• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

1. Genel Bilgi

Bölümümüz, 15 Mayıs 1996 tarihinde, Metalurji Mühendisliği olarak kurulmuştur. 1996-1997 öğretim yılı güz döneminde ilk kez öğrenci almış olan bölümün adı 1998 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. Bölümde halen 3 Profesör, 2 Doçent 7 Doktor Öğretim Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 18 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü  Lisans Programı’na her yıl 60 öğrenci kabul etmektedir. Normal eğitim süresi 4 yıl olan bölümde Malzeme, Üretim Metalurjisi ve Nanomalzemeler Anabilim Dalı olmak üzere 3 anabilim dalı mevcuttur. Bölümümüzün yüksek lisans programında da halen yaklaşık olarak 20 doktora ve 50 yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır.

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bölümümüzde 15 iş günü Döküm, 15 iş günü İmalat ve 15 iş günü İşletme stajı olmak üzere 45 iş günü staj zorunluluğu vardır.

 

7. Program Profili (Amacı)

Metalurji ve Malzeme alanında uluslararası düzeyde, araştırıcı ve sorgulayıcı eğitim veren, bilim ve teknolojide öncü bir eğitim ve araştırma bölümü olmaktır. Bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen, bilgileri sentezleyerek proje tasarlayabilen, veri ve bulguları değerlendirerek yorumlayabilen, sorunlar karşısında kendine güvenen ve sorunları analiz ederek çözüm üretebilen öğrenciler yetiştirmek. Öğrenci ve öğretim elemanlarının çok yönlü gelişimini sağlamak. Bilimsel araştırma ve kaliteli bir eğitim için destekleyici koşulları yerine getirmek. Öğrencilerine öğrenmeyi sevdirecek, temel kavramları, bilgiyi ve bilgiye ulaşım yollarını öğretecek, araştırmayı ve öğretmeyi seven öğretim elemanlarına sahip olmak.

PEA 1. Mezunların, Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin temel prensipleri hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olmaları ve mühendislikle ilgili alanlarda çalışmaları.

PEA 2. Mezunların, bilgi birikimlerini karşılaşacakları mühendislik tasarım, maliyet, güvenlik, çevre ve kalite ile toplumsal yararlılık gereksinimlerine uygulayabiliyor olmaları.

PEA 3. Mezunların, gelişen teknolojinin gerektirdiği gereksinimleri karşılayabilmek için yaratıcı, takım çalışmasına yatkın, liderlik görevi üstlenebilen, kendisine güvenen ve kendisini yenileyebilen özelliklere sahip olmaları

PEA 4. Mezunların, yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilmeleri, yaşam boyu sürekli eğitime ve öğrenime açık olmaları

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

PÇ 1. Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ve mühendislik. problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

P.Ç 2. Uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçip uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.

PÇ 3. Modern tasarım yöntemlerini uygulayarak karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.

PÇ 4. Metalurji ve Malzeme Mühendisi olarak karşılaşılan mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin

PÇ 5. Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

PÇ 6. Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde çalışabilme becerisi.

PÇ 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.

PÇ 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ 9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

PÇ 10. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

PÇ. 11.Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre, güvenlik ve toplumsal yararlılık üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

PÇ12. Mühendislik uygulamalarındaki, malzeme seçimi, ürün geliştirme ile üretim süreçlerinde kalite bilinci ve kalite-kontrol alanında farkındalık.

PÇ 13. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan sorunlara özgüvenle yaklaşma becerisi.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşları ile demir çelik üretim tesislerinde, döküm yapan tesislerde, seramik tesislerinde, cam sektöründe, metal işleri yapan kuruluşlarında görev alabilmektedirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Bat- Meşelik 26480 ESKİŞEHİR

Tel: 0222 239 37 50/3680

metalurji@ogu.edu.tr

Prof.Dr.Mustafa ANIK (Bölüm Başkanı ) Dahili: 3681

Yrd.Doç.Dr.Belgin TANIŞAN (Bölüm Başkan Yrd.) Dahili: 3683

Yrd.Doç.Dr.Bilge YAMAN (Bölüm Başkan Yrd.) Dahili: 3684

Yrd.Doç.Dr.Bedri BAKSAN (Bölüm Erasmus Koordinatörü) Dahili: 3691

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Bölümde eğitim ve öğretim, 100'er kişilik kapasiteye sahip bir adet anfi, üç adet büyük sınıf, dört  adet orta büyüklükteki 50'şer kişilik ve iki adet 30'ar kişilik sınıflarda gerçekleştirilmektedir. Araştırmalar ve derslere ait uygulamalar için Bölüm Araştırma Laboratuvarları ile Makine Mühendisliği Malzeme Grubu Laboratuvarları ve Metalurji Enstitüsü Laboratuarları kullanılmaktadır.

 • Üretim laboratuvarları
 • Karakterizasyon laboratuvarı
 • Döküm laboratuvarı
 • Isıl işlem laboratuvarı
 • Mekanik deneyler laboratuvarı
 • Hidrometalurji laboratuvarı
 • Korozyon laboratuvarı
 • Toz metalurjisi laboratuvarı

 

16. Akademik Personel

Malzeme Bilimi Anabilim Dalı
Prof.Dr.Mustafa ANIK (Anabilim Dalı Başkanı ve Bölüm Başkanı)
Prof.Dr.Orhan Şerif KOMAÇ
Doç.Dr.Hakan GAŞAN
Doç.Dr.İbrahim ÇELİKYÜREK
Dr.Öğr. Üyesi Bedri BAKSAN
Dr.Öğr. Üyesi Bilge YAMAN
Dr.Öğr. Üyesi Neşe ÖZTÜRK KÖRPE
Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin AVCI
Arş.Grv. Dr. Alanur BİNAL AYBAR
Arş.Grv.Kerem AYBAR
Arş.Grv.Reşat Can ÖZDEN

Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi Nurşen KOÇ (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr.Öğr. Üyesi Belgin TANIŞAN
Dr.Öğr. Üyesi S. Mine TOKER
Arş.Grv.Dr. Duygu YILMAZ


Nanomalzemeler Anabilim Dalı

Prof.Dr.M. Celalettin BAYKUL (Anabilim Dalı Başkanı)
Araş.Gör. Dr. Selçuk TEMİZ
Araş.Gör. Ersu LÖKÇÜ


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;