• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Temel Eğitimi Bölümü (2007)

  1. Genel Bilgi

Bölüm bünyesinde, Sınıf Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi programları bulunmaktadır.

Temel Eğitim Bölümü’nün amacı, insani ve mesleki değerler ile Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme becerilerine sahip, üst düzey düşünme becerileri gelişmiş, bilişim teknolojilerini yaşamın her alanında etkin bir şekilde kullanabilen, nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.

                               2011–2012 Öğretim Yılı Öğrenci Yerleştirme Puanları

Bölüm

Puan Türü

Kontenjan

Taban

Tavan

Sınıf Öğretmenliği

TM-2

62

384.564

426.185

                                    2012-2013 Öğretim Yılı Öğrenci Yerleştirme Puanları

Bölüm

Puan Türü

Kontenjan

Taban

Tavan

Sınıf Öğretmenliği

TM-2

62

384.564

426.185

 

                                   2013-2014 Öğretim Yılı Öğrenci Yerleştirme Puanları

Bölüm

Puan Türü

Kontenjan

Taban

Tavan

Sınıf Öğretmenliği

TM-2

62

316.523

385.962

 

                               2014-2015 Öğretim Yılı Öğrenci Yerleştirme Puanları

Bölüm

Puan Türü

Kontenjan

Taban

Tavan

Sınıf Öğretmenliği

TM-2

62

337.241

368.859

 

                2014 – 2015 Öğretim Yılı Yerleştirme Puanları

Bölüm

Puan Türü

Kontenjan

Taban

Tavan

Okul Öncesi Öğretmenliği

YGS-5

52

385,0425

415,456

 

  2015 – 2016 Öğretim Yılı Yerleştirme Puanları

Bölüm

Puan Türü

Kontenjan

Taban

Tavan

Sınıf Öğretmenliği

TM-2

62

376,03038

387,334

 

 

 2015 – 2016 Öğretim Yılı Yerleştirme Puanları

Bölüm

Puan Türü

Kontenjan

Taban

Tavan

Okul Öncesi Öğretmenliği

YGS-5

52

386,86011

469,957

 

2016 – 2017 Öğretim Yılı Yerleştirme Puanları

Bölüm

Puan Türü

Kontenjan

Taban

Tavan

Sınıf Öğretmenliği

TM-2

62

356,84004

381,640

 

2016 – 2017 Öğretim Yılı Yerleştirme Puanları

Bölüm

Puan Türü

Kontenjan

Taban

Tavan

Okul Öncesi Öğretmenliği

TS-1

52

402,83191

429,006

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere öğretmenlik mesleği alanında lisans diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240/120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

7. Program Profili (Amacı)

 • Öğretmen adaylarının Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli manevi ahlaki kültürel değerlerinin bilincinde olmalarını sağlamak,
 • Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgiye sahip öğretmenler yetiştirmek,
 • Türkçeyi kurallarını uygun düzgün ve etkili kullanabilen ve öğrencileriyle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip öğretmenler yetiştirmek,
 • Yaşam boyu öğrenme bilincini edinerek bireysel ve mesleki gelişimini sağlayan ve öğrenmeyi öğrenen ve öğrencilerine bunu aktarabilen öğretmenler yetiştirmek,
 • Bilgiye erişebilen, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleyen, kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma ve bu özelliklere sahip öğrenciler yetiştirmek,
 • Öğretmenler adaylarına,  bilimsel düşünme becerisi ile bilimsel araştırma yöntem ve teknik bilgisi kazandırmak,
 • Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını, öğrenme biçimlerini, konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim planlamasını ve uygulamasını yapan öğretmenler yetiştirmek,
 • Öğretmen adaylarına, öğretim sürecinde güncel ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanma becerisi kazandırmak.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Sınıf Eğitimi

NO

PROGRAM ÇIKTISI

1

Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur

2

Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur

3

Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular

4

Topluma, çevreye, insana, sanatsal ve kültürel faaliyetlere ve spora duyarlı olur; topluma faydalı, geleceğe güvenle bakan ve araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen öğrenciler yetiştirir

5

Alanıyla ilgili bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir biçimde yerine getirir

6

Yaşam boyu öğrenme bilincini edinerek bireysel ve mesleki gelişimini sağlar, öğrenmeyi öğrenir

7

Kendi öz değerlendirmesini yapar

8

Sosyal ve mesleki yaşamında bir yabancı dili temel düzeyde bilerek alanındaki bilgilere ulaşır

9

Sınıf öğretmenliği alanında öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili kavram, teori ve uygulama hakkında bilgi sahibi olur

10

Bilgi ve iletişim teknolojilerini amacına uygun teknik ve pedagojik olarak kullanabilme becerisine sahip olur

11

Öğrencilerinin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını, konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim planlamasını ve uygulamasını yapar

12

Ulusal ve uluslararası eğitim sisteminin ve sınıf öğretmenliğinin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yereli bilgiye sahip olur

13

Milli kültüre ve evrensel değerlere saygı duyar

Okul Öncesi Eğitimi

NO

PROGRAM ÇIKTILARI

 1.  

Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.

2

Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur

 1.  

Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili genel kültür ve pedagoji bilgisine sahip olur; çağdaş öğretim yöntem- tekniklerini,  ölçme- değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.

 1.  

Okul öncesi eğitimi alanı için gerekli materyalleri, bilişim araçları ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 1.  

Okul öncesi öğretim kurumlarını tanır, özelliklerini ifade eder, okul öncesi öğretmenlerinin sahip olması gereken özellikleri bilir.

 1.  

Okulöncesi eğitimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki güncel gelişmeleri takip eder.

 1.  

Okulöncesi eğitimi alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 1.  

Okulöncesi eğitim kurumları yönetim bilgisi ve becerisine sahip olur.

 1.  

Çocukların gelişimine ve kültür özelliklerine uygun, bireysel ve işbirlikli öğrenmeyi destekleyen öğrenme ortamları tasarlar.

 1.  

Meslektaşlar, aileler, toplum, diğer kişi ve kurumlar ile çocukların gelişimlerine ve öğrenmelerine katkı sağlayacak şekilde işbirlikleri yapar.

 1.  

Çocukların gelişimlerini ve öğrenmelerini sürekli olarak izleme, kaydetme ve eğitimi planlama amacıyla okul öncesi eğitime uygun çeşitli değerlendirme yöntemleri ve araçları kullanır.

 1.  

Çocuklukların gelişim özellikleri, ilgi, gereksinimleri, çevresel ve kültürel özelliklerini dikkate alarak eğitim planını hazırlar ve uygular.

 1.  

Türk Eğitim Sistemi’nin amaç, yapı ve işleyişini, sınıf yönetimi yaklaşımlarını ve eğitim ile ilgili kavramları açıklar.

 1.  

Okul öncesi eğitim ve çocuk gelişimi alanında çağdaş bilgi ve uygulama becerilerine sahip olur.

 1.  

Okul öncesi çağdaki çocukların bilişsel, psiko-sosyal, duygusal, bedensel, ahlaki gelişim, öz bakım becerileri, dil, cinsel gelişim özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.

 1.  

Okul öncesi dönemdeki çocukların ve ailelerinin beslenme, sağlık, eğitim alanındaki ihtiyaçlarını bilir ve temel ilkyardım becerilerini kullanabilir.

 1.  

Okul öncesi dönem çocukların fizyolojik ve anatomik özelliklerini bilir ve bunları fiziksel gelişim özellikleri ile değerlendirebilir

 1.  

Okul öncesi dönem çocukların fen, matematik, müzik, oyun sanat, drama, Türkçe dil ve okuma -yazmaya hazırlık becerilerini destekleyecek etkinlikler hazırlar ve uygular.

 1.  

Okul öncesi dönemde gelişim problemi olan çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları okulda ve evde destekleyecek uygulamaları yapar.

 1.  

Eğitim teknolojilerindeki yenilikleri takip eder, bu gelişmeleri sınıf ortamına uygular ve okul öncesi eğitimin kazanımlarına uygun eğitim ortamları hazırlar.

 1.  

Yaşam boyu öğrenme bilincini edinerek bireysel ve mesleki gelişimini sağlar.

 1.  

Sosyal ve mesleki yaşamında bir yabancı dili temel düzeyde bilerek alanındaki bilgilere ulaşır. 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Programı tamamlayan öğrencilerin MEB’e bağlı özel ve resmi okullarda görev yapma olanağı bulunmaktadır.

 10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

 13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Hüseyin ANILAN

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep KILIÇ

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Oğuz AKÇA

Sınıf Eğitimi ABD

 

Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Hüseyin ANILAN

 

Doç. Dr. Hüseyin ANILAN

 

Doç. Dr. Hüseyin ANILAN

 

Doç. Dr. Pınar GİRMEN

 

Dr.Öğr.Üyesi Hilmi DEMİRAL

 

Arş. Gör. Dr. Ahmet Oğuz AKÇAY

 

Arş. Gör. Dr. Sümeyra DOĞAN COŞKUN

 

Arş. Gör. Mehmet Fatih KAYA (Enst.)

 

Arş. Gör. Z. Melis DEMİR   (ÖYP)

Okul Öncesi Eğitimi ABD

 

Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Esra DERELİ İMAN

 

Dr.Öğr.Üyesi Döndü Neslihan BAY

 

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep KILIÇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Bölüm Olanakları

 

ÜNVANLAR

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

Arş. Gör

Öğr.Gör.

TOPLAM

Temel Eğitim Bölümü  

1

3

3

4

0

11

Sınıf Öğretmenliği

1

2

1

4

0

8

Okul Öncesi Öğretmenliği

 

1

2

0

0

3

 

Eğitim Öğretim Alanları

Sayısı

Kapasitesi

(Öğrenci)

Toplam Alanı

(m2)

Lisans Dersliği (Büyük)

3

30x3=90

76

Lisans Dersliği (Küçük)

12

24X3=72

72

Y. Lisans Dersliği (Küçük)

2

20

50

Psikolojik Danışma Odası

1

30

15

Aynalı Psikolojik Danışma Odası

1

30

45

Böte Bilgisayar Dersliği

1

30

98

Bilgisayar Laboratuvarı

1

28

74

Biyoloji ve Fizik Laboratuvarı

1

30

132

Kimya ve  Fen Laboratuvarı

1

30

76

 


;