• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

1. Genel Bilgi 

Muhasebe ve vergi uygulamaları programında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde hizmet ve üretim faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için, muhasebe alanında ara insan gücü yetiştirilmektedir. Programın amacı, teorik ve uygulamalı bilgiye sahip, dikkatli, düzenli muhasebe elemanları yetiştirmektir. Mezunlar, kamu ve özel sektörde görev alabilir veya kendi muhasebe bürolarını açabilirler.

Programda eğitim ve öğretim dört yarıyıl içeren, iki yıllık ön lisans düzeyindedir.

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında ön lisans diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Programa yeni kayıt olan öğrencilerimiz için, kayıt olduğu akademik dönemin başında yabancı dil muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili derslerden muaf olurlar.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin ön lisans diploması ile mezun olabilmesi için, programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve 30 iş günü stajı başarması gerekmektedir.

7. Program Amacı

Muhasebe, tüm işletmelerin yasal ve toplumsal sorumluluklarının yerine getirmesine katkıda bulunan, bilgi verici çeşitli tablo ve raporları üreten bir bilgi sistemidir. Küreselleşen dünyamıza yasal değişimler ve ekonomik düzenlemeler muhasebe bilgi sistemini yakından etkilemektedir. Bu gelişmeler muhasebenin temel işlevlerini değiştirmiştir. Muhasebedeki bu değişme ve gelişmelerin sonucunda alan uzmanı muhasebecilere ihtiyaç doğmuştur. Bu bağlamda, ülkemizdeki meslek yüksek okullarında açılan muhasebe programları bu ihtiyaçları karşılamak üzere açılmıştır. Programın amacı, çağdaş işletme gereksinimlerini karşılayacak nitelikteki ara elemanı yetiştirmektir.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Muhasebe ve vergi uygulamaları alanında, kamu ve özel sektörde, gerekli yazılımları kullanarak, tüm iş ve işlemleri yürütebilen muhasebe elemanları.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Muhasebe ve vergi uygulamaları programı mezunlarımız, Alanlarında, özel sektör ve Kamu sektöründe yeterli istihdam olanaklarına sahiptirler. 

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavlardan geçerli puan almaları ve ÖSYM’ce yerleştirilme koşuluyla, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisans programlarda öğrenim görebilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Yenice Mah. Eskişehir Cad. No:140 26600 Sivrihisar/Eskişehir

Tel: 222 712 5305 - 222 712 712 53 06

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Meslek Yüksekokulumuzda 9 öğretim görevlisi ve 6 idari personel görev yapmaktadır.

Yüksekokulumuzda toplam 2284 m2 kullanım alanında 15 adet ofis , 12 adet derslik ile 5 sınıf sabit Data Show ile donatılmış olup ayrıca 1 adet de seyyar Data Show imkanı vardır.

Yüksekokulumuzda 2474 m2 kullanım alanına sahip Makine, 68,44m2 kullanım alanına sahip İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Laboratuarı ile toplam 423,34 m2 Bilgisayar Programcılığı laboratuarı mevcuttur. 150 m2 kafeterya, 140 kişi kapasiteli yemekhane, 567 m2 açık spor tesisi ile 1500 m2 kapalı halı saha mevcuttur. 

       

16. Akademik Personel

Öğr. Gör. Eda KARABULUT

Öğr. Gör. Esra SERTEL 

 


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;