• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü (2007)

1. Genel Bilgi

Bölüm bünyesinde yer alan Özel Eğitim Öğretmenliği programında zorunlu, alan bilgisi, özel eğitim meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Programın amacı; özel gereksinimli bireylerin bağımsız, sosyal yaşamda aktif ve üretken olmalarını sağlamayı hedefleyen, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerle donanmış özel eğitim öğretmenleri yetiştirmektir..

 

2016–2017 Öğretim Yılı Öğrenci Yerleştirme Puanları

Bölüm

Puan Türü

Kontenjan

Taban

Tavan

Özel Eğitim Öğretmenliği

TS-1

103

416,42230

447,95046

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere öğretmenlik mesleği alanında lisans diploması verilmektedir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240/120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

 • İletişim ve sosyal beceriler konusunda kendini geliştirmiş;
 • Öğretim programlarını uyarlayabilen;
 • Okul, aile ve diğer kurumlarla işbirliği yapabilen;
 • Davranış yönetimi konusunda uzman;
 • Mesleki gelişimini takip eden öğretmenler yetiştirmek

​8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 

NO

PROGRAM ÇIKTISI

1

Özel eğitime ilişkin kavram, terim, yöntem, teknik, ilke ve kuramları tanımlar.

2

Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim ve geçiş planları hazırlayıp kullanır.

3

Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.

4

Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar.

5

Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir.

6

Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır.

7

Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar.

8

Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır.

9

Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir.

10

Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmek için temel düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi) yabancı dil bilgisini kullanır.

11

Özel eğitim çalışmalarında öğrencilerin yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine göre plan ve projeler hazırlayıp, uygular ve yönetir. Sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.

12

Aile eğitimi ve rehberliğini tanımlar.

13

Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve diğer uzmanlar ile çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanır.

14

Özel gereksinimli bireylere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri verimli şekilde kullanır.

15

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, bu değerleri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.

16

Öğrencilerin tüm özellikleri (ek özrü, sağlık problemleri vb.) ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapar.

17

Uygulamalı davranış analizine yönelik süreçleri kavrar.

18

Özel gereksinimleri olan bireylerin bağımsız yaşama hazırlanma sürecini analiz eder.

19

Öğrencilerin bireysel özelliklerine göre öğretim sürecini planlar ve yürütür.

20

Sanat, oyun ve spor etkinliklerini öğretim sürecinde kullanır.

 

 1. Mezunların İstihdam Olanakları

Programı tamamlayan öğrencilerin MEB’e bağlı özel ve resmi okullarda ve özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapma olanağı bulunmaktadır.

 

9. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

10. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

11. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

12. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

13. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

 

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Nevin GÜNER YILDIZ

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

1662

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

1628

 

14. Bölüm Olanakları

 

 

ÜNVANLAR

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

Arş. Gör

Öğr. Gör.

TOPLAM

Özel Eğitim Bölümü

 

2

2

8

1

13

-Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

-İşitme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

-Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

-Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

6

1

-

1

1

-

-

-

11

1

-

1

 

 

Eğitim Öğretim Alanları

Sayısı

Kapasitesi

(Öğrenci)

Toplam Alanı

(m2)

Lisans Dersliği (Büyük)

3

30x3=90

76

Lisans Dersliği (Küçük)

12

24X3=72

72

Y. Lisans Dersliği (Küçük)

2

20

50

 

 

15. Akademik Personel

 

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ AKADEMİK PERSONEL

Doç. Dr. Nevin GÜNER YILDIZ

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Mine SÖNMEZ     

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Derya GENÇ TOSUN

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Öğr. Gör. Dr. Meral MELEKOĞLU     

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Ayşe TUNÇ PAFTALI

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Özge Sultan BALIKÇI

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Tüncay TUTUK

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Erman KAYIŞDAĞ

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Büşra YILMAZ

(Bülent Ecevit Üniversitesi adına lisansüstü eğitime devam etmekte)

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Turgut BAHÇALI

(ESOGÜ adına lisansüstü eğitime devam etmekte)

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Esra ÇATTIK

(ESOGÜ adına lisansüstü eğitime devam etmekte)

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Gözde TOMRİS

(ESOGÜ adına lisansüstü eğitime devam etmekte)

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

 


;