• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

İlköğretim Anabilim Dalı İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği (Yüksek Lisans Programı)

1. Genel Bilgi

Fen bilgisi eğitimi yüksek lisans programı, ilk olarak Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, 2004/2005 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün kurulmasıyla, 2009/2010 eğitim-öğretim yılından itibaren, program, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün bünyesine dâhil edilmiştir. Program bünyesinde, temel eğitim bilimleri alanı ile ilgili zorunlu derslerin yanısıra, alan eğitimi ilgili seçmeli dersler de yer almaktadır. Programın temel amacı, fen eğitimi ile ilgili etkin bilgi donanımına sahip, fen eğitimi alan yazınını takip edebilen, bağımsız araştırmalar gerçekleştirebilecek fen eğitimi uzmanı yetiştirmektir.

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere fen bilgisi öğretmenliği alanında yüksek lisans diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları, programa başlamak için geçerlidir.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 27 ders kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

7. Program Profili (Amacı)

Alanındaki konularda yeterli düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan,

 • Problem çözme becerisi gelişmiş,
 • Eleştirel düşünebilen,
 • Takım halinde çalışabilen,
 • Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade eden,
 • Bilgiye ulaşma yollarını bilen, bilgi üreten ve bilgiyi kullanan,
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik özelliği olan,
 • Eğitim ve öğretim ortamlarını hedeflere uygun olarak tasarımlayan,
 • Mesleki ve etik konularda sorumluluk sahibi olan,
 • Toplumun değerlerine saygılı ve çözüm üretebilen,

Uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 • Öğretim ilke, teori, strateji, yöntem ve tekniklerinin fen ve teknoloji derslerinde uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur,
 • Araştırmacı ruhu, bilimsellik, neden sonuç ilişkilerine mantıksal bağlantılar yakalar,
 • Bilgileri disiplinler arası ilişkilendirebilme becerisi kazanır,
 • Teknolojik gelişmelerin fen öğretimi üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur,
 • Fen ve teknoloji dersinde çok yönlü ölçme ve değerlendirme hakkında bilgi sahibi olur,
 • Fen ve teknoloji öğretim programını inceler ve uygular,
 • Türkiye’ de ve Dünya’ daki fen öğretimlerini karşılaştırabilme becerisini kazanabilme,
 • Fen öğretiminde karşılaşılan sorunlara çözüm yolları önerebilme,
 • Alanındaki yeni gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda yorumlar,
 • Alanında karşılaştığı bir problemi tanımlar, araştırmayı kurgular ve yürütür.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

İlköğretim fen bilgisi eğitimi yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında görev alabilir ve özel / devlet üniversitelerinin ilgili anabilim dallarında araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olarak çalışabilmektedirler.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora programlarında öğrenim görebilirler.

11.  Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12.  Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13.  Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14.  Adres ve İletişim Bilgileri

Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü: Prof. Dr. Cansu Filik İŞCEN

Email: cfilik@ogu.edu.tr

Tel:+90 222 239 3750-1619

15.  Akademik Personel

Akademik personel için tıklayınız:


;