• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

1. Genel Bilgi

Bölüm bünyesinde yer alan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nın temel amacı, rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyulan okullarda alanlarda bu hizmetleri sunabilecek, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donanmış nitelikli rehber öğretmenler yetiştirmektir.

 2011–2012 Öğretim Yılı Öğrenci Yerleştirme Puanları

Bölüm

Puan Türü

Kontenjan

Taban

Tavan

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

TM-3

52

423.179

442.728

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)

TM-3

52

415.577

423.023

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere öğretmenlik mesleği alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6.Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240/120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Programın amacı;

-Alandaki sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapabilen

-Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleyebilme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulayabilme, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirebilen ve izleyebilen

-İnsan gelişimine ilişkin temel kuramsal yaklaşımları bilerek, temel gelişim özelliklerini ayırt edebilen

-Farklı kültürlere duyarlılık kazanarak, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde farklılıkları kabul edebilen ve saygı duyabilen

-Eğitim bilimlerinin temel kuramlarından ve eğitimsel gelişimi sağlamada rehberlik ve psikolojik danışma kuram ve yaklaşımlarından faydalanabilen

-Psikolojik danışma alanındaki kavram ve bilimsel yöntemleri değerlendirebilme, uygulayabilen ve yorumlayabilen,

-Psikolojik danışma ve rehberlik uygulama sürecinde danışanlarla yapıcı, etik, güvenli bir ilişki kurabilme ve etkin dinleme becerilerini kullanarak danışanın ihtiyacına uygun yaklaşım biçimini kullanabilen

-Grupla psikolojik danışma ve rehberlik sürecini başlatabilme, sürdürebilme ve sonlandırabilen,

-Grupla psikolojik danışma ve rehberlik kuram ve yaklaşımlarını bilen ve uygulayabilen.

-Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki mesleki örgütlenmeleri bilme ve mesleki örgütlenmelere katılan.  Alan ile ilgili kongre, sempozyum ve toplantılara katılan. Alanı ile ilgili bilimsel yayınları takip eden,

-Bireyi tanıma teknikleri kullanarak, bireyi tanıyabilen,

-Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirebilme ve değerlendirebilme.

-Psikolojik danışma ve rehberlik merkezi kurabilen ve yönetebilen

 Öğretmenler yetiştirmektir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 

 

NO

PROGRAM ÇIKTISI

1

Alandaki sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapmak.

2

Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleyebilme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulayabilme, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirebilme ve izleyebilme.

3

Alanda geçerli olan bir yabancı dili; bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilme (“European Language Portfolio Global Scale1, Level B1)

4

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme (“European Computer Driving Licence, Advanced Level)

5

Evrensel, yerel ve kültürel değerlerin korunması, insan ve hayvan hakları, çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olma ve mevcut sorunları anlayıp çözümleyebilme.

6

İnsan gelişimine ilişkin temel kuramsal yaklaşımları bilerek, temel gelişim özelliklerini ayırt edebilme.

7

Farklı kültürlere duyarlılık kazanarak, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde farklılıkları kabul edebilme ve saygı duyabilme.

8

Eğitim bilimlerinin temel kuramlarından ve eğitimsel gelişimi sağlamada rehberlik ve psikolojik danışma kuram ve yaklaşımlarından faydalanabilme.

9

Psikolojik danışma alanındaki kavram ve bilimsel yöntemleri değerlendirebilme, uygulayabilme ve yorumlayabilme.

10

Psikolojik danışma ve rehberlik uygulama sürecinde danışanlarla yapıcı, etik, güvenli bir ilişki kurabilme ve etkin dinleme becerilerini kullanarak danışanın ihtiyacına uygun yaklaşım biçimini kullanabilme.

11

Grupla psikolojik danışma ve rehberlik sürecini başlatabilme, sürdürebilme ve sonlandırabilme. Grup liderliği yapabilme.

Grupla psikolojik danışma ve rehberlik kuram ve yaklaşımlarını bilme ve uygulayabilme.

12

Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki mesleki örgütlenmeleri bilme ve mesleki örgütlenmelere katılma.  Alan ile ilgili kongre, sempozyum ve toplantılara katılma.  Alanı ile ilgili bilimsel yayınları takip etme.

13

Bireyi tanıma teknikleri kullanarak, bireyi tanıyabilme.

14

Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirebilme ve değerlendirebilme.

15

Psikolojik danışma ve rehberlik merkezi kurabilme ve yönetebilme.

16

Öğrencilerin sosyal ve psikolojik özelliklerini belirlemek ve onların gelişimlerini desteklemek amacıyla uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerini etik ilkeler doğrultusunda uygulayabilme ve raporlaştırabilme.

 

 

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Programı tamamlayan öğrencilerin MEB ‘e bağlı özel ve resmi okullarda görev yapma olanağı bulunmaktadır.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

 

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ahmet AYPAY

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

1627

Bölüm Bşk Yrd.

Yrd.Doç.Dr. Ümit ÇELEN

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

1625

Bölüm Bşk Yrd.

Yrd.Doç.Dr. İlknur ŞENTÜRK

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

1674

Erasmus Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. İlknur ŞENTÜRK

ESOGÜ Eğtim Fakültesi

 

 

14. Bölüm Olanakları

 

 

ÜNVANLAR

Prof.

Doç.

Yrd.Doç.

Arş. Gör

Öğr.Gör.

TOPLAM

Eğitim Bilimleri Bölümü  

5

3

5

14

 

27

  -Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması Eko. ABD

  -Eğitim Programları ve Öğretim ABD

  -Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ABD

  -Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD

3

1

1

-

-

2

2

-

1

1

1

1

8

7

2

1

 

12

11

 6

 2

 

Eğitim Öğretim Alanları

Sayısı

Kapasitesi

(Öğrenci)

Toplam Alanı

(m2)

Lisans Dersliği (Büyük)

3

30x3=90

76

Lisans Dersliği (Küçük)

12

24X3=72

72

Y. Lisans Dersliği (Küçük)

2

20

50

Psikolojik Danışma Odası

1

30

15

Aynalı Psikolojik Danışma Odası

1

30

45

Böte Bilgisayar Dersliği

1

30

98

Bilgisayar Laboratuvarı

1

28

74

 

 

 

 

Akademik Personel

 

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AKADEMİK PERSONEL

Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması Eko. ABD

Prof. Dr. Ayhan AYDIN 

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Selahattin TURAN

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet AYPAY

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. İlknur ŞENTÜRK  

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Ayşe DÖNMEZ    

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Araş.Gör. Nidan OYMAN

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş.Gör. Elif AYDOĞDU 

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş.Gör. Derya YILMAZ   

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Sabiha İŞÇİ    

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Özge ÖZTEKİN     

OGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Mikail YALÇIN    

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Muhammed ÖZ    

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AKADEMİK PERSONEL

Eğitim Programları ve Öğretim ABD

Prof. Dr. M. Bahaddin ACAT

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Zuhal ÇUBUKÇU

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Asım ARI

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç.Dr. İsmail YÜKSEL

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Zeynep AKIN

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Ş.Sümeyye SUBAY

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. İsmail KAŞARCI

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Aylin BAYAR

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Volkan BAYAR

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Tuğba İNCİ

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Gülçin ÇELİKER

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Şahin DANİŞMAN

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AKADEMİK PERSONEL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD

Porf. Dr. Nilüfer ÖZABACI

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Ayşe AYPAY

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Ali ERYILMAZ

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZTÜRK

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş.Gör. Tansu MUTLU

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Duygu ÇAVDAR

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AKADEMİK PERSONEL

Ölçme ve Değerlendirme ABD

Yrd. Doç. Dr. Ümit  ÇELEN

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş.Gör. Eren CAN AYBEK

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 


;