• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği (Yüksek Lisans Programı)

1. Genel Bilgi

İlköğretim sınıf öğretmenliği yüksek lisans programı, ilk olarak Sosyal Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün kurulmasıyla, 2009/2010 eğitim-öğretim yılından itibaren, program, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün bünyesine dahil edilmiştir. Program bünyesinde, temel eğitim bilimleri alanı ile ilgili zorunlu derslerin yanısıra alan eğitimi ilgili seçmeli dersler de yer almaktadır.

Programın temel amacı, sınıf öğretmenlerinin niteliğini arttırmak ve Sınıf Öğretmenliği alanında akademisyen yetiştirmek programın temel amacını oluşturmaktadır. Sınıf öğretmenliği alanında derslerin öğretimi konusunda uzmanlaşmaya büyük gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle, ilköğretim I. basamakta derslerinin nasıl öğretileceği konusunda uzmanlaşmaya yönelik eğitim verilecektir. İlköğretim I.basamakta yaşanan çeşitli eğitim öğretim sorunlarının bilimsel araştırma sürecine uygun olarak irdelenmesi de programın hedefleri arasında yer almaktadır.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ilköğretim sınıf öğretmenliği alanında yüksek lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 32 ders kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, sınıf öğretmenliği alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde geliştirir ve derinleştirebilen,

Sınıf öğretmenliği eğitimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri kavrayabilen,

 Bağımsız olarak kendi başına sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili bilimsel araştırma sürecini yürütebilen,

Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilen,

Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili bir sorunu bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, uygular ve sonuçları değerlendirebilen,

Sınıf öğretmenliği alanında edindiği bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirebilen,

Sınıf öğretmenliği alanındaki çalışmaları,  yaşam boyu öğrenme bilinci ile yürütebilen,

Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak etkili biçimde paylaşabilen,

Sınıf öğretmenliği alanındaki gelişmeleri, bireysel ve mesleki çalışmaları alanındaki ve dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili biçimde aktarabilen,

Sınıf öğretmenliği alanındaki geliştirilen strateji, politika ve uygulamaları ve bunlardan elde edilen sonuçları değerlendirebilen,

Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili edindiği bilgi,  beceri ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilen,

Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilen öğretmenler yetiştirmektir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

1.Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, sınıf öğretmenliği alanına ilişkin 2.temel teori ve uygulamalar çerçevesinde geliştirir ve derinleştirir.

3.Sınıf öğretmenliği eğitimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri kavrayabilir.

 4.Bağımsız olarak kendi başına sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili bilimsel araştırma sürecini yürütebilir.

5.Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.

6.Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili bir sorunu bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, uygular ve sonuçları değerlendirebilir.

7.Sınıf öğretmenliği alanında edindiği bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirebilir.

8.Sınıf öğretmenliği alanındaki çalışmaları,  yaşam boyu öğrenme bilinci ile yürütebilir.

9.Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak etkili biçimde paylaşabilir.

10.Sınıf öğretmenliği alanındaki gelişmeleri, bireysel ve mesleki çalışmaları alanındaki ve dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili biçimde aktarabilir.

11.Sınıf öğretmenliği alanındaki geliştirilen strateji, politika ve uygulamaları ve bunlardan elde edilen sonuçları değerlendirir.

12.Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili edindiği bilgi,  beceri ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.

13.Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

İlköğretim sınıf öğretmenliği yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında ve özel ve devlet üniversitelerinin ilgili anabilim dallarında araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olarak çalışabilmektedirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

14. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

15. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

Eğitim Fakültesi, Meşelik Kampüsü, Odunpazarı-Eskişehir.

Doç. Dr.

Tel: +90 222 239 3750-1652

Program Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Cansu FİLİK İŞCEN (1619-dahili)

E-mail: ilkogretim@ogu.edu.tr

 

16. Bölüm/Program Olanakları

İlköğretim sınıf öğretmenliği yüksek lisans programında 9 öğretim üyesi ve 2 öğretim üyesi yardımcısı görev yapmaktadır. Yüksek lisans programında yer alan derslerin gerçekleştirebileceği 2 adet lisansüstü derslikle, bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet video konferans dersliği de program çerçevesinde kullanılabilir durumdadır. Lisansüstü derslerin gerçekleştirildiği derslikler, projeksiyon ve internet gibi donanımlara sahiptir.

 

17. Akademik Personel

Doç. Dr. Engin KARADAĞ

Doç. Dr. Eyüp ARTVİNLİ

Doç. Dr. Cemil YÜCEL

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ANILAN

Yrd. Doç. Dr. Pınar GİRMEN

Yrd. Doç. Dr. Şengül S. ANAGÜN

Yrd. Doç. Dr. Hilmi DEMİRAL

Yrd. Doç. Dr. Halis Adnan ARSLANTAŞ

Yrd. Doç. Dr. İsmail ACUN

Araş. Gör. Zeynep KILIÇ

Araş. Gör. Mehmet Fatih KAYA

 


;