• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü (2007)

1. Genel Bilgi

Bölüm bünyesinde yer alan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nın temel amacı, rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyulan okullarda alanlarda bu hizmetleri sunabilecek, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donanmış nitelikli rehber öğretmenler yetiştirmektir.

2017–2018 Öğretim Yılı Öğrenci Yerleştirme Puanları

Bölüm

Puan Türü

Kontenjan

Taban

Tavan

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

TM-3

60

419,720

424,932

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)

TM-3

60

414,334

432,939

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere öğretmenlik mesleği alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240/120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Programın amacı;

-Alandaki sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapabilen

-Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleyebilme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulayabilme, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirebilen ve izleyebilen

-İnsan gelişimine ilişkin temel kuramsal yaklaşımları bilerek, temel gelişim özelliklerini ayırt edebilen

-Farklı kültürlere duyarlılık kazanarak, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde farklılıkları kabul edebilen ve saygı duyabilen

-Eğitim bilimlerinin temel kuramlarından ve eğitimsel gelişimi sağlamada rehberlik ve psikolojik danışma kuram ve yaklaşımlarından faydalanabilen

-Psikolojik danışma alanındaki kavram ve bilimsel yöntemleri değerlendirebilme, uygulayabilen ve yorumlayabilen,

-Psikolojik danışma ve rehberlik uygulama sürecinde danışanlarla yapıcı, etik, güvenli bir ilişki kurabilme ve etkin dinleme becerilerini kullanarak danışanın ihtiyacına uygun yaklaşım biçimini kullanabilen

-Grupla psikolojik danışma ve rehberlik sürecini başlatabilme, sürdürebilme ve sonlandırabilen,

-Grupla psikolojik danışma ve rehberlik kuram ve yaklaşımlarını bilen ve uygulayabilen.

-Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki mesleki örgütlenmeleri bilme ve mesleki örgütlenmelere katılan.  Alan ile ilgili kongre, sempozyum ve toplantılara katılan. Alanı ile ilgili bilimsel yayınları takip eden,

-Bireyi tanıma teknikleri kullanarak, bireyi tanıyabilen,

-Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirebilme ve değerlendirebilme.

-Psikolojik danışma ve rehberlik merkezi kurabilen ve yönetebilen

 psikolojik danışmanlar ve öğretmenler yetiştirmektir.    

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

NO

PROGRAM ÇIKTISI

1

Alandaki sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapmak.

2

Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleyebilme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulayabilme, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirebilme ve izleyebilme.

3

Alanda geçerli olan bir yabancı dili; bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilme

4

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme

5

Evrensel, yerel ve kültürel değerlerin korunması, insan ve hayvan hakları, çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olma ve mevcut sorunları anlayıp çözümleyebilme.

6

İnsan gelişimine ilişkin temel kuramsal yaklaşımları bilerek, temel gelişim özelliklerini ayırt edebilme.

7

Farklı kültürlere duyarlılık kazanarak, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde farklılıkları kabul edebilme ve saygı duyabilme.

8

Eğitim bilimlerinin temel kuramlarından ve eğitimsel gelişimi sağlamada rehberlik ve psikolojik danışma kuram ve yaklaşımlarından faydalanabilme.

9

Psikolojik danışma alanındaki kavram ve bilimsel yöntemleri değerlendirebilme, uygulayabilme ve yorumlayabilme.

10

Psikolojik danışma ve rehberlik uygulama sürecinde danışanlarla yapıcı, etik, güvenli bir ilişki kurabilme ve etkin dinleme becerilerini kullanarak danışanın ihtiyacına uygun yaklaşım biçimini kullanabilme.

11

Grupla psikolojik danışma ve rehberlik sürecini başlatabilme, sürdürebilme ve sonlandırabilme. Grup liderliği yapabilme. Grupla psikolojik danışma ve rehberlik kuram ve yaklaşımlarını bilme ve uygulayabilme.

12

Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki mesleki örgütlenmeleri bilme ve mesleki örgütlenmelere katılma.  Alan ile ilgili kongre, sempozyum ve toplantılara katılma.  Alanı ile ilgili bilimsel yayınları takip etme.

13

Bireyi tanıma teknikleri kullanarak, bireyi tanıyabilme.

14

Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirebilme ve değerlendirebilme.

15

Psikolojik danışma ve rehberlik merkezi kurabilme ve yönetebilme.

16

Öğrencilerin sosyal ve psikolojik özelliklerini belirlemek ve onların gelişimlerini desteklemek amacıyla uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerini etik ilkeler doğrultusunda uygulayabilme ve raporlaştırabilme.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Programı tamamlayan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda, dershanelerde, yurtlarda, rehberlik ve araştırma merkezlerinde; üniversitelerdeki psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinde psikolojik danışman ve/veya rehber öğretmen kadrolarına istihdam edilmektedir. Ayrıca mezunlar, endüstri sektöründe insan kaynakları alanında ve Sağlık ve Adalet Bakanlıkları’nda görev yapabilmektedirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

 

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Zühal ÇUBUKÇU

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

1651

Bölüm Bşk Yrd.

 

 

 

Erasmus Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Elif AYDOĞDU ÖZOĞLU

 

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

1626

 

14. Bölüm Olanakları

 

ÜNVANLAR

 

Prof.

Doç.

Dr.Öğr. Üyesi.

Arş. Gör

Öğr.Gör.

TOPLAM

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

7

1

9

11

-

28

Eğitim Yönetimi ABD

2

-

3

3

-

8

Eğitim Programları ve Öğretim ABD

3

-

1

4

-

8

Eğitimde Ölçme Değerlendirme ABD

-

-

2

1

-

3

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD

2

-

3

3

-

8

Eğitim Felsefesi, Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD

-

1

-

-

-

1

 

Eğitim Öğretim Alanları

Sayısı

Kapasitesi

(Öğrenci)

Toplam Alanı

(m2)

Lisans Dersliği (Büyük)

3

30x3=90

76

Lisans Dersliği (Küçük)

12

24X3=72

72

Y. Lisans Dersliği (Küçük)

2

20

50

Psikolojik Danışma Odası

1

30

15

Aynalı Psikolojik Danışma Odası

1

30

45

Böte Bilgisayar Dersliği

1

30

98

Bilgisayar Laboratuvarı

1

28

74

 

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

BÖLÜM BAŞKANI

Prof.Dr. Zühal ÇUBUKÇU

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Bölüm Başkan Yrd.

 

 

Bölüm Sekreteri

S.Ebru EROĞLU

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Eğitim Yönetimi ABD

ABD Başkanı

Prof.Dr. Cemil YÜCEL

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Prof.Dr. Ayhan AYDIN

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Dr.Öğr.Üyesi Elif AYDOĞDU ÖZOĞLU

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Dr.Öğr.Üyesi İlknur ŞENTÜRK

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Dr.Öğr.Üyesi Semra KIRANLI GÜNGÖR

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Araş.Gör.Dr. Ayşe DÖNMEZ

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Araş.Gör.Dr.Özge ÖZTEKİN BAYIR

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Araş.Gör.Dr. Sabiha DULAY

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretim ABD

ABD Başkanı

Prof.Dr. Zühal ÇUBUKÇU

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Prof.Dr. Cavide DEMİRCİ

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Prof.Dr. Asım ARI

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Dr.Öğr.Üyesi Engin KARAHAN

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Araş.Gör.Dr. Zeynep AKIN DEMİRCAN

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Araş.Gör. İsmail KAŞARCI

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Araş.Gör. Tuğba İNCİ

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Araş.Gör. Gülçin ÇELİKER ERCAN

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Eğitimde Ölçme Değerlendirme ABD

ABD Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Hamit ÖZEN

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Dr.Öğr.Üyesi Derya KILIÇOĞLU

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Araş.Gör. Kübra KARAKAYA ÖZYER

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD

ABD Başkanı

Prof.Dr. Nilüfer ÖZABACI

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Prof.Dr. Ayşe AYPAY

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Dr.Öğr.Üyesi Ümmügülsüm KORKMAZ

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Dr.Öğr.Üyesi Zerrin BÖLÜKBAŞI MACİT

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Dr.Öğr.Üyesi Fatma SAPMAZ

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Araş.Gör.Dr. Tansu MUTLU

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Araş.Gör. Ahmet KARA

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

Araş.Gör. Serdar KÖRÜK

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Eğitim Felsefesi, Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD

ABD Başkanı

Doç.Dr. A.Halis ARSLANTAŞ

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 


;