• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Ebelik Bölümü

1. Genel Bilgi

Eskişehir Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü 2000-2001 öğretim yılında lisans programı olarak kurulmuş ve aynı yıl öğrenci alımı yapılarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. 2012-2013 öğretim yılı itibari ile 250 öğrencisi olan ebelik bölümünden şimdiye kadar 193 öğrenci mezun olmuştur.

Ebelik bölümünün amacı; gebelikte, doğum anında ve doğum sonrası dönemde anne ve yeni doğan izlenimi yapabilen, normalden sapmaları belirleyebilen ve normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırabilen, ayrıca normalden sapma durumlarında profesyonel ebelik yaklaşımlarını kullanabilen ebeler yetiştirmektir. Bu amaçla ebelik bölümünde öğrenim gören öğrencilere dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Kadın sağlığı ve doğum ile ilgili yeterli hastane ve sağlık birimlerine sahip Eskişehir’de öğrencilerimiz uygulamalı derslerde staj yapma olanağına sahiptirler. Ayrıca uygulamalı derslerde teorik bilgi ve uygulamanın yanı sıra laboratuar çalışmaları ile öğrencinin beceri kazanması sağlanmaktadır. Ebelik bölümünü tamamlayan mezunlarımız kadın sağlığı ve doğum ile ilgili tüm özel ve kamu alanındaki sağlık sektöründe kolaylıkla görev yapma imkanı bulabilmektedirler.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ebelik alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Şartları

Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler için ÖSYM’nin belirlediği genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin (Formal, In-formal, Non-formal) Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Ebelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin;

 • Gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneyi yapan, doğum öncesi anneyi ve fetüsü izleyen ve bakımını yapan,
 • Doğum anında annenin bakımını yapan, fetüsü izleyip normalden sapmaları belirleyen,
 • Normal doğumları yaptıran, gerekli hallerde epizyotomi uygulayan,
 • Acil durumlarda makat doğumu yaptıran,
 • Anne ve yeni doğandaki anormal durumları belirleyen, gerektiğinde plasentayı elle çıkarabilen ve uterus kontrolü yapabilen,
 • Yeni doğanın bakım ve izlemini yapan,
 • Annenin doğum sonu dönemde bakım ve izlemini yapan, riskli durumlarda sevk eden,
 • Jinekoloji ve obstetri alanındaki patolojik vakaların bakımını yapan,
 • Aile planlaması uygulamalarına katılan,
 • Gebelikte dahili ve cerrahi sorunların bakımını yapabilen ebeler olarak mezun edilmesi hedeflenmektedir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Ebelik bölümünden mezun olan öğrenciler;

 1. Doğum öncesi izlem (gebelik takibi) yapabilir.
 2. Normal Doğum eylemini yönetebilir.
 3. Doktorun olmadığı hallerde makat doğumları yaptırabilir.
 4. Gerektiğinde epizyotomi uygulayabilir.  
 5. Doğum sonrası annenin takibini yapabilir.
 6. Yenidoğan bebeğin takibini ve bakımını yapabilir.
 7. Anne ve yenidoğan bakımı ile ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetlerini yürütebilir.
 8. Acil durumlarda anne ve yenidoğan ile ilgili uygun girişimlerde bulunabilir.
 9. Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmeti verebilir.
 10. Temel sağlık hizmetleri kapsamında, bağışıklama ve 0-6 yaş çocuk bakım ve izlemi, bulaşıcı hastalık kontrol programlarında görev alır.
 11. Kadın, aile ve toplum sağlığının yükseltilmesi ve korunması için ebelik uygulamaları ile karşılanabilecek gerekli eğitimi;  planlar, uygular, değerlendirir, gerektiğinde denetler ve yönetebilir.   
 12. Ebelikle ilgili hastane yönetiminde görev alabilir.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

 Bölümümüzden mezun olan ebeler;

 • Tüm kamu ve özel sağlık kurumlarının ilgili bölümlerinde,
 • Toplum sağlığı, aile sağlığı, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde,
 • Üniversitelerde ilgili fakülte veya yüksekokulların ebelik bölümünde görev alabilmektedirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ilgili enstitü ve bölümlerinde Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11.Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 2.00-4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmakla birlikte;

 • En az 100 doğum öncesi muayene yapma
 • En az 40 gebelik izlemi yapma
 • 40 spontan doğum yaptırma
 • 1 veya 2 makat doğuma yardım etme
 • 40 riskli gebe izlemi yapma
 • 40 doğum sonrası anne izlemi yapma
 • 40 yenidoğan izlemi yapma
 • 20 riskli yenidoğan izlemi yapma mezuniyet koşuludur.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)

Tam zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü

Meşelik Kampüsü, 26480 ESKİŞEHİR

Telefon: 222. 239 37 50 (1103)

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. F. Deniz SAYINER

Tel.: 222. 239 37 50 (1177)

Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Neşe ÇELİK

Tel.: 222. 239 37 50 (1520)

Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN

Tel.: 222. 239 37 50 (1108)

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Ebelik bölümünde 2 doçent, 1 yardımcı doçent akademik personel görev yapmaktadır, bölümde görevli idari personel bulunmamaktadır.

Bölümün eğitim-öğretim hizmetleri Meşelik Kampüsü yerleşkesinde Eskişehir Sağlık Yüksekokulu binasında verilmektedir.

Ebelik bölümünde 3 adet ofis,  4 adet derslik bulunmakta, ebelik bölümüne ait beceri uygulama laboratuarı bulunmamaktadır. Tüm dersliklerde sabit barkovizyon mevcuttur. Bölüme ait beceri öğretimi ile ilgili kullanılan doğum maketleri ve tıbbi maketler vardır. Ayrıca diğer bölümlerle ortak kullanılan, 1 adet mesleki beceriler laboratuarı, çok amaçlı seminer salonu, bilgisayar laboratuarı ve öğrenci kantini mevcuttur

 

16. Akademik Personel

Doç. Dr. F. Deniz SAYINER (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Neşe ÇELİK

Arş. Gör. Burcu TUNCER

Arş. Gör. Esra Nur KABAKCI

Arş. Gör. Feyza REYHAN

Arş. Gör. Seda EROĞLU

17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;