• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Genel Bilgi

 23 Eylül 1998 tarihli ve 23472 sayılı Resmi Gazetede, 12.08.1998 tarih ve 98/11641 sayılı kararnamenin eki olarak yayımlanan listede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi yer almıştır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde yedinci fakülte olarak kurulmuştur. 06.01.1999 tarihinde Eğitim Fakültesinin teklifi ve Üniversite Senatosunca alınan karar doğrultusunda Fakültede açılması düşünülen bölümlere ilişkin Üniversitemizce yapılan teklif, Yükseköğretim Kurulu’nun 02.02.1999 tarihli toplantısında; 29.12.1999 tarihinde Fakültemizin teklifi üzerine Üniversite Senatosunca alınan karar doğrultusunda yeni anabilim dallarının kurulmasına ilişkin Üniversitemizin önerisi, Yükseköğretim Kurulunun 25.01.2000 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun görülerek farklı zamanlarda Fakültemizde şu anda bulunan bölümler ve anabilim Dalları kurulmuştur.

Fakültemiz eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında, kısa zamanda, ulusal ve uluslararası alanda temayüz ederek özgün ve saygın bir yer edinmiştir. Fakültenin temel amacı; eğitimde sosyal adaleti sağlamak ve insani bir gelecek için üstün nitelikli öğretmen yetiştirmek ve eğitimi geliştirmektir. Ayrıca, farklı kişilik örüntülerine sahip öğrencilerin var olan potansiyellerini keşfetmeleri için ortamlar oluşturmak ve dijital-pedagojik her türlü aracı kullanarak eğitimde sosyal adaleti sağlayacak öğrenme-öğretme ile araştırma etkinlikleri gerçekleştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda;

 Öğretmen adaylarından beklenen genel nitelikler şunlardır;

Üstün insani ve mesleki değerleri içselleştirmiş,

Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilen,

Eleştirel ve özgün düşünme, araştırma ve problem çözme becerileri gelişmiş,

İnsanlık ve içinde bulunduğu topluma hizmet etme arzusunda olan,

Bilişim teknolojilerini yaşamın her alanında etkin bir şekilde kullanabilen,

Öğrenci sevgisi ile dolu yenilikçi lider öğretmenler olmaktır.

Fakültenin Ana Hedefleri:

Farklı bireysel ihtiyaçlara cevap verecek stratejiler geliştirmek,

Dijital pedagojik araçları etkin kullanmak,

Özgün araştırmalara hâlihazırdaki bilgi birikimine katkı sağlamak.

 

Bölümler
;