• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Makine Programı

1. Genel Bilgi

Programın amacı, her türlü makinenin kullanılması, makine parçalarının tasarlanması, teknik resimlerinin çizilmesi ve ilgili tezgâhlarda talaşlı ve talaşsız imalat metotları kullanılarak işlenmesi ile ilgili konularda çalışacak ara insan gücü yetiştirmektir. Mezunlar, kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak görev alabilmektedir.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Makine alanında önlisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Önlisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programa yeni kayıt olan öğrencilerimiz için, kayıt olduğu akademik dönemin başında yabancı dil muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin önlisans diploması ile mezun olabilmesi için, programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve 30 iş günü stajı başarması gerekmektedir.

 

7. Program Amacı

Makine teknikerliği mesleğinin genel özelliklerini ve görevlerini bilir. Ayarlanabilir ölçü ve kontrol aletlerini kullanma bilgi ve becerisini sahip olur. Talaşlı talaşsız imalat takım tezgâhlarında çalışma bilgi becerilerine sahip olur. Sökülemez birleştirmeler işlemlerini bilir ve uygular.(Elektrik-ark kaynağı, oksi-gaz kaynağı, gazaltı kaynağı gibi ). Makine parçalarının resmini çizebilir ve okuyabilir. Bilgisayar destekli tasarım yapabilir. Kesici takım gereçlerini bilir ve kullanır. Endüstriyel alanda kullanılan malzemeleri tanır ve tasarımda en uygun malzemeyi seçer. Tasarımda karşılaşacağı temel statik ve mukavemet bilgilerini bilir ve makine elamanlarının dayanımlarını hesaplar, uygun elamanı seçer. CNC torna ve CNC freze tezgâhlarının kodlama sistemlerini bilir, parça imalat programı yapabilir ve bu tezgâhlarda operatör olarak çalışabilir. Kalite kontrol kavramlarını ve mesleki standartları bilir. Hidrolik pnömatik sistemler bilir ve kullanabilir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.

Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Makine programından mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis ile teknisyen arasında tekniker olarak ve bir sürü işletmelerde, fabrikalarda görev alabilirler. Kendileri iş yeri açarak çalışabilirler. Tasarım işlerinde çalışabilirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavlardan geçerli puan almaları ve ÖSYM’ce yerleştirilme koşuluyla, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisans programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Yenice Mah. Eskişehir Cad. No:140 26600 Sivrihisar/Eskişehir

Tel: 222 712 5305 - 222 712 712 53 06      

Prof.. Dr. Nevzat KIRAÇ (Yüksekokul Müdürü) Dahili: 4911

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Meslek Yüksekokulumuzda 8 öğretim görevlisi ve 6 idari personel görev yapmaktadır.

Yüksekokulumuzda toplam 2284 m2 kullanım alanında 15 adet ofis, 12 adet derslik ile 5 sınıf sabit Data Show ile donatılmış olup ayrıca 1 adet de seyyar Data Show imkânı vardır.

Yüksekokulumuzda 2474 m2 kullanım alanına sahip Makine, 68,44 m2 kullanım alanına sahip İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Laboratuarı ile toplam 423,34 m2 Bilgisayar Programcılığı laboratuarı mevcuttur. 150 m2 kafeterya, 140 kişi kapasiteli yemekhane, 567 m2 açık spor tesisi ile 1500 m2 kapalı halı saha mevcuttur.   

 

 

16. Akademik Personel

Öğr. Gör. Mesut BOSTAN

Öğr. Gör. Elif Begüm ELÇİOĞLU

 


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;