• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Sivrihisar Meslek Yüksekokulu

Üniversitemiz Rektörlüğünün 30.12.1993 tarih ve B.30.2.OGÜ.0.70.71.02/1434 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan Sivrihisar’da bir meslek yüksekokulu açılması istenmiştir. Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 06.01.1994 tarihli toplantısında; ara insan gücü açığının kapatılmasına katkı sağlayacağı dikkate alınmış ve Osmangazi Üniversitesine bağlı olarak Sivrihisar’da bir meslek yüksekokulunun açılması, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d -2 maddesi uyarınca uygun görülmüş ve 1994 – 1995 öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı ve Tarım Alet ve Makineleri programları ile öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 1996 yılı, Haziran ayında vermiştir. Tarım Alet ve Makineleri Programı öğrenci ilgisizliği nedeniyle kapatılarak yerine 2000 – 2001 öğretim yılında, 30’ar kontenjanlı, İnşaat Teknolojisi, Makine ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programları açılmıştır. 2005–2006 öğretim yılında İklimlendirme ve Soğutma Programının açılmasıyla toplam program sayısı 5’e çıkmıştır. 2012 - 2013 öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ikinci öğretim programı açılmıştır. Sivrihisar ilçesinde faaliyet gösteren meslek yüksekokulumuz, Bilgisayar Programcılığı, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Makine, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İkinci Öğretim)  programları ile ön lisans eğitimi verilmektedir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına ÖSYM tarafından sınavsız olarak yerleştirilmektedir.

Önlisans programlarından mezun olan öğrenciler, Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programı Mezunlarının lisans öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik’teki koşulları sağlamaları halinde 4 yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedirler.

Yüksekokulumuzda 45 adet bilgisayarın öğrencilerin kullanımına sunulduğu bilgisayar laboratuarı, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi laboratuarı ile makine atölyesi bulunmaktadır. Mesleki bilgiler ve beceriler kazandırmaya yönelik teorik ve uygulamalı derslerle eğitim-öğretim sürdürülmektedir.

Öğrencilerimiz mal ve hizmet sektörünün talep ettiği niteliklere sahip, teorik ve pratik bilgilerle donanmış olarak mezun olmakta ve mezuniyet sonrası kamu ve özel sektörde iş bulabilmektedir.

 

 

Bölümler
;