• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretim (Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans Programları)

1. Genel Bilgi

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı 2008-2009 öğretim yılında kurulmuştur.Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nın amacı okullarda, bakanlık ve kurumların eğitim birimlerinde, Talim ve Terbiye Dairesi'nde uzman ya da uzman yardımcısı yetiştirmektir.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalında, Tezsiz Yüksek Lisans diploması, tezli yüksek lisans programını tamamlayanlara, tezli yüksek lisans diploması, doktora programını tamamlayanlara ise, eğitim programları ve öğretim doktora diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Tezli Yüksek Lisans Programı: Tezli Yüksek Lisans Derecesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Tezsiz Yüksek Lisans derecesi

Doktora Programı: Doktora derecesi

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına başvurmak için adayların ALES puanlarının en az 55 puan, ÜDS puanlarının en az 40 olması ve adayların Eğitim fakültesi bölümlerinden mezun olmaları veya en az 2 yıl öğretmenlik yaptığını belgelemeleri gerekmektedir.

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programına başvurmak için adayların ALES puanlarının en az 55 puan olması ve adayların üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı doktora programına başvurmak için adayların ALES puanlarının en az 60 puan, ÜDS puanlarının en az 55 puan olması ve adayların Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisans derecesine sahip olmaları ya da Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanlarında veya Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Tarih, Türk Dili Edebiyatı, Antropoloji ve Siyaset Bilimi alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 (on) adet ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.  . Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

a.    Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ders Yükü ve Mezuniyet:

b.    Tezli Yüksek Lisans Programı

Ders Yükü ve Mezuniyet: Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 27 krediden az olmamak koşulu ile en az 9 (dokuz) adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.  Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.  

c.     Doktora Programı

Ders Yükü ve Mezuniyet: Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 (on) adet ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.  Yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nın amacı okullarda, bakanlık ve kurumların eğitim birimlerinde, Talim ve Terbiye Dairesi'nde uzman ya da uzman yardımcısı yetiştirmektir. Ayrıca Eğitim Bilimleri alanına araştırmacı akademisyen yetiştirmek, eğitim programlarının tasarımı, uygulama ve değerlendirme alanlarında uzmanlaşmış, öğretim yöntem ve tekniklerinin en iyi şekilde kullanılması açısından yetişmiş insan gücü oluşturmaktır.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Eğitimde program geliştirmenin felsefi, toplumsal, ekonomik, psikolojik, tarihsel temellerini açıklayabilecektir.

Program geliştirme sürecini tüm boyutlarıyla analiz edebilecek ve tartışabilecektir.

Çeşitli öğretme-öğrenme kuramlarına dayalı olarak öğrenme ve öğretmenin sürecini açıklayabilecektir.

Türkiye ve çeşitli ülkelerin öğretmen yetiştirme sistemlerini karşılaştırmalı olarak inceleyebilecek ve değerlendirebilecektir.

Program değerlendirme süreçlerine uygun bir program değerlendirme çalışması yürütebilecektir.

Gereksinim belirleyebilecek ve gereksinime dayalı eğitim programı taslağı geliştirebilecektir.

Alanda edindiği bilgileri güncel eğitsel sorunların çözümünde kullanabilecektir.

Alanda edindiği kuramsal bilgileri farklı alanlardaki uygulamaların geliştirilmesinde kullanabilecektir.

Eğitim programları ve öğretim alanı ile ilgili sorunları belirleyebilecek ve ortaya koyabilecektir.

Araştırmalarda nicel ve nitel araştırma yöntemlerini doğru ve uygun bir şekilde kullanabilecektir.

Alanı ile ilgili bilimsel araştırmalarda elde edilen verileri uygun istatistiksel yöntem ve tekniklerle çözümleyebilecek ve yorumlayabilecektir.

Eğitim programları ve öğretim alanı ile ilgili araştırma bulgularını raporlaştırabilecektir.

Eğitim programları ve öğretim alanında yürüttüğü çalışmaları ilgili çevrelere sunabilecektir.

En az bir yabancı dili doğu ve uygun bir biçimde kullanabilecektir.

Bilimsel ve etik değerlere sahip olma ve araştırmaları etik değerler doğrultusunda sürdürebilecektir.

Eğitsel sorunları yansıtıcı ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilecektir.

Alanında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir biçimde kullanabilecektir.

Etkili iletişim kurabilecektir.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Okullarda eğitim programcısı ve planlamacısı olarak,

Bakanlık ve kurumların eğitim birimlerinde,

Talim ve Terbiye Dairesi'nde uzman ya da uzman yardımcısı olarak,

Eğitim Bilimleri alanına araştırmacı akademisyen olarak,

Eğitim programlarının tasarımı, uygulama ve değerlendirme alanlarında uzmanlaşmış eleman ihtiyacı olan kurumlarda,

Özel kurumlarda eğitim gereksinimlerinin planlanmasında.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayanlar, gerekli şartları sağlamaları durumunda doktora eğitimine devam edebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı/Yarı Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Meşelik Kampüsü Merkez Eskişehir 26480 Türkiye

Tel: 0 222 2293123

Prof. Dr. M. Bahaddin ACAT (Anabilim Dalı Başkanı) Dahili: 1647

 

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nda 1 profesör, 3 doçent, 2 yardımcı doçent olmak üzere 6 öğretim üyesi ve 4 öğretim yardımcısı görev yapmaktadır.

 

16. Akademik Personel

Prof. Dr. Zühal ÇUBUKÇU

Doç. Dr. Asım ARI

Doç. Dr. Mizrap POLAT

Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ (Görevlendirme)

Yrd. Doç. Dr. Engin KARAHAN

Yrd. Doç. Dr. Yusuf AY (Görevlendirme)

Arş. Gör. Zeynep AKIN DEMİRCAN

Arş. Gör. İsmail KAŞARCI

Arş. Gör. Gülçin ÇELİKER

Arş. Gör. Tuğba İNCİ


;