• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

1.   Genel Bilgi

 Bölüm bünyesinde yer alan Zihin Engelliler Öğretmenliği programında zorunlu, alan bilgisi, özel eğitim meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Programın amacı; özel eğitime gereksinimi olan bireylerin diğer bireyler gibi bağımsız, sosyal yaşamda aktif ve üretken olmalarını sağlamayı hedefleyen, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerle donanmış öğretmenler yetiştirmektir.

 

2014–2015 Öğretim Yılı Öğrenci Yerleştirme Puanları

Bölüm

Puan Türü

Kontenjan

Taban

Tavan

Zihin Engelliler Öğretmenliği

YGS-4

57

404.695

439.633

Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ)

YGS-4

57

394.402

412.366

 

2.  Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere öğretmenlik mesleği alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4.  Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5.  Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6.   Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240/120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7.   Program Profili (Amacı)

İletişim ve sosyal beceriler konusunda kendini geliştirmiş;

Öğretim programlarını uyarlayabilen;

Okul, aile ve diğer kurumlarla işbirliği yapabilen,

Davranış yönetimi konusunda uzman,

Mesleki gelişimini takip eden öğretmenler yetiştirmek

 

8.   Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 

NO

PROGRAM ÇIKTISI

1

Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar.

2

Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlayıp kullanır.

3

Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.

4

Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar.

5

Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir.

6

 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır.

7

Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar.

8

Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır.

9

Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir.

10

Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmek için temel düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi) yabancı dil bilgisini kullanır.

11

Özel eğitim çalışmalarında öğrencilerin yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine göre plan ve projeler hazırlayıp, uygular ve yönetir. Sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.

12

Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve diğer uzmanlar ile çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanır.

13

Zihin engelli öğrencilere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri verimli şekilde kullanır.

14

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, bu değerleri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.

15

Öğrencilerin tüm özellikleri (ek özrü, sağlık problemleri vb.) ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapar.

 

9.  Mezunların İstihdam Olanakları

Programı tamamlayan öğrencilerin MEB ‘e bağlı özel ve resmi okullarda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapma olanağı bulunmaktadır.

 

10.  Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11.  Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12.   Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13.   Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

 

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

1662

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

1662

 

15. Bölüm Olanakları

 

 

ÜNVANLAR

Prof.

Doç.

Yrd.Doç.

Arş. Gör

Öğr.Gör.

TOPLAM

Özel Eğitim Bölümü

 

1

2

11

1

15

-Zihin Engelliler Öğretmenliği

-İşitme Engelliler Öğretmenliği

-Görme Engelliler Öğretmenliği

-Üstün Zekâlılar Öğretmenliği

-

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

5

2

3

1

1

-

-

-

9

2

3

1

 

 

Eğitim Öğretim Alanları

Sayısı

Kapasitesi

(Öğrenci)

Toplam Alanı

(m2)

Lisans Dersliği (Büyük)

3

30x3=90

76

Lisans Dersliği (Küçük)

12

24X3=72

72

Y. Lisans Dersliği (Küçük)

2

20

50

Psikolojik Danışma Odası

1

30

15

Aynalı Psikolojik Danışma Odası

1

30

45

  

16.     Akademik Personel

 

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ AKADEMİK PERSONEL

Doç.Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU                                        

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Nevin GÜNER YILDIZ                                

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Mine SÖNMEZ     

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Öğr. Gör. Meral MELEKOĞLU     

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Ayşe TUNÇ PAFTALI

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş.Gör.Özge Sultan BALIKÇI

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Turgut BAHÇALI ESOGÜ Eğitim Fakültesi
Arş. Gör. Esra ÇATTIK ESOGÜ Eğitim Fakültesi
Arş. Gör. Gözde TOMRİS ESOGÜ Eğitim Fakültesi
Arş. Gör. Tüncay TUTUK ESOGÜ Eğitim Fakültesi
Arş. Gör. Sibel ÖZTÜRK ESOGÜ Eğitim Fakültesi
Arş. Gör. Melek EKİNCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi
Arş. Gör. Ş. Naz ARTUNÇ ESOGÜ Eğitim Fakültesi
Arş. Gör. Hülya YILDIZ ESOGÜ Eğitim Fakültesi
Arş. Gör. Erman KAYIŞDAĞ ESOGÜ Eğitim Fakültesi
 

 

 


;