• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

İnşaat Teknolojisi Programı

1. Genel Bilgi

Programın amacı, binaların yapımında, mimar ve mühendisler tarafından yapılan plan ve projeleri uygulayabilen teknik elemanlar yetiştirmektedir. Günümüzde inşaat alanında yetişmiş teknik elemanlara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

İnşaat teknikerleri, mimar ve mühendislerin oluşturduğu plan ve projeleri uygulamanın yanında, bir binanın tasarımını, statik ve betonarme hesaplarını yapabilir ve uygulayabilirler. Mezunlar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışabilmektedirler.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “İnşaat Teknolojisi” alanında önlisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Önlisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin önlisans diploması ile mezun olabilmesi için, programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 30 iş günü stajı başarması gerekmektedir.

 

7. Program Amacı

Programımız, mimari ve statik projelerin uygulanması konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip, keşif metraj işlemlerini yapabilen, arazi ve harita ölçüm aletlerini kullanabilen, şantiye iş programı hazırlayabilen, mevcut bilgisini özümseyerek doğruluk ve düzen içerisinde bağımsız çalışabilen, iyi iletişim kuran ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.

Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Mezunlarımız, Devlet Su İşleri, belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarının yanında yapı denetim şirketleri, proje büroları gibi özel şirketlerde de çalışabilmektedirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli puan almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirilme koşuluyla, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisans programlarında öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, Ders Bilgi Formu’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

 

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Yenice Mah. Eskişehir Cad. No:140 26600 Sivrihisar/Eskişehir

Tel: 222 712 5305 - 222 712 712 53 06

15. Bölüm/Program Olanakları

Meslek Yüksekokulumuzda 8 öğretim görevlisi ve 6 idari personel görev yapmaktadır.

Yüksekokulumuzda toplam 2284 m2 kullanım alanında 15 adet ofis , 12 adet derslik ile 5 sınıf sabit Data Show ile donatılmış olup ayrıca 1 adet de seyyar Data Show imkanı vardır.

Yüksekokulumuzda 2474 m2 kullanım alanına sahip Makine, 68,44m2 kullanım alanına sahip İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Laboratuarı ile toplam 423,34 m2 Bilgisayar Programcılığı laboratuarı mevcuttur. 150 m2 kafeterya, 140 kişi kapasiteli yemekhane, 567 m2 açık spor tesisi ile 1500 m2 kapalı halı saha mevcuttur. 

       

16. Akademik Personel

 

Öğr. Gör.  Ersin GÜLER


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;