir.

9.Mezunların İstihdam Olanakları

Dört senelik lisans eğitim programını başarıyla tamamlayıp mezun olan öğrenciler, diplomalarını aldıklarında “mimar” ünvanını kazanmış olarak, kamu veya özel sektörün farklı kademelerinde görev alabilirler.

10.Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK

Bölüm Başkan Yardımcıları: Dr. Öğr. Üyesi Orkun Alptekin

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ünver

            Bölüm Erasmus Koordinatörü: Doç.Dr. Hakan ANAY

            Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü

              Bademlik Yeleşkesi, 26480 Eskişehir

            Tel: 0 222 230 3972

            Fax: 0222 221 39 18

15. Bölüm/Program Olanakları

Bölümümüz bir profesör, üç doçent, dokuz yardımcı doçent olmak üzere onüç tam zamanlı öğretim elemanı, alanında yetkin akademisyen ve mimarlardan oluşan altı yarı zamanlı öğretim elemanı ve beş asistan ile eğitim vermektedir. Mühendislik ve mimarlık alanları arakesitinde yer alan dersler fakülte bünyemizde ilgili mühendislik bölümlerinden aldığımız destekle sürdürülmektedir. Mimarlık eğitiminde ayrı bir öneme sahip olan bitirme projesi son iki dönemdir bölüm akademik personeli, dışarıdan gelen bir grup akademisyen ve alanında yetkin mimarlar tarafından yürütülmektedir.

16.Akademik Personel

BİNA BİLGİSİ:

Prof. Dr. Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Hakan ANAY

Dr. Öğr. Üyesi Türkan Nihan HACIÖMEROĞLU

Araş. Gör. Arzu İL VAROL

Araş. Gör. Hakan KELEŞ

Araş. Gör. Ebru YETKİN

Araş. Gör. Hüseyin ÖZDEMİR

 

YAPI BİLGİSİ:

Dr. Öğr. Üyesi Başak GÜÇYETER (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Orkun ALPTEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÜNVER

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü ÖZTEN

 

MİMARLIK TARİHİ:

Doç. Dr. Levent ŞENTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Terane MEHEMMEDOVA BURNAK

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe KETİZMEN ÖNAL

 

RESTORASYON:

Dr. Öğr. Üyesi Kader REYHAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Ayşe Duygu KAÇAR

Dr. Öğr. Üyesi Açalya ALPAN

Araş. Gör. Melih Emre ACAR


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;