• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (2007)

1. Genel Bilgi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde yer alan İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nın temel amacı; üstün nitelikli İngilizce öğretmenleri yetiştirmektir. Bu amaca bağlı olarak öğretmen adaylarının çok yönlü yetişmeleri için her türlü çalışmalara ve etkinliklere programda yer verilmektedir.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere öğretmenlik mesleği alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240/120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Bölümün amaç ve hedefleri ile öğrencilere kazandırdığı beceri açıklanacaktır.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Lisans seviyesinde öğrencisi bulunmamaktadır.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Programı tamamlayan öğrencilerin MEB ‘e bağlı özel ve resmi okullarda görev yapma olanağı bulunmaktadır.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı  Yrd.Doç.Dr. İlknur YÜKSEL ESOGÜ Eğitim Fakültesi 1653

 

15. Bölüm/Program Olanakları

 

ÜNVANLAR

Prof.

Doç.

Yrd.Doç.

Arş. Gör

Öğr.Gör.

TOPLAM

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

 

1

3

 

1

  5

-İngilizce Öğretmenliği

 

1

3

 

1

 5

 

Eğitim Öğretim Alanları

Sayısı

Kapasitesi

(Öğrenci)

Toplam Alanı

(m2)

Lisans Dersliği (Büyük)

3

30x3=90

76

Lisans Dersliği (Küçük)

12

24X3=72

72

Y. Lisans Dersliği (Küçük)

2

20

50

 

 

16. Akademik Personel

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK PERSONEL


Doç.Dr.Odilea ROCHA ERKAYA                ESOGÜ Eğitim Fakültesi


Dr.Öğr.Üyesi Ümit ÖZKANAL                    ESOGÜ Eğitim Fakültesi


Dr.Öğr.Üyesi İlknur YÜKSEL                      ESOGÜ Eğitim Fakültesi   


Dr.Öğr.Üyesi Işıl ÖTEYAKA                          ESOGÜ Eğitim Fakültesi


Arş.Gör.Emine EREN                                 ESOGÜ Eğitim Fakültesi


Arş. Gör. Banu Çiçek BAŞARAN               ESOGÜ Eğitim Fakültesi


Öğrt.Gör.Muhammed Özgür YAŞAR          ESOGÜ Eğitim Fakültesi


 


;