• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına 2011-2012 yılından itibaren öğrenci kabul edilmektedir. Program toplam 120 kredi (ECTS) ders ve tezden oluşmaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı için iki yarıyıllık programda öğrencinin 9 ders ve 1 seminer dersi olmak üzere toplam 27 kredilik (60 ECTS) ders yükünü tamamlaması gerekmektedir. Ders yükünü tamamlayan öğrenciler atanan danışman öğretim üyesi ile birlikte tez çalışması yürütür ve tez çalışmalarını belirlenen jüri üyeleri önünde savunurlar. Ders dönemini ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında bilim uzmanı ünvanına sahip olurlar.

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü

1. Genel Bilgi

Bölümle ilgili genel bilgilere ilk sayfada yer verilmiştir.

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere turizm ve otel işletmeciliği alanında yüksek lisans diploması verilir.

3.Derecenin Düzeyi

Yüksek lisans.

4.Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileri, yabancı dil hazırlık sınıfı veya kayıt yaptırdıkları programdaki yabancı dil dersleri için (İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça) öğrenme sürecini kendi başlarına ya da başka yollarla tamamlayan ve öğrenme çıktılarını elde ettiğine inanan öğrencilere söz konusu muafiyet sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu sınavlardan geçer not alan öğrenciler müfredattaki ilgili dersden muaf olur ve bu not öğrencinin transkriptine işlenir.
Öğrencilerin, ülkemiz yükseköğretim sistemine ait veya denkliği kabul edilen yabancı ülke yükseköğretim sistemlerine ait Yükseköğretim programlarında aldıkları dersler, talep edilmesi ve belgelenmesi halinde kayıtlı oldukları programların İntibak Komisyonlarınca değerlendirerek karara bağlanır ve ilgili dersler için öğrenme çıktılarını elde ettiğine karar verilen öğrencilere sözkonusu derslerden muaf olur ve bu not öğrencinin transkriptine işlenir.
Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında; Üniversite Senatosunun belirlediği esaslar doğrultusunda diğer yükseköğretim kurumlarından üniversitemizin eşdeğer programlarına kurumlar arası yatay geçiş ile öğrenci kabulü yapılmaktadır.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FFDZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

7. Program Profili (Amacı)

Bu programın amacı; turizm ve otel işletmeciliği alanında karşılaştığı problemleri çözebilecek;  hizmet ve kalite konularını analiz edebilecek, tasarlayabilecek ve iyileştirebilecek; iş hayatı ile ilgili kariyer planlarını oluşturabilecek; yaşam boyu öğrenme bilinci ile kendini sürekli yenileyebilecek; bilgisini ve deneyimini paylaşıp yayabilecek, evrensel bilginin üretimi konusunda akademik çalışmalar yapabilecek turizmciler yetiştirmektir.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 1. Turizmle ilgili alanlarda gerekli sorumluluklarını üstlenecek,
 2. Turizm ve işletmecilik sektörüne ait konulara vakıf olacak,
 3. Karşılaştığı problemleri tanımlayarak çözümüne yönelik kararlar alıp uygulayabilecek;
 4. Yabancı dile hakim olup iş hayatına uygulayabilecek
 5. Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli geliştirecek, bilgisayar ve bilişim teknolojilerini kullanabilecek,
 6. Turizm hukuku, turizm ve çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularına vakıf, toplum ve çevre değerlerine duyarlı ve mesleki ve etik sorumluluk sahibi olacak,
 7. Takım çalışmasına yatkın, mesleki ve sosyal açıdan etkin iletişim becerisine sahip olacaktır.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler konaklama işletmelerinde (oteller, moteller, pansiyonlar, tatil köyleri), restaurantlarda, A, B ve C grubu seyahat acenteleri ve tur operatörlerinde, turizm bilgi merkezlerinde, çeşitli ulaştırma şirketlerinde, fuar ve organizasyon şirketlerinde görev alabilmektedirler.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları koşuluyla doktora programlarda öğrenim görebilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi A Blok - Meşelik 26480 Eskişehir
Tel 222 239 37 50

 

Prof. Dr. Yaşar SARI (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Rahman TEMİZKAN (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Arş. Gör. Cansev ÖZDEMİR (Erasmus Koordinatörü) 

15. Bölüm/Program Olanakları

Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde 12 adet ofis ve 6 adet derslik bulunmakta olup 5 sınıf sabit Data Show ile donatılmıştır.

16. Akademik Personel

Prof. Dr. Yaşar SARI

Prof. Dr. Ali ERBAŞ

Doç. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ

Doç. Dr. Rahman TEMİZKAN

 Doç. Dr. S. Pınar TEMİZKAN

Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK

Yrd.Doç.Dr. Duran CANKÜL

Yrd.Doç.Dr. Ebru ARSLANER

Öğr. Gör. N. Cüneyt ÇAKMAKLISOY

Arş. Gör. Barış DEMİRCİ

Arş. Gör. O. Can YILMAZDOĞAN

Arş. Gör. Beybala TİMUR

Arş. Gör. Cansev ÖZDEMİR

Arş. Gör. Seher KONAK

Arş. Gör. Yasin Emre OĞUZ

Arş. Gör. Orhan YABANCI

Arş. Gör. Özel KILIÇ

Arş. Gör. Gizem Sultan SARIKAYA

Arş. Gör. Ersan EROL


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;