• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Yüksekokulumuz,1989’da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu içinde  Hemşirelik Önlisans düzeyinde eğitime başlamış, 1992 Yılında Sağlık bakanlığı tarafından acılan hemşirelikte Önlisans programı da Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bünyesine alınmıştır. Başlangıçta iki program şeklinde yürütülen her iki hemşirelik önlisans programları 1996 yılında Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK) ve Sağlık Bakanlığı (SB) arasında ilgili protokoller imzalanarak Meslek Liseleri kapatılma ve SB bünyesinde açılan hemşirelik önlisans programlarının üniversiteye devri gerçekleşmiştir.1996-1997 öğretim yılında öğrenimlerine Eskişehir Sağlık Hizmetleri Meslek yüksekokulu bünyesinde hemşirelikte önlisans programı ile SB’na bağlı hemşirelikte önlisans programları ikinci sınıf öğrencilerinden akademik ortalaması 3 ve üzerinde olan gruplardan lisana tamamlama programı oluşturulmuştur. Önlisans programı öğrencilerinin 4 yıllık statüye tabi tutulmaları, ancak isteyenlerin 2 yıllık önlisans diploması alarak mezun olabilecekleri bildirildiğinden, bu öğrencilerimiz.  02 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı resmi gazetede yayımlanan, 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Eskişehir Sağlık Yüksekokulu 1997-1998 öğretim yılından itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı arasında imzalanan 22.11.1996 tarihli protokol gereği Eskişehir Sağlık Meslek Lisesi binasında  3. sınıftan itibaren lisans eğitimine başlamışlardır. 1997-1998 eğitim öğretim yılında lisan düzeyinde öğrenci alınmıştır.

 Eskişehir Sağlık Yüksekokulu olarak 1999-2000 eğitim öğretim yılında Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol gereği öğrenimin sürdürüldüğü Sağlık Bakanlığına ait bina boşaltılarak, tüm eğitim birimleri Meşelik Kampüsünde konumlandırılmıştır.

2000-2001 Eğitim Öğretim yılında okulumuzda Hemşirelik, Sağlık Memurluğu yanında Ebelik bölümü 2009-2010 Yılında Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü açılmış olan Yüksekokulumuz,  2010-2011 Öğretim döneminde ise kendi binasına taşınmıştır.

Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu bölümleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.05.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; 5634 sayılı Hemşirelik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun’un 7.maddesi ile eklenen geçici madde 2’de yer alan “Hemşirelik eğitimine eşdeğer Sağlık Memurluğu Programı’nın adı, bu kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Hemşirelik programı olarak değiştirilir ve programlar birleştirilir.” hükmüne göre Sağlık Yüksekokulları bünyesindeki Hemşirelik programı ile Sağlık Memurluğu programlarının birleştirilmesi 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 2007-2008 öğretim yılına yeni kayıt olacak öğrenciler için, iki programın hemşirelik adı altında birleştirilmesi uygun görülmüştür. Halen kayıtlı olan ve öğrenimlerine devam eden Sağlık Memurluğu öğrencileri Sağlık Memuru ünvanlı olarak mezun olmuştur.

 

 

 

Bölümler
;