• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı

1. Genel Bilgi

       İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı İklimlendirme ve soğutmanın kavramları, kuralları, teorisi ve uygulamaları yanında ısıtma teknikleri ile ilgili teori ve uygulamaları hakkında eğitim veren piyasaya adaptasyon ve uygulama becerisinin geliştirilmesi için endüstriye dayalı eğitimi içeren ve iklimlendirme ve soğutma alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri unvanı ile ara eleman yetiştiren teknik bir programdır.
Programda Eğitim ve Öğretim 4 yarıyıl içeren iki yıllık ön lisans düzeyindedir. Ders uygulamaları 10 adet çalışır durumda cihazı bulunan iklimlendirme Soğutma laboratuarı, bir adet kaynak atölyesi ve ayrıca öğrencilerimiz uygulamalı bilgisayar dersleri için okulun bilgisayar laboratuarlarından faydalanabilmektedir.
Endüstrideki uygulamalar için sektörle ilgili fabrika ve firmalara öğrencilerle teknik geziler yapılarak çalışan sistemlerin ve üretimin yerinde görülmesi sağlanmaktadır. Program ve sektörle ilgili firmalar arasındaki işbirliği sayesinde seminerler vermek üzere bu firmalar yüksekokulumuza davet edilmektedir ve üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğinin sürekliliği sağlanmaktadır.
Programımızdan mezun olan öğrenciler, genel olarak ilgili sektörlerde üretim, işletme, servis, malzeme tedariki, proje ve danışmanlık hizmetleri alanları ile ilgili olarak başlıca ölçme ve imalat, sistem ve tesisat(iklimlendirme, soğutma, yapı tesisatı, doğalgaz) işletim, montaj, arıza teşhis ve giderme, bakım, proje hazırlama ve işi planlama, bilgisayar işletim vs. becerilerini kazanırlar. Ayrıca Makine Mühendisliği ve Tesisat Öğretmenliğine dikey geçiş olanağı da mevcuttur

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ‘İklimlendirme Soğutma Teknolojisi’ alanında önlisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

ÖnLisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Programa yeni kayıt olan öğrencilerimiz için, kayıt olduğu akademik dönemin başında yabancı dil muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin önlisans diploması ile mezun olabilmesi için, programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve 30 iş günü stajı başarması gerekmektedir.

 

7. Program Amacı

İklimlendirme ve soğutma sistemlerini proje ve standartlara uygun olarak kuran/kurduran, servis ve bakım işlerini yapan/yaptıran, maliyet ve iş akışını kontrol eden ve mesleğinde iş planlaması yapabilen, mesleki etik sorumluluğunu kavramış, mesleğindeki gelişmeleri takip edebilen yaşam boyu öğrenme becerisine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

1. İklimlendirme ve soğutma ile ilgili temel kavramları anlamak, bu sistemlerde kullanılan ana ve yardımcı elemanları tanımak ve fonksiyonlarını açıklamak,

2. İklimlendirme ve soğutma uygulamalarında kullanılan alet ve cihazları tanımak ve bu sistemlerin iş güvenliği kuralları çerçevesinde, kurulumu için gereken el becerisini kazanmak (kaynak, boru kesme, bükme, havşa açma vb. işlemler). İş kazalarında ilk müdahale için gereken ilk yardım bilgisine sahip olmak.

3. İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okumak, hem el ile hem de bilgisayar destekli olarak proje çizmek.

4. İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan elektrik kumanda ve otomatik kontrol elemanlarını ve devrelerini tanımak ve bağlantılarını yapmak.

5. İklimlendirme, soğutma ve ısıtma sistem seçimine esas olacak şekilde ısı yüklerini ve cihaz kapasitelerini hesaplamak ve uygun kapasitede cihazı seçmek.

6. Havalandırma ve kanallı iklimlendirme sistemleri için kanal sistemini boyutlandırmak ve montajını yapmak

7. İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin (ev tipi ve ticari soğutucular, soğuk depolar, bireysel ve merkezi iklimlendirme sistemlerinin vb.) montajını yapmak, ilgili arızaları teşhis ve tamir etmek ve önleyici bakımlarını yapmak.

8. Mesleği ile ilgili konular hakkında bilimsel araştırma hazırlama, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneğini kazanmak

9. Mesleğiyle ilgili temel işletmecilik, kalite ve çevre ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak,

10. Mesleki ve etik sorumluluğu kavramak ve çeşitli disiplinlerden oluşan bir ekipte çalışmak ve/veya liderlik yapabilmek

11. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek, mesleği ile ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve iletişim kurabilmek açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak

12. Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmak ve çağdaş ve güncel konuları izlemek ve öğrenmek.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

İklimlendirme, soğutma ve havalandırma ile alanlarda hizmet veren/alan, üretim yapan tüm özel sektör ve kamu kuruluşlarında istihdam edilirler. Örnek: Arçelik buzdolabı fabrikası, İklimsa, klima ve soğutma servislerinde, soğuk depolarda ve soğuk depoların imalat ve montajı yapan firmalarda, ticari soğutucular imalatı yapan firmalarda, havalandırma kanal imalat ve montajını yapan firmalarda, iklimlendirme ve havalandırma proje tasarım bürolarında, fabrikalarda, alışveriş merkezlerinde, iş merkezlerinde, otellerde vb. yerlerde.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavında başarılı olmaları halinde, Makine Mühendisliği ile Tesisat ve Enerji öğretmenliği bölümlerine devam edebilmektedir.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” da ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Yenice Mah. Eskişehir Cad. No:140 26600 Sivrihisar/Eskişehir

Tel: 222 712 5305 - 222 712 712 53 06

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Programda 2 öğretim görevlisi, görev almakta olup, uygulamalı derslerin yapıldığı 1 adet laboratuar ve teorik derslerin yapıldığı bir sınıfımız mevcuttur. Laboratuarda öğrencilerin iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin çalışma prensiplerini kavramalarına yardımcı olacak 10 adet deney setleri mevcuttur.

 

16. Akademik Personel

Öğr. Gör. Hasan KÖSEOĞLU

Öğr. Gör. Zeynep ÇELİK

       Öğr. Gör Mesut BOSTAN


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;