• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)

1. Genel Bilgi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, düşünce tarihi boyunca ortaya çıkan farklı düşünceler ile bu düşüncelerin günümüz insanında ve toplumunda meydana getirdiği değişmeleri, bu konudaki tartışmaları, felsefe tarihi, İslam felsefesi, din felsefesi, mantık, din eğitimi, din sosyolojisi, din psikolojisi ve dinler tarihi alanları kapsamında araştırma alanı olarak seçmiştir. Sadece tarihin düşünce mirasını incelemekle kalmayan, aynı zamanda çağdaş düşünce hareketlerini de araştırma alanına alma amacını gütmektedir.

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı alanında yüksek lisans diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk ve Yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir. 

7. Program Profili (Amacı)

Felsefe ve Din Bilimleri, Sosyal Bilimler içerisinde Din Bilimlerinin yerinin kavranması ve Din Bilimleri alanında bilimsel bakış açısının kazanılması.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Felsefe ve Din Bilimlerini alan,konu ve problemleri ile tanımak,bilgi elde etmek, analiz yapabilmek, araştırma yapmak ve uygun metodları kullanmak.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Üniversitelerde ilgili disiplinlerde akademik eleman olarak çalışma, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde çalışma, çeşitli resmi ve sivil toplum örgütleriyle şirketlerde alanına uygun işlerde çalışma vd. imkanları.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, gerekli şartları tamamlamaları halinde Doktora programına girmeye hak kazanırlar.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir
Tel: 0(222) 239 3750

Prof.Dr. Ferit USLU- Anabilim Dalı Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ACAR-Erasmus Koordinatörü

15. Program Olanakları

Yeterli derslikler ve eğitim teçhizatı mevcuttur. 

16. Akademik Personel

Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Ferit USLU

Doç.Dr. Kamil SARITAŞ

Yrd.Doç.Dr. M. Naci KULA

Yrd.Doç.Dr. Şenol KORKUT

Yrd.Doç.Dr. Aybiçe TOSUN

Arş. Gör. Şenol AMEDOV

 


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;