• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

1.Genel Bilgi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1996 yılında kurulmuştur.  
Bölümün iki temel amacı vardır: Birincisi, sahasında temel eğitim almış uzmanlar yetiştirmek ve onları lisansüstü eğitim için hazırlamak; ikincisi, öğrencileri Türk Dünyasının bütününde öteki Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile karşılaştırmalı araştırmalar yapabilecek seviyede hazırlamak.
Bölümde dört yıllık bir lisans programı uygulanmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programı, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile koordineli olarak, bölüm öğretim üyelerinin katkılarıyla yürütülmektedir.

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Tezli) alanında yüksek lisans diploması verilir.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Tezli) alanında yüksek lisans diploması verilir.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Türk Dili Yüksek Lisans Programı (Tezli)alanında yüksek lisans diploması verilir.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Doktora Programı alanında doktora diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans/ Doktora

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

7. Program Profili (Amacı)

Bölümün iki temel amacı vardır: Birincisi, sahasında temel eğitim almış uzmanlar yetiştirmek ve onları lisansüstü eğitim için hazırlamak; ikincisi, öğrencileri Türk Dünyasının bütününde öteki Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile karşılaştırmalı araştırmalar yapabilecek seviyede hazırlamak.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

-

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bölüm mezunları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel okullarda öğretmenlik yapabilmekte; Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT'nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ahmet KARTAL

Bölüm Başkan Yardımcıları: Doç Dr. Ferruh AĞCA, Yrd. Doç. Dr. Soner AKPINAR

Erasmus Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Dilek ATAİZİ

15. Bölüm/Program Olanakları

Bölümde 5 Profesör, 4 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim  Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi vardır.

16. Akademik Personel

Prof.Dr. Ahmet KARTAL

Prof.Dr. Can ÖZGÜR

Prof.Dr. Erdoğan BOZ

Prof.Dr. İbrahim ŞAHİN

Prof.Dr. Ferruh AĞCA

Prof.Dr. Muharrem DAYANÇ

Prof.Dr. Halil BUTTANRI

Doç.Dr. İsmet ŞANLI

Doç.Dr. Soner AKPINAR

Yrd.Doç.Dr. Dilek ERENOĞLU ATAİZİ

Yrd.Doç.Dr. Eylem SALTIK

Yrd.Doç.Dr. Halit BİLTEKİN

Yrd.Doç.Dr. Sibel KOCAER

Yrd.Doç.Dr. Tuba ONAT ÇAKIROĞLU

Yrd.Doç.Dr. Adem KOÇ

Arş. Gör. Fatih DOĞRU

Arş. Gör. Duygu KAMACI

Arş. Gör. Deniz DEPE

Arş. Gör. Nurcan ANKAY

Arş. Gör. Burcu YILMAZ ÇEBİN

Öğr. Gör. Metin ERDOĞAN

Öğr. Gör. Uğur BİLGE

Öğr. Gör. Talat DİNAR

Öğr. Gör. S. Alper SÖKMEN

Öğr. Gör. Esin AĞCA

 

 


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;